dvou štafet. Moc nám to nešlo, ale když přijeli kluci bylo to docela dobrý. Asi ve čtyři hodiny nám p. Dusílek řekl, že už nás nebude trápit, a tak jsme se utahaní odebrali domů.

Výtvarná soutěž

Ku příležitosti března - Měsíce požární ochrany se koná výtvarná soutěž „ Požární ochrana očima dětí " . Náš oddíl se jako již každoročně této soutěže zúčastnil. Malovali jsme obrázky, které se nějak vztahovali k požární prevenci. Z nich jsme vybrali 11 nejlepších prací a zaslali do soutěže. Bylo to pět obrázků z prvního družstva a šest z druhého družstva. Pevně věříme, že uspějí.

Setkání důchodců

V neděli 16. dubna 1989 se konalo setkání důchodců. K této příležitosti jsme měli připraven kulturní program. Po našem vystoupení následovalo malé občerstvení a poté dostala slovo paní Čtvrtečková, kronikářka naší obce. Této besedy se zúčastnil také pan Resl ze Sněžného, který vyprávěl o ochraně přírody Orlických hor. Beseda se nám všem líbila a odnesli jsme si z ní hodně zážitků.

Pionýrský den

Ke 40. výročí založení pionýrské organizace se i náš oddíl MP zúčastnil oslav na ZŠ v Dobřanech. Po slavnostním zahájení se začalo s oceňováním pionýrů, mezi kterými byli i někteří členové našeho oddílu, Čestná uznání okresního výboru pionýrské organizace byla předána našim vedoucím Gerlindě Povolné a Josefu Dusílkovi. Potom vystoupil každý oddíl se svým kulturním programem. Z našeho oddílu účinkovali v hraných scénkách M. Dusílek, V. Drašnar, J. Bartoš a J. Ševc. Na odpoledne jsme připravili s dalšími oddíly MP požárnické závody pětičlenných družstev v džberovkách a štafetě požárních dvojic. Naše dvě družstva se umístila na 1. a 2. místě.

Jarní směna

V sobotu 22 .4. 1989 se konala jarní směna NF. Při této směně jsme uklízeli okolí požární zbrojnice po prováděném výkopu veřejného vodovodu. Dále jsme uhrabali trávníky na náměstí a před pohostinstvím.

Vycházka k ohni míru

Již každoročně se u nás 30. dubna pálí oheň míru. Kluci začali se stavbou hranice už týden předem, aby se všechno stihlo. V 8 hodin se od čekárny vypravil lampiónový průvod vzhůru na Bučinu. U ohně byla velká legrace a sešlo se mnoho dětí z celé obce, přibližně 32.

1. máj

Prvomájové oslavy v Dobrušce jsme navštívili společně. Sešlo se nás 15, někteří i se svými rodiči.

9. květen

Výročí osvobození naší vlasti sovětskou armádou jsme si připomněli na besedě 6. 5. 1989. Potom nám p. Dusílek promítl vzpomínkový film na tyto události. Besedu navštívili i naši mladší kamarádi. Celkem se nás sešlo 24 dětí.

Cesta za pokladem?

Velmi nás zaujalo vyprávění kronikářky naší vesnice paní Čtvrtečkové o bývalém dole na těžbu rudy. Jeho šachta by se měla nacházet na Dolech v údolí Zlatého potoka. Uspořádali jsme malou vycházku, při které jsme se na ta místa zašli podívat. Vše jsme dobře prohledali, ale nic nenašli. Není asi lehké hledat poklady.

Připravujeme se na obvodové kolo

Už déle než měsíc trénujeme na obvodové kolo hry Plamen. Scházíme se třikrát týdně a podle počasí buď běháme štafetu, útok a ostatní disciplíny, nebo vážeme v klubovně uzle. Jelikož nám chodí do oddílu hodně dětí, vytvořili jsme dvě družstva, s kterými budeme soutěžit. Pevně věříme, že se dobře umístí.

Pohoří

V sobotu 20. 5. 1989 se uskutečnilo obvodové kolo hry PLAMEN. Odjeli jsme autobusem do Pohoří. Po slavnostním nástupu jsme obdrželi rozpis disciplín a vylosovali startovní čísla. Na všech disci


* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *