Oblastní kolo hry Plamen v Broumově

Oblastní kolo hry Plamen 98 probíhalo za slunného a velmi teplého počasí v Broumově - Olivětíně, první část v prostorách tábora, kde jsme byli ubytováni, druhá část na hřišti ve Velké Vsi. Po dobrém výsledku v okresním kole jsme očekávali i lepší umístění než v loňském roce a náš sen se nakonec vyplnil. Celkově jsme vystoupili „ na bednu " s umístěním na 3. místě za kolektivy Vysokého Mýta a Kamence. Celá soutěž byla velmi úspěšná a skvěle jsme tak ukončili ročník Plamen 98.

Přehled výsledků

Soutěž „ O putovní pohár SDH Opočno " 

V neděli 21. června 1998 jsme zavítali do Opočna, kde jsme se účastnili 7. ročníku pohárové soutěže mladých hasičů „ O putovní pohár SDH Opočno" . V soutěži se nám dařilo se střídavým úspěchem a celkově jsme obsadili 2. místo ze 14 družstev.

26. setkání dolnorakouské hasičské mládeže spojené se zemskou hasičskou soutěží  o bronz a stříbro, 9. - 12. 7. 1997, Schwarzenau, Rakousko

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pověřuje ročně čtyři kolektivy mladých hasičů z České Republiky reprezentací v zahraničí. Touto poctou byl oceněn v roce 1998 kolektiv mladých hasičů SDH Bystré v Orlických horách.
Čtyřdenní soutěž se konala v dolnorakouském městečku s 1700 obyvateli. Soutěže se zúčastnilo 3 400 mladých hasičů, pořadatelů a technického personálu. Účastníci byli ubytováni ve 330 velkých stanech a jejich stravování bylo zajišťováno z kontejnerových kuchyní. Náplní soutěží bylo plnění disciplín CTIF. Celé setkání bylo doplněno zábavným programem.

9. 7. 1998

Odjíždíme ve 4 hodiny ráno Avií SDH a tranzitem. Trasa cesty vede přes Jindřichův Hradec na hraniční přechod Nová Bystřice, hraniční odbavení je bez problémů. Po šedesáti kilometrech cesty dojíždíme do města Schwarzenau, kde jsme přivítáni pořadatelem v české řeči. Stavíme stany, vyřizujeme přihlášky do soutěže a připravujeme se na závod. Je proměnlivé, spíše deštivé počasí. K soutěži nastupujeme po vyřízení všech formalit se startovním číslem 198 v sedm hodin podvečer. V první disciplíně, požárním útoku se nám daří, kazíme však jeden z vázaných uzlů a umísťujeme se zhruba do padesátého místa celkového pořadí. Následuje štafeta, která nám vychází dobře a získaný čas nás řadí mezi prvních deset družstev z 265 hodnocených.

10. 7. 1998

Po snídani odcházíme sledovat průběh dalších soutěží. Prohlížíme si město, navštěvujeme muzeum, drážní polygon a účastníme se společné vycházky do okolí města. V táboře probíhají různé hry. Navečer nastupují všechna družstva k slavnostnímu nástupu na hřišti.

11. 7. 1998

Celý dopolední program je věnován zábavným hrám. Odpolední program je návštěvní, večer je slavnostní nástup všech družstev a vyhlášení výsledků. Večer je poté vyplněn diskotékou. Navazujeme spolupráci s kolegy z Rakouska a Německa. Ze zahraničních účastníků se umísťujeme na 2. místě za družstvem Německa, před družstvy Holandska, Itálie a Maďarska.

12. 7. 1998

Po snídani balíme stany, loučíme se a odjíždíme domů. Cestou se zastavujeme v Telči. Celý zájezd byl úspěšný a pro stávající kolektiv mladých hasičů i poslední. Končíme své působení u mladých hasičů a přecházíme do družstva dorostu. Nově sestavenému družstvu přejeme hodně úspěchů.

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *