Dvojice a útok CTIF nacvičujeme před zbrojnicí, požární útok na hřišti, štafetu CTIF v bysterské aleji a štafetu u bývalého FABu. Někdy se samozřejmě počasí nevydaří a tak jdeme do klubovny nacvičovat uzle.

Divadlo

Tento rok se většina našeho družstva zúčastnila bysterského divadla po názvem „ Nejkrásnější válka " . Děj divadla o ženách a jejich mužích, kteří opětovně odcházeli do válek a ženy s dětmi nechávali doma. Jednoho dne ženy vymyslely plán, jak muže udržet doma. Obsadily hrad a ….  dopadlo to samozřejmě dobře. V divadle se zahrál i náš vedoucí pan Dusílek a jeho otec. A tak se těšíme na další představení.

Okresní kolo

Ve dnech 26. - 28. května se v Čermné nad Orlicí konala okresní soutěž. Po příjezdu jsme si postavili stany a opekli buřty. V sobotu nás přivítal pan starosta obce, vylosovali jsme si čísla a odešli na hřiště, kde se konaly všechny disciplíny. Jako první jsme měli útok, potom dvojice, štafetu a jeden pokus útoku CTIF. V neděli se kvůli špatnému počasí soutěž přesunula na jiné hřiště, kde se konal druhý pokus útoku CTIF a dva pokusy štafety CTIF. Po obědě bylo vyhodnocení. Skončili jsme na na krásném
3. místě. Cestou domů jsme se stavili na zmrzlině v Solnici.

Přehled výsledků

Opočenský pohár

Dne 24. června se naše družstvo zúčastnilo Putovního poháru v Opočně. Soutěžilo se ve dvou disciplínách a to v požárním útoku a ve dvojicích. Běhalo se v Opočně na náměstí. První jsme začínali útokem. Potom následovaly dva pokusy dvojic. Pak ještě poslední pokus útoku. Než bylo vyhlášení vítězů, ještě jsme si zašli do cukrárny na zmrzlinu. Když jsme měli zmrzlinu snědenou, šli jsme na nástup. Obsadili jsme pěkné 3. místo. Vyhráli jsme kuželky, pohár a každý nějaké sladkosti.

Zájezd do Diedersdorfu

V pátek 14. července v pět hodin ráno jsme se sešli před zbrojnicí s mnoha zavazadly, připraveni na pětidenní výlet do německého Diedersdorfu. Jelo se dvěma hasičskými auty, která řídili Josef Mach a pan Přibyl. Jako dozor s námi jela paní Macková. Jízda uplynula rychle a před čtvrtou hodinou jsme dorazili do Diedersdorfu. Místní hasiči nás moc příjemně přivítali, provedli nás jejich zbrojnicí a ukázali nám pokoj, ve kterém jsme spali. Navečer byla dobrá večeře, po které jsme si spolu s německými kamarády zahráli fotbal na nedalekém hřišti. Ráno jsme měli snídani v podobě švédského stolu. Potom proběhlo rozlosování hasičů do pětičlenných družstev. Po nástupu, na kterém promluvil vedoucí hasičů, mohla hra začít. Disciplíny byly čtyři a jedna pro vedoucí družstev. Než jsme začali, ukázali nám, jak se jednotlivé disciplíny hrají. První hrou byly klasické dvojice. Druhou bylo rozkulování a motání hadic. Třetí spočívala v tom, naplnit co nejvíce balónků vodou a proběhnout překážkami. Ve čtvrté si všichni stoupli na veliké lyže a šli přes překážky. Hra pro vedoucí byla dost těžká. Nad bazének byl připevněn trám, na který si sedli a bouchali do sebe molitanem. Kdo spadl do vody, prohrál. Po obědě jsme šli do městečka na oslavy, při kterých dostali diedersdorfští hasiči novu sanitku. Po oslavách jsme měli volno. Večer byla diskotéka. Další ráno po snídani bylo vyhodnocení. Na první místo se dostalo družstvo vedené naším vedoucím panem Dusílkem. Odpoledne se jelo do Berlína, který je od Diedersdorfu vzdálen asi 15 kilometrů. Na oběd jsme se stavili v kasárnách. Autobusem jsme jeli okolo muzeí, kostelů a podobných památek. Šli jsme okolo Braniborské brány a byli jsme také v kopuli na budově Reichstagu, ze které je vidět část města. Navečer jsme se vrátili. Po večeři jsme si sbalili a šli si naposled zahrát fotbal. Ráno jsme odjížděli, ale moc se nám nechtělo. Navečer jsme dorazili do Hrádku nad Nisou. Tam jsme zašli na večeři do místní restaurace a v deset hodin jsme šli spát. Ráno jsme se rozjeli do Liberce, kde jsme navštívili zoo, která se nám moc líbila. Kolem čtvrté hodiny jsme přijeli domů. Celý výlet se nám moc líbil.   

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *