Ve finále nejlepší
Desetičlenné družstvo mladých požárníků ZO SPO Bystré v Orlických horách úspěšně reprezentovalo náš kraj ve finále celostátní hry Plamen v Havlíčkově Brodě.
„ Vznik družstva mladých požárníků při naší základní organizaci je datován rokem 1972. Během uplynulých 18 let mladí požárníci 11 x reprezentovali okres v krajském kole soutěže Plamen a letos již podruhé v celostátním finále. V Havlíčkově Brodě jsme dosáhli nejlepšího bodového umístění v jednotlivých disciplínách a tím i prvenství v celostátním finále hry Plamen " , zdůraznil vedoucí družstva Josef Dusílek z Bystrého.
Jak dále uvedl, v družstvu jsou chlapci a děvčata z Bystrého a Bačetína, kteří navštěvují ZŠ v Dobřanech. I přes tuto skutečnost mladí požárníci společně několikrát v týdnu trénují a před vrcholnými soutěžemi dokonce až tři hodiny denně.
„ Věnujeme dětem hodně ze svého volného času, náročná je příprava i pro ně, ale odměnou jsou nám všem dobré výsledky celého kolektivu, "  říká druhý vedoucí družstva Josef Andrš z Bačetína. „ Je sice pravda, že proti větším ZO SPO máme trochu horší materiálové i prostorové podmínky a trénujeme například pouze na místních asfaltových komunikacích a malém plácku u požární zbrojnice. Ovšem naše zapálení pro požární sport nám pomáhá tyto nedostatky překonat " .
O své dojmy se s námi podělili i členové vítězného kolektivu. „ K požárnímu sportu  mne přivedl bratr, který byl v minulých letech také členem kolektivu mladých požárníků, stejně jako mé dvě sestry. Získáme bohaté znalosti o protipožární ochraně seznámíme se i s technikou. "
Jana Antalová ještě doplnila, že s chlapci vychází dobře, má vztah k technice a nejdůležitější je, že mají vzorný kolektiv i vedení.

Středeční Pochodeň, 25. července 1990

Přehled výsledků

Požárnické odpoledne

Pro účastníky pionýrského tábora bylo uspořádáno ve čtvrtek 9. srpna 1990 požárnické odpoledne. V prostoru u požární zbrojnice jsme předvedli táborníkům džberovky, vázání uzlů, štafetu 4 x 60 metrů a závod požárních dvojic. Zavedli jsme je do klubovny ZO, kde si mohli prohlédnout získané poháry ze soutěží krajského a celostátního kola.

Loučíme se s prázdninami

Na závěr prázdnin 1. září 1990 jsme u dílny Stavební geologie opékali dvě jehňata. Sešlo se nás dost. Přišli i naši rodiče, zástupci vyšších složek SPO p. Čech a Koudelka, hosté p. Diblík předseda OV SPO, ředitel školy p. Škalda. Promítali jsme si video o účasti družstva v celostátním kole i instruktážní video o novém ročníku hry Plamen, ve kterém jsou natočení i členové našeho družstva v celostátním kole. Všem se posezení líbilo a beránci se snědli. Teď nás již čeká škola.

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *