nů oddílu.
3. Zúčastníme se všech sportovních soutěží PLAMEN 1988 - 89.
4. Nacvičíme kulturní program na výroční členskou schůzi naší organizace SPO, na setkání s důchodci a vítání občánků.
5. Pravidelně budeme pečovat o vývěsní skříňku našeho oddílu MP.
6. Provedeme sběr papíru.
7. Po úspěšném putovním táboře v období prázdnin uspořádáme další společný výlet do míst pro nás zajímavých.
8. Členové oddílu budou plnit odbornosti MP k získání zájmových odznaků.

Připravujeme se na branný závod

Scházíme se jednou týdně a trénujeme na branný závod, který se má konat v neděli 23. října v Kounově. Za pěkného počasí střílíme, házíme granátem a někdy i trochu běháme. Když se udělá šeredně chodíme do klubovny, kde se učíme topografii, kvizové otázky a zdravovědu. V letošním závodě budou startovat dvě hlídky a doufáme, že dobře uspějí.

Den ČSLA

Svátek Československé lidové armády se skutečně pojí s obdobím druhé světové války. Tehdy, po velkých vítězstvích sovětských vojsk na jaře a v létě roku 1944, se aktivizovalo i národně osvobozenecké hnutí v českých zemích a na Slovensku. Na Slovensku přerostla partyzánská válka ve Slovenské národní povstání, které se stalo počátkem národní a demokratické revoluce v celém Československu. Na pomoc povstání směřovala především vojska 1. a 4. Ukrajinského frontu  a v sestavě 38. armády bojoval i 1. Československý armádní sbor v SSSR pod velením brigádního generála Ludvíka Svobody. Karpatsko - dukelská operace probíhala v mimořádně těžkých podmínkách hor. Přesto sovětští a naši vojáci obranu nepřítele zdolávali a nakonec se jim podařilo v Dukelském průsmyku překročit naše státní hranice. Stalo se tak 6. 10. 1944 a od toho dne začalo osvobozování Československa od fašistických okupantů.

Branný závod

Branný závod se uskutečnil 23. 10.  v Kounově. Za chvíli po příjezdu se konalo slavnostní zahájení. Naše první hlídka si vylosovala číslo 18 a druhá číslo 11. Vybíhali jsme tedy dost pozdě. Po doběhnutí poslední hlídky proběhlo vyhlášení vítězů. Druhá hlídka se umístila na prvním místě a první na místě druhém.

70. výročí vzniku Československa

Dne 28. října 1988 oslavila naše vlast 70. výročí svého vzniku. Tehdy před sedmdesáti lety vznikl samostatný stát - Československá republika. I my si přejeme, aby naše vlast vzkvétala pro šťastný život nás všech.

Sběr papíru

V sobotu jsme se rozhodli pro sběr starého papíru. Vzali jsme si vozíky a začali jsme ho snášet odkud se dalo. Pan Dusílek nakonec nasbíraný papír odvezl. Bylo ho celkem 1060 kg. Nejvíce práce bylo s odpadem starých papírových pytlů, které bylo třeba vyčistit od umělých hmot.

Jdeme do divadla

Divadelní představení „ Helenka je ráda aneb Slaměný klobouk " sehrál v naší obci rychnovský divadelní soubor. Přístup měly i děti, a tak jsme se domluvili a šli se pobavit. Bylo to pěkné divadlo, při kterém jsme se moc nasmáli. Dětí se sešlo hodně, celé dvě přední řady. Představení se konalo 19. listopadu 1988.

Měsíc přátelství

Oslavy měsíce přátelství se SSSR jsme si připomněli na besedě, která byla uspořádána 25. listopadu v naší klubovně. Promítané filmy nás zavedli do sovětských velkoměst, Treťjakovské galerie a přírodních krás SSSR. Beseda se nám velmi líbila a sešlo se nás 21.

Beseda

Patnáctého prosince 1988 u nás proběhla beseda o malíři Mikoláši Alšovi a jeho výzdobě Národního divadla. Uspořádal ji pro nás p. Frynta z Olešnice. Vyprávěl nám o životě a dílech tohoto význačného malíře. Beseda byla zajímavá a moc se nám líbila. Přítomno bylo 15 dětí z našeho oddílu.


* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *