Branný závod

Za chladnějšího počasí, ale bez pršení se uskutečnil branný závod v Bystrém. Závodu se účastnilo 24 kolektivů MP z poloviny okresu Rychnov nad Kněžnou. Odpoledne soutěžili i dorostenci a dorostenky. Závod se nám vydařil a skončili jsme na druhém místě za družstvem z Dobřan. V soutěži dorostenců se umístili Leoš Ševc na prvním místě a Alena Machová vyhrála v soutěži dorostenek.

Beseda o historii

Třetího listopadu 1989 jsme se sešli na zajímavé besedě o historii vzniku požární ochrany a naší organizace SPO v Bystrém. Beseda se nám líbila a vedoucí p.  Dusílek nás seznámil s věcmi, které jsme doposud nevěděli. Po besedě nám promítl film „ Hoří, má panenko " , při kterém jsme se moc nasmáli.

Sběr papíru

Sběr starého papíru jsme prováděli v pátek 10. 11. 1989. Po ohlášení sběru v místním rozhlase pro nás občané připravili papírový odpad, který jsme na kárách vozili do požární zbrojnice. Tento papír bude odvezen do sběrny. Celkem jsme sebrali 330 kg.

Beseda o měsíci přátelství

U příležitosti měsíce československo - sovětského přátelství jsme se zúčastnili besedy p. Lukáška z Dobrušky, kterého všichni známe, neboť jezdí do naší obce na chalupu. Vyprávěl nám o návštěvě SSSR a cestování přes pohoří Kavkaz. Promítl také film a diapozitivy. Beseda se všem líbila.

Vývěska

Konec měsíce listopadu byl pro naši republiku významný a plný změn. Dozvídali jsme se o tom ve škole, rozhlase a televizi. Ve vývěsní skřínce jsme spolu s vedoucím vyvěšovali denní zprávy z novin.

Výroční členská schůze ZO SPO

Schůze se konala v pátek 29. prosince 1989 večer v klubovně. Na schůzi jsme připravili kulturní vložku, kterou jsme dobře přednesli. V programu schůze jsme sledovali zprávy předsedy a jednatele ZO i zprávu o činnosti našeho oddílu. Na závěr jsme obdrželi občerstvení, čokolády a pomeranče.

Vycházka do přírody

V prázdninovém týdnu, kdy nám přece trochu nachumelilo jsme uspořádali vycházku do přírody v okolí obce, abychom určovali stopy zvěře, stavěli sněhuláka a nakonec uspořádali puškovací bitvu. Vycházka se nám líbila.

Schůzka

Vedoucí p. Dusílek nás informoval o změnách, které nastávají v soutěžích Plamen a o spolupráci s pionýrskou organizací. Dále jsme na schůzce nacvičovali vázání uzlů.

Vývěska

K 140. výročí narození prvního československého prezidenta T. G. Masaryka jsme připravili vývěsní skříňku se vzpomínkou na jeho pobyty v Dobrušce, které ve starých knihách objevil p.  vedoucí.

Oslava

Dne 9. 3. 1990 oslavil předseda naší ZO SPO a vedoucí mládeže 50. narozeniny. Sešli jsme se, abychom mu popřáli hodně zdraví a úspěchů do dalšího života. Napsali jsme transparent a předali malý dárek.

Beseda o požární prevenci


Měsíc březen je měsícem požární ochrany. Uspořádali jsme besedu, na které jsme hovořili o dodržování zásad prevence a vzniku požárů vlivem mládeže. Pro občany jsme upravili vývěsní skřínku u čekárny a vyvěsili plakáty o požární prevenci po obci.


* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *