Odborky

V pátek 30. března jsme se sešli na schůzce, abychom složili zkoušky odbornosti MP. Nejprve jsme si zopakovali zásady dodržování požární prevence a potom jsme psali zkušební testy.
Zkoušky preventistů složili.
Václav Drašnar
Jiří Tomáš
Luboš Vítek
Jitka Dusílková
Markéta Štěpánová .

Napsali jsme testy bez chyb. Na schůzce byli přítomni Alena Machová, M. Martínková a J. Dusílek. Po obci jsme vyvěsili plakáty k požární prevenci.

Výtvarná soutěž

Ve středu 14. 4. 1990 jsme na schůzce dělali malíře. Malovali jsme výkresy o požární ochraně, každý něco jiného. Všude bylo mokro a stoly zamazané barvou. Po dokončení vedoucí vybrali 6 výkresů J. Dusílkové, M. Štěpánové, P. Netíkové, J. Martínkové, M. Jamrišky, V. Drašnara a poslali je do soutěže. Moc se nám to malování nedařilo a tak uvidíme jak uspějí.

Brigádníci

V pátek 13. dubna 1990 jsme se zúčastnili brigády na úklidu v okolí požární zbrojnice a sběr železného šrotu. Na veřejném prostranství, našem cvičišti byl veliký nepořádek po stavbařích, kteří opravují obecní dům. Pomáhali jsme při svážení šrotu od občanů ve vsi a nakládali u požární zbrojnice. Potom jsme celý „ plácek "  uhrabali a vyčistili a pomohli tím naší obci při úklidu. Sešlo se nás dost a celkem jsme odpracovali 38 hodin.

Nacvičujeme na soutěž

Soutěže mladých požárníků se již blíží. Pravidelně třikrát týdně nacvičujeme štafetu dvojic, uzle a džberovky. Čekáme až se oteplí, abychom mohli zkoušet požární útok s vodou. Na soutěž, která se koná 9. 5. 1990 v Pohoří, se chceme dobře připravit, abychom uspěli.

Čarodějnice

Jako již každoročně jsme i letos 30. 4. 1990 pálili čarodějnice. Už od pondělka kluci z našeho oddílu stavěli na Bučině hranici. V pondělí v 8 hodin večer jsme se sešli u autobusové zastávky, kde začal lampiónový průvod. Když všichni dorazili na Bučinu, podpálili kluci hranici. Hned jsme začali shromažďovat libarovky, které kluci nakonec házeli do ohně. Domů jsme se rozešli asi o půl jedenácté. Byla to pěkná vycházka.

Pohoří

V sobotu dne 9. května 1990 se uskutečnilo obvodové kolo hry Plamen. Odjeli jsme s naší Tatrou do Pohoří. Po slavnostním nástupu jsme obdrželi rozpis disciplín a vylosovali startovní číslo 5. Na všech disciplínách se nám dařilo docela dobře. Pan Dusílek nám rozdal lístky, na které jsme dostali párek s limonádou. Celkově jsme se umístili na 1. místě.

Čištění koupaliště

V sobotu ráno jsme se sešli u požární zbrojnice, odkud jsme odjeli naší Tatrou na koupaliště. Tam jsme si připravili potřebné nářadí a začali s čištěním. Když jsme s prací hotovi, sbalili jsme věci a spěchali domů na oběd.

Příprava na okresní kolo


Scházíme se stále třikrát týdně a pilně trénujeme na okresní kolo. Musíme si znovu opakovat topografické značky, protože jsme to už zapomněli. Ostatní disciplíny však nenecháváme stranou. Všechny znovu zkoušíme a snažíme se je alespoň trochu vylepšit. Doufáme, že i v tomto kole uspějeme.

Opočno

Okresní kolo soutěže Plamen se konalo v Opočně dne 25. - 27. 5. 1990
Do Opočna jsme jeli Tatrou a na louce u hřiště jsme postavili stany. Po oba dny hezky, ale v noci zima. Navečer začala soutěž branným závodem. Jeho výsledky jsme se však dozvěděli až v sobotu,


* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *