Výroční schůze ZO SPO

V pátek 13. 1. 1989 se konala Výroční schůze. I my jsme měli připraven kulturní program, s kterým jsme také vystoupili. Po přednesu básniček následovalo občerstvení, při kterém jsme si užili dost legrace. Na této schůzi byli naši bývalí členové MP Alena Machová a Jan Franc slavnostně přijati za členy SPO. Domů jsme se odebrali asi o půl desáté, i když se nám moc nechtělo.

Pátráme po historii vzniku oddílu

Dříve než přistoupíme k pátrání po vzniku oddílu, připomeneme si krátce činnost mládeže v organizaci Sboru požární ochrany. Dospělí požárníci vždy pečovali o svoje nástupce, mládež i dorost. Kronika ZO SPO nám o tom podává doklad v několika zápisech. Dříve to byla žákovská družstva a družstva dorostenců a dorostenek. Tato vystupovala ve svých cvičeních při různých výročích a požárnických slavnostech. Vystoupení přešla později v soutěže. V novodobé historii máme zaznamenáno, že družstvo žáků, ve kterém cvičili i někteří otcové dnešních členů MP, navázalo na předchozí činnost v roce 1965. Při různých proměnách pokračovalo ve výcviku až do roku 1972, doby vzniku hnutí mladých požárníků Plamen. A zde se již dostáváme k samým začátkům vzniku pionýrského oddílu. Nebylo pro nás celkem obtížné pátrat po historii vzniku. Údaje jsme čerpali z kroniky ZO SPO, almanachu vydaného k 100. výročí ZO SPO Bystré, tří kronik MP, fotodokumentace ZO SPO a amatérských filmů. První zápis v kronice MP je zaznamenán k počátku školního roku 1973 - 74 o účasti na branném závodě. Tehdy byli členy oddílu: Josef Bek, Ilona Čejpová, Ivana Hejzlarová, Vlastimil Krejčí, Mirek Kárník, Hana Martínková, Josef Netík, Miloš Světlík, Jitka Šlitrová, Václav Špaček, Zdeněk Špaček a Milan Tomáš. Začínající a dále potom obětavou vedoucí oddílu byla Gerlinda Povolná. S její prací ji pomáhali Josef Netík, Dana Netíková a Jiří Andrš. Paní Povolná vedla oddíl celá léta až do loňského roku, kdy vedení mládeže převzala Marie Martínková ve spolupráci s předsedou ZO SPO Josefem Dusílkem  a bývalou vedoucí p. Povolnou. Při pomoci vedoucí se postupně vystřídalo několik instruktorů, dřívějších členů kolektivu: Hana Martínková, Jitka Špačková, Stanislav a Leoš Ševcovi, Jiří Povolný, Alena Drašnarová a Alena Machová. V dlouholeté činnosti oddílu se do práce zapojila do dnešních dnů téměř stovka chlapců a dívek často i z okolních obcí Bačetína, Dobřan, Janova, Ohnišova, Sedloňova a Zákraví. Jejich jména můžeme vyčíst v záznamech kronik. Z dřívějších členů oddílu vyrostl i dnešní velitel ZO SPO Zdeněk Martínek, strojník Jiří Tomáš, pokladník Karel Přibyl i úspěšný motokrosový závodník Zdeněk Špaček. I ostatní mladí požárníci zůstali hašení věrni a jsou členy ZO SPO v Bystrém i okolních obcích. Oddíl si po dobu své činnosti vedl poměrně úspěšně. Při své veřejné činnosti provádí brigádnické práce v obci, sběr odpadních surovin, vystupuje v kulturních programech a upravuje svoji vývěsní skříňku. Mimo to pečuje i o svoji zábavu. Nejširší náplní oddílu je požárnický výcvik a soutěže PLAMEN. O roku 1972 se MP zúčastnili všech okresních soutěží PLAMEN a devíti krajských kol, ve kterých reprezentovali okres Rychnov nad Kněžnou. Počtem umístění je oddíl MP nejúspěšnější v okrese. Největším úspěchem bylo vítězství v krajském kole v Kostelci nad Orlicí v roce 1976 a týdenní reprezentace východočeského kraje na Celostátním srazu mladých požárníků ve Vysokých Tatrách. Za své úspěchy oddíl obdržel čestná uznání okresních, krajských a ústředních orgánů SPO a odvezl si ze soutěží mnoho věcných cen. Historie pionýrského oddílu MP v Bystrém je velmi bohatá a my si přejeme, abychom dosahovali dobrých výsledků jako naši předchůdci.

Beseda

V sobotu 11. 2. 1989 proběhla beseda ke vzniku pionýrského oddílu mladých požárníků v Bystrém. Zúčastnili se jí p. Povolná, zakládající vedoucí oddílu, p. Netík a Alena Machová. Besedu vedl p. Dusílek, který nás seznámil s historií vzniku oddílu a promítl nám filmy ZO SPO z let 1973 - 1975 a činnosti oddílu a soutěžích PLAMEN. Během vyprávění jsme také dostali malé občerstvení. Beseda byla poutavá a všem se líbila. Na závěr nás p. Netík seznámil s dodržováním požární prevence mládeže.

Odborky

Osmnáctého února 1989 se měly skládat zkoušky odbornosti. Již 14 dní předem dostal každý od vedoucího oddílu otázky k naučení. Zkoušení provedl p. Dusílek a p. Netík. Ke zkouškám musel každý vypracovat zkušební testy, které připravil p. Dusílek. Zkoušky odbornosti složilo 10 členů, z toho 6 preventistů a 4 kronikářky. Kronikářky dostaly za úkol zapisovat si celoroční činnost oddílu a zhotovit k ní ke konci ročníku Plamen vývěsku. Preventisté vyvěsí k měsíci požární ochrany plakátky o prevenci po obci a zhotoví vývěsní skříňku.

Schůzka

V sobotu jsme se sešli ve dvě hodiny u hasičárny. Bylo pěkné počasí, tak jsme se rozhodli pro běhání štafety požárních dvojic. Sešli jsme se v malém počtu, a proto jsme museli sestavit družstvo ze


* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *