Celostátní kolo hry Plamen 90, Havlíčkův Brod

Čtvrtek
Ve čtvrtek jsme se již nemohli dočkat, až pro nás přijede autobus, který nás odveze do Havlíčkova Brodu. Přijel z Ostravy a v něm bylo družstvo MP z Karolinky o potom jsme společně jeli do Velkého Meziříčí pro družstvo z jihomoravského kraje. Do Havlíčkova Brodu jsme přijeli asi v 16 hodin. Ubytovali jsme se v domově mládeže Střední zemědělské školy na dvoulůžkových pokojích.


Pátek

Po vydatné snídani jsme se všichni přesunuli na hřiště za ubytovnou, kde probíhal trénink požárního útoku. Každé družstvo mělo dva pokusy. Čas dosažený při požárních útocích patřil k těm nejlepším. Po obědě jsme dostali rozkaz od vedoucích osprchovat se a potom odpočívat. Ve dvě hodiny jsme již byli nastoupeni před ubytovnou a čekali na autobus, který nás odvezl na stadión, kde proběhl trénink ostatních disciplín. Když jsme přijeli na stadion, dostali naši vedoucí harmonogram s časy, v kterých jsme se měli hlásit v té či oné disciplíně. Každé družstvo mělo na stanovištích 15 minut na trénink. První naší disciplínou byla štafeta požárních dvojic a potom uzlová štafeta, džberovky a nakonec štafeta 4 x 60 m. Když jsme přijeli na ubytovnu šli jsme předvést náš kulturní program před komisi rozhodčích. Každý kraj předvedl svůj program a komise vybrala řadu nejlepších kulturních programů, které byli znovu předvedeny na nedělním vyhodnocení soutěže Plamen. Náš kulturní program se komisi líbil a bylo nám uděleno 2. místo. Dnešní den se nám vydařil a dobře se nám usínalo - měli jsme před sebou sobotu, kdy se mělo o všem rozhodnout.

Sobota
Co jsme se doma naučili a o tréninku zkoušeli, jsme předvedli v sobotu v soutěži. Nejprve naše pětičlenná hlídka ve složení: Leoš Ježek, Miloš Marek, Jan Bartoš, Josef Ševc, Luboš Vítek nastoupila k první soutěžní disciplíně: brannému závodu. Hlídce se dařilo. Měla nejmenší počet trestných minut a to:  5 na střelbě a 2 na hodu granátem. Protože dobře běžela, umístila se na prvním místě. Po obědě probíhaly na stadionu další discipliny. Přesto, že se nám štafeta 4 x 60 m nepodařila zaběhnout tak jako doma, dostali jsme se po prvním soutěžním dnu do čela soutěže se součtem 13 bodů za jednotlivé disciplíny. Měli jsme z toho velikou radost, a zároveň obavy, jak dopadne druhý soutěžní den, který rozhodne o celkovém vítězi soutěže. Večer za ubytovnou byl pro nás připraven táborák, u kterého jsme se pobavili a zapojili se do různých her. Dnes nás také navštívil velitel našeho dobrovolného hasičského sboru s manželkou, která nám v přípravě na soutěže také pomáhala.

Neděle
V neděli ráno za námi přijeli pan Netík, Tomášovi a z okresního výboru předseda s tajemníkem, kteří nás přijeli povzbudit. Začala 6. Disciplína - požární útoky. Naši největší soupeři z jihomoravského kraje - Velkého Meziříčí nastupovali jako první. Jejich čas 26, 15 s byl velice dobrý a o to více jsme se museli snažit o dosažení co nejlepšího výsledku. Na požární útok jsme nastupovali s pořadovým číslem 11 . A do této doby nebyl překonán čas prvního soutěžního družstva.

NÁM SE TO PODAŘILO!

VÍTĚZSTVÍ BYLO NAŠE!

Chodili nám gratulovat. Byli jsme velice šťastni, že se nám to podařilo. Po skončení požárního útoků započítávaných do hry Plamen pokračovala soutěž zahraničních účastníků ze Sovětského svazu, Polska, Rakouska a Spolkové republiky Německo. Odpoledne bylo v domě pracujících setkání s představiteli hasičů východočeského kraje, okresu a města Havlíčkův Brod. Předvedli jsme jim naše kulturní vystoupení a po nás pokračovala další. Potom došlo k samotnému vyhlášení výsledků celostátního kola hry Plamen. Obdrželi jsme celkem čtyři poháry a 7 diplomů.

Pohár vítězů celostátního kola
Pohár vítězů České republiky
Pohár za nejlepší požární útok od přednosty ONV v Havlíčkově Brodě
Pohár, který nám věnovala Spolková republika Německo.

Večer v tomto překrásném sále byla diskotéka, do které se zapojil i náš pan vedoucí. Na diskotéce jsme se vyřádili a ještě více skamarádili s ostatními účastníky celostátní soutěže.


* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *