Členové kolektivu

Schůzka

Schůzka se konala 29. září 1989. Vedoucí p. Dusílek nás na ní seznámil s prací v oddíle v novém ročníku hry Plamen. Nejprve jsme si zvolili oddílovou radu:

Nástěnku oddílu v klubovně SPO připraví Petra Netíková. Kronikářky se také budou starat o úpravu vývěsní skříňky. Ve své činnosti se zaměříme na plnění úkolů hry Plamen, která začíná branným závodem u nás na koupališti. Dále budeme také plnit úkoly pionýrské skupiny pokračováním ve hře „ Prameny " a hře „ S pionýrským lvíčkem. "

Příprava na branný závod

Scházíme se dvakrát týdně a trénujeme na branný závod, který se uskuteční v sobotu 14. října 1989 v Bystrém. Jelikož odešli ti nejlepší z nás musíme se více připravovat. Za pěkného počasí střílíme a házíme granátem, když nám počasí nepřeje, scházíme se v klubovně a procvičujeme topografii, kvizové otázky a zdravovědu. Na letošní závod se připravuje jedna hlídka a doufáme,že nezklameme.

Den ČSLA

Výročí oslav dne Československé lidové armády jsme si připomněli na besedě s bývalým „ plameňákem " Michalem Dusílkem. Podělil se s námi o první dojmy z vojenského učiliště, do kterého chodí v Novém Městě nad Váhom. Beseda se nám všem moc líbila. K výročí jsme upravili svoji vývěsní skříňku.

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *