plínách se nám dařilo docela dobře. I druhé družstvo nebylo nejhorší. Pan Dusílek nám rozdal lístky, na které jsme dostali párek a limonádu. Celkově se první družstvo umístilo na 1. místě a druhé na 7. místě.

Dětský den

V neděli 28. 5. 1989 se konal na koupališti Dětský den. Bylo pro nás připraveno několik soutěží. Střelba, hod granátem, skoky v pytlích, chůze na chůdách a další. Na závěr jsme dostali limonádu a párky, které jsme si nad ohněm opekli. Dětský den se nám moc líbil, i když ze začátku trochu pršelo.

Příprava na okresní kolo

Scházíme se stále třikrát týdně a pilně trénujeme na okresní kolo. Musíme si znovu opakovat kviz a topografické značky, protože jsme to už pozapomněli. Ostatní disciplíny však nedáváme stranou. Všechny znovu zkoušíme a snažíme se je alespoň trochu vylepšit. Doufáme, že i v tomto kole uspějeme.

Kostelec nad Orlicí

Pátek
Po příjezdu do Kostelce n. O. pršelo, ale i přesto jsme se dali do stavění stanů. Potom jsme si šli vylosovat startovní číslo. Vylosovali jsme si číslo 20, takže jsme vybíhali jako poslední. Když jsme doběhli, navečeřeli jsme se a zalezli do stanů, protože začínala být zima.

Sobota
Ráno jsme se probudili velkou zimou. Nikomu se ze spacáků moc nechtělo, ale nakonec jsme vylézt museli. Umístění ve všech disciplínách jsme měli celkem dobré, takže jsme nakonec skončili na prvním místě. Cestou domů jsme se zastavili na Letních slavnostech míru a československo - sovětského přátelství v Častolovicích.

Příprava na krajské kolo

Po našem vítězství v okresním kole jsme zahájili přípravu na kolo krajské. Snažíme se zlepšit ve všech disciplínách, také trénujeme střelbu, hod granátem, kviz a topografické značky na branný závod. K tomuto všemu nám přibyla příprava kulturního programu, který je součástí soutěže.

Žamberk

V pátek v 8 hodin jsme dojeli autobusem do Žamberka. Když jsme dorazili na místo, obdrželi jsme klíče od chatek a šli se ubytovat. Po slavnostním nástupu jsme si vylosovali startovní číslo a odjeli autobusem ke startu branného závodu. Po jeho skončení následovaly uzle a kulturní program. Druhý den ráno jsme si vylosovali jiné číslo a začali plnit ostatní disciplíny. Po obědě se konala soutěž v požárním útoku a potom jsme už měli volno. V neděli ráno jsme hned po snídani začali balit. Dopoledne se ještě běhali závody jednotlivců a po obědě se konalo vyhodnocení soutěže. Naše družstvo obsadilo 2. místo v krajském kole hry PLAMEN.

Napsali o nás:

„ Krajského kola soutěže mladých požárníků a družstev dorostenců a dorostenek, které se uskutečnilo ve dnech 23. - 25. června v Žamberku, se také zúčastnili zástupci našeho okresu. Pionýrský oddíl mladých požárníků z Bystrého, vedený Josefem Dusílkem obsadil velmi pěkné druhé místo a navíc polovina jeho členů získala v přeboru jednotlivců první výkonnostní třídu. Soutěžní družstvo dorostenek ze ZO SPO AZNP Kvasiny skončilo na 8. místě, v přeboru jednotlivců si příkladně vedla Věra Blažková, jíž se podařilo z devadesáti účastnic zvítězit. Třetí místo vybojovala Zdena Blažková. Dorostenci ze ZO SPO Spáleniště skončili na devátém místě. "

Jiskra Rychnovska, 13. července 1989

Mezinárodní soutěže požárníků CTIF konané v červenci ve Varšavě se zúčastnil instruktor našeho oddílu Leoš Ševc jako člen družstva mladých požárníků z Bačetína, reprezentujících ČSSR.

Jak soutěžíme?

Skončil ročník soutěže Plamen 1989. Výsledky, které v něm oddíl dosáhl můžeme hodnotit jako dobré. V podzimním branném závodě v Kounově obsadila naše družstva 1.  a  2. místo. V obvodním kole v Pohoří jsme se umístili na 1. a 7. místě. Vyhráli jsme okresní kolo v Kostelci nad Orlicí. Při naší desáté účasti v krajském kole jsme po třináctileté pomlce opět vystoupili na bednu a obsadili v Žamberku 2. místo. Členové družstva P. Netíková, Š. Dusílková, M. Dusílek, F. Haufer a M. Linhart


* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *