Složení výboru

Vyznamenání udělená organizaci a členům

U příležitosti stoletého výročí založení sboru byla základní organizaci SPO v Bystrém udělena medaile Za mimořádné zásluhy - ÚV SPO.
Základní organizace SPO v Bystrém je nositelkou čestného odznaku Za zásluhy - rok 1980
.

Další ocenění udělená ZO SPO

Pochvalné uznání ministra vnitra ČSR za dlouholetou práci v požární ochraně - r.  1972
Čestné uznání MNV Bystré za dlouholetou úspěšnou činnost a vzornou representaci obce - r.  1975
Čestné uznání Okresního výboru Národní fronty ČSR za dlouholetou a obětavou práci
Čestné uznání OV SPO Rychnov nad Kněžnou za obětavou práci v požární ochraně a za výchovu  mladé generace - r.  1982

Diplom udělený federálním výborem SPO k 40.  Výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou - r.  1985

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *