Sbor pořádá hasičský ples, pomlázkovou zábavu, pouťovou zábavu a posvícenskou zábavu. Sbor se zúčastnil valné hromady v Lewíně, oslav sv.  Floriána v Kudowě, oslav 120 let založení SDH v Olešnici. I letos sbor zajišťoval požární hlídku na autokrosu v Dobřanech.
Sbor se v tomto roce snažil navázat spolupráci s ostatními hasiči v zahraničí. K tomuto využil zejména síť Internet. V závěru roku byla taktéž dokončena prezentace sboru na této síti.
V tomto roce čítá sbor 82 členů včetně 11 mladých hasičů.

V tomto roce jsme nemuseli u žádného požáru zasahovat. Dvakrát byla provedena likvidace zahoření kontejneru v obci a to 23. a 26. 12.  .
V preventivní činnosti byla provedena kontrola u 46 objektů a byly zjištěny 3 menší závady.
Okrskové soutěže v Sedloňově se zúčastnila 3 družstva mužů. Ženy se letos soutěží nezúčastnily. Družstvo mužů A obsadilo v okrskové soutěži 1. místo, družstvo mužů B (dorostenci) 2. místo a družstvo mužů nad 35 let 9. místo. Družstva mužů A a B se zúčastnila okresního kola soutěže v požárním sportu v Solnici. Družstvo A zde zvítězilo a družstvo B (dorostenci) obsadilo 3. místo. Možnosti reprezentace v oblastním kole se družstvo A vzdalo ve prospěch družstva z Kvasin. Družstvo mužů se zúčastnilo celého ročníku soutěže v požárním útoku „Podorlická liga" , kde obsadilo v celkovém hodnocení 2. místo. Družstvo dorostenců zde obsadilo 13. místo. Mimoto se družstva mužů zúčastnila pohárových soutěží v Českém Krumlově a Širokém Dole.
Kolektiv mladých hasičů se zúčastnil okresního kola v Malé Čermné, kde obsadil 3. místo a pohárové soutěže v Opočně, kde rovněž obsadil 3. místo. V podzimním závodě požárnické všestrannosti v Česticích se kolektivu starších podařilo zvítězit. Zahajovacího závodu se zúčastnil i nově ustanovený kolektiv mladších a obsadil zde předposlední místo.
  Kolektiv dorostu se zúčastnil okresního vyhodnocení v Malé Čermné, kde zvítězil. V oblastním kole soutěže dorostu v Hradci Králové obsadil kolektiv 5. místo. Kolektiv se spolu s družstvem mužů zúčastňoval soutěží seriálu „Podorlická liga".
Sbor pořádá Hasičský ples, Pomlázkovou zábavu, školení vedoucích mládeže a jednu ze soutěží „Podorlické ligy" .Členové sboru se zúčastnili Valné hromady v Lewině.
I letos jsme zajišťovali hlídku na autokrosu v Dobřanech.
Podařilo se navázat spolupráci s hasiči z německého Diedersdorfu. Mladí hasiči se zúčastnili prvních společných „Her bez hranic".
Internetová prezentace sboru byla pravidelně aktualizována a doplňována.
V tomto roce čítá sbor celkem 82 členů (22 žen, 48 mužů, 12 mladých hasičů). 

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *