Odborky

Po předešlé schůzce, na které nás paní Martínková naučila testy odbornosti,  jsme se sešli na schůzce 30. 1. 1991, abychom dělali zkoušky a testy. Testy psali ti, co ještě žádnou odbornost nedělali. Napsané testy překontrolovala p. Martínková a pan Dusílek.
Odborky složili:
Anna Meisnerová, Jana Martínková - kronikář
Pavla Bartošová, David Horák, René Gottwald - preventista.

Začínáme trénovat

Roztál sníh a začíná jaro. My se budeme muset připravovat na soutěže. Letos to bude složitější. Budeme mít dvě družstva. Loňští plameňáci, kteří vyhráli republiku budou běhat na kvalifikaci pro mezinárodní soutěž ve Finsku. A my ostatní mladší se budeme připravovat na obvodní kolo soutěže Plamen. Do Finska se připravují na úplně jinou soutěž. V Plamenu se něco změnilo, ale to se naučíme. Jen aby bylo hezky a mohli jsme trénovat. Už se těšíme na soutěž.

Nebude hořet

Měsíc březen je měsícem hasičů. Dělají požární prevenci. Na besedě 13. 3. 1991 nás vedoucí seznámila s tím, co má mládež dělat, aby nezaložila požár. Připravili jsme také nástěnku o požární prevenci dětí, kterou jsme vyvěsili do naší skříňky u čekárny.

Kreslíme do soutěže

Do výtvarné soutěže o požární ochraně jsme na schůzce 27. 3. 1991 malovali výkresy. Nevím jak se nám povedli, ale byli jsme zmazáni dost a barva byla i po stole. Do soutěže posíláme 6. výkresů. Možná se některý bude líbit, jako v loni M. Jamrišky, za který dostal knížku a čestné uznání. Kresby zasílají:
Anna Meisnerová, Karel Přibyl, Kateřina Tomášová, Milan Hradecký, Radim Světlík, Jana Martínková.

Požárnické filmy - beseda

V sobotu 30. března 1991 jsme se sešli na schůzce a měli jsme besedu o požární prevenci. Pan Dusílek nám potom promítl 3 filmy o požární ochraně a hasících přístrojích.

Příprava na obvodní kolo

Blíží se datum konání obvodního kola v Pohoří a tak se chceme dobře připravit na soutěž. Paní Martínková chodí pravidelně na schůzky, kde běháme štafetu a dvojice. Jak se trochu zlepší počasí musíme ještě zkoušet džberovky a útok. Musíme se však lépe a včas scházet na schůzky.

Jarní úklid

Ve středu 24. dubna 1991 jsme se sešli u požární zbrojnice, kde nás čekal velitel p. Martínek, abychom uklidili zbrojnici. Pomáhali jsme při čištění stříkačky a Tatry a připravovali jsme si všechny věci na cvičení. Uklízeli jsme i u zbrojnice. Celkem jsme odpracovali 34 hodin.

Cikánské toulky

V Ohnišově se konal pochod nazvaný Cikánské toulky. Ráno 27. 4. 1991 bylo chladno, ale svítilo slunce. Sešlo se nás 11 a šli jsme nejkratší trať okolo Vanovky a Zákraví. Ke konci nás bolely nohy, ale pochod se nám líbil. Na dalších tratích šlo hodně turistů i přes naši obec. 

Kvalifikace na CTIF

Kvalifikace na mezinárodní soutěž CTIF se konala v Bílých Poličanech. Sešli jsme se s kamarády z Karolínky a Velkého Meziříčí. Oba dny nám nepřálo počasí a pršelo. V pátek odpoledne jsme běhali štafetu 800 m na stadiónu ve Dvoře Králové. Umístili jsme se na 2. místě za Karolinkou s časem 1 minuta 54 vteřin. Útoky se běhali na louce za požární školou. První pokus se nám nevydařil a ve druhém jsme zaběhli čas 46 vteřin. Lepší o vteřinu byla Karolínka a vyhrála tak kvalifikaci. Velké Meziříčí bylo třetí.

Pohoří

Ve čtvrtek dne 9. května 1991 se uskutečnilo obvodové kolo hry Plamen v Pohoří. O půl sedmé


* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *