Pondělí
V pondělí jsme jeli do Přibyslavi, kde jsme si prohlédli metodické centrum a stálou výstavu požární ochrany. Potom nám tam promítli video ze soutěže, kde jsme se také viděli a poznali. Vrátili jsme se zpátky do Havlíčkova Brodu do ubytovny. Odpoledne pro nás byla připravena olympiáda s různými tábornickými hrami. A večer pokračovala diskotéka na hřišti, kde jsme soutěžili v požárních útocích. Škoda, že nám diskotéku přerušil déšť.

Úterý
V úterý ráno po snídani jsme nastoupili do autobusu a společně s kolektivy z Jižní Moravy - Velkého Meziříčí a Severní Moravy - Karolinky odjížděli domů. Nejdříve vystoupili naši největší soupeři z Velkého Meziříčí. A potom jsme již jeli domů. Přijeli jsme v 11 hodin. Byli jsme očekáváni představiteli MNV a našeho dobrovolného hasičského sboru, spolužáky, rodiči, zástupci OV. Rozloučili jsme se s Karolinkou, která nás pozvala na pohárovou soutěž koncem září. Odešli jsme do naší klubovny, kde bylo pro nás připraveno pohoštění a šampaňské na přípitek. Předseda našeho MNV pan Drašnar nám poděkoval za vzornou reprezentaci obce a předal čestné uznání vedoucímu Josefu Dusílkovi a trenéru Pepovi. Předseda OV pan Diblík nám poděkoval za dobrou reprezentaci okresu a pan Ševc za bysterský sbor hasičů. Se všemi jsme si připili a s chutí se pustili do jídla. Sdělili jsme své zážitky všem přítomným. Je škoda, že již pro nás hra Plamen skončila, protože jsme již ukončili ZŠ v Dobřanech a dosáhli hranice věku hry Plamen. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se o nás mnoho let starali. Zvláště pak v tomto posledním a nejhezčím ročníku hry PLAMEN, Pepovi a panu Dusílkovi.

Přejeme našim novým nástupcům mnoho úspěchů ve hře Plamen.

Napsali o nás:

Prvenství do Bystrého
V Havlíčkově Brodě vyvrcholilo setkání mladých požárníků, nejlepších desetičlenných kolektivů, účastníků celostátní hry Plamen z jednotlivých krajů, Prahy a Bratislavy. Jako hosté se finálového kola soutěže zúčastnili také mladí požárníci z Polska, SRN, SSSR a Rakouska. Branný závod a jednotlivé soutěže proběhli v sobotu. V neděli vyvrcholilo celostátní finále hry Plamen atraktivní soutěží v požárním útoku. Celkové vítězství získali mladí požárníci ze ZO SPO Bystré v Orlických horách ve východočeském kraji, druhé místo patří ZO SPO Velké Meziříčí a třetí ZO SPO Veĺká Hradná ze západoslovenského kraje.

Pochodeň, 9. července 1990

Zvítězili
Kolektiv mladých požárníku z Bystrého a Bačetína, vedený Josefem Dusílkem a Josefem Andršem, zvítězil v celostátním kole soutěže Plamen 90, která se konala 7. a 8. července v Havlíčkově Brodě. Soutěže se zúčastnilo 12 nejlepších kolektivů z celé ČSFR a kolektivy ze SRN, Rakouska, Polska a SSSR. K tomuto vítězství se ještě v příštím čísle vrátíme.
.

Orlický týdeník 12. července 1990

Mladí z Bystrého mají Plamen
Soutěže hasičů probíhají ve světě i u nás již dlouhá desetiletí. Zástupcům našeho okresu se podařilo již dvakrát zvítězit v celostátní soutěži. Poprvé to byli v roce 1959 muži z Lična, kteří slavili své vítězství v Bratislavě. Podruhé v roce 1988 vyhrál v kategorii mladých požárníků kolektiv z Bačetína vedený Josefem Andršem.
V letošním roce reprezentoval náš okres a později i kraj kolektiv Mladých požárníků a Bystrého, doplněný několika mladými z Bačetína. Krajské kolo proběhlo ve Dvoře Králové a Bystré bylo první v pěti ze šesti disciplín. Na druhém místě skončil okres Semily reprezentovaný mladými z Poniklé, třetí byl okres Chrudim.
Postup do celostátního kola byl impulsem pro zvýšení tréninkového úsilí. Vedoucí kolektivu Josef Dusílek z Bystrého a trenér Josef Andrš z Bačetína, se v tréninku zaměřili na další zlepšení časů v jednotlivých disciplínách, především pak na stabilizaci výkonů.
Celostátní soutěže PLAMEN v Havlíčkově Brodě se zúčastnili přeborníci všech 10 krajů, Prahy a Bratislavy. Na soutěž odcestoval kolektiv z Bystrého s cílem předního umístění. Podařilo se mu zvítězit ve čtyřech disciplínách, ve štafetě 4 x 60 m skončil sedmý, ve štafetě požárních dvojic  třetí.
Mimo různých drobných cen přivezl kolektiv celkem 4 poháry a to: Pohár předsedy ONV Havlíčkův Brod za nejlepší útok, Pohár od dobrovolných hasičů ze SRN za nejlepší zásah džberovkou, Křišťálový pohár ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR za titul mistra České Republiky. Křišťálový pohár FV SPO za první místo v ČSFR.
Tímto skvělým výsledkem potvrdila mládež a vedoucí dlouholetou vynikající práci na tomto úseku v našem okrese.
Za redakci blahopřejeme
   Orlický týdeník

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *