Preventivní prohlídky byly provedeny ve 44 objektech.
Sbor zasahoval u požáru ve Sněžném.
Okrsková soutěž proběhla v Bohdašíně. Ženy zde obsadily 1. místo, muži nad 35 let 2.  a muži 4. místo. Okresní soutěže v Solnici se zúčastnilo družstvo mužů a obsadilo zde 1. místo. V oblastním kole se však družstvu nedařilo a obsadilo zde 11. místo. V tomto roce se družstvo mužů zapojilo také do pohárových soutěží a nakonec obsadili 10. místo ze 16 družstev. Toto družstvo na tyto soutěže připravuje vlastními silami silnější stroj a ostatní technické prostředky.
Mladí hasiči na soutěži v Ličně s převahou zvítězili a reprezentovali tak okres v oblastním kole soutěže Plamen v Jičíně. Zde obsadili 8. místo. V tomto roce jsme uvítali na místním koupališti mladé hasiče z Hrádku nad Nisou s jejich hosty z Německa. Na konci léta naši mladí hasiči zavítali na oplátku do Hrádku nad Nisou s návštěvou Drážďan, Zittau a polské Sklárské Poreby.
V tomto roce byla provedena oprava sirény a její umístění na střechu kostela.
Pořádali jsme hasičský ples, pomlázkovou zábavu a naši zástupci se zúčastnili celostátního plesu hasičů v Náchodě.
V tomto roce se odhlásily dvě ženy, sbor nyní čítá 63 členů (44 mužů, 19 žen) .

Při preventivních prohlídkách bylo provedeno 42 kontrol.
Sbor zasahoval při zahoření odpadového kontejneru v obci. Sbor však v tomto roce uskutečnil množství technických zásahů, které si vyžádaly rozsáhlé povodně v našem regionu. První den sbor pomáhal při čištění koupaliště, druhý den v Dobrušce, třetí den v Českém Meziříčí, následující den pak v Deštném, další dny v Dobrém - Žákovci a poslední den pak na Bysterských Dolech.
Naše družstva se zúčastnila okrskové soutěže v Bačetíně, kde muži obsadili 4. místo, muži nad 35 let 9. místo a ženy 3. místo. V okresním kole obsadili muži 1. místo, muži nad 35 let rovněž 1. místo. V oblastním kole v Letohradě obsadili muži 6. místo. V tomto roce se družstvo mužů také zúčastnilo kompletního ročníku soutěže „ O pohár přednosty OÚ Rychnov " a celkově obsadilo 2. místo. Mimoto se družstvo zúčastnilo poháru v Provodově, nočního poháru v Tutlekách a v Širokém Dole u Svitav.
Mladí hasiči se zúčastnili okresního kola ve Žďáru nad Orlicí, kde suverénně zvítězili. Na oblastní soutěži v Broumově reprezentovali náš okres a obsadili 3. místo. V tomto roce byl náš sbor vybrán k reprezentaci ČR na 26. setkání dolnorakouské hasičské mládeže ve Schwarzenau. Setkání se zúčastnilo 250 družstev. Naše družstvo zde obsadilo 50. místo, mezi hostujícími družstvy 2. místo.
Na konci tohoto roku bylo opět ustaveno družstvo dorostenců pod vedením J. Ševce a F. Haufera. Zúčastnilo se podzimního závodu požárnické všestrannosti, kde obsadilo 2. místo.
V tomto roce navazuje sbor spolupráci s hasiči z Bystrého u Poličky, pokračuje družba s polskými hasiči.
Sbor pořádá hasičský ples a pomlázkovou zábavu. Sbor se také účastní setkání obcí Bystré v Bystrém u Poličky. Podobně jako v letech minulých zajišťuje sbor požární hlídku na autokrosu v Dobřanech. Do obecního zastupitelstva je zvoleno 8 členů SDH.
V tomto roce sbor čítá 78 členů včetně 10 mladých hasičů.


V tomto roce jsme u většího požáru nemuseli zasahovat. Byl zaznamenán menší požár lesa na Dolech 27. 7. 1999, ke kterému byl pozván útvar z Dobrušky, dále bylo zlikvidováno zahoření kontejneru 13. 11.  .
V preventivní činnosti prohlédli 2 prohlídkové skupiny 48 objektů, kde byly shledány 2 menší závady.
Okrskové soutěže se zúčastnila 4 družstva. Muži zde spolu s dorostenci obsadili 1. , ženy 3.  a muži nad 35 let 4. místo. Družstvo mužů a dorostenců se zúčastnilo okresního kola v požárním sportu, které se konalo v Trnově. Muži zde obsadili první místo a vybojovali tak postup do oblastního kola. Dorostenci skončili osmí. V oblastním kole v Dobrušce obsadilo družstvo mužů 5. místo. I letos se družstvo mužů zúčastnilo soutěží v požárním útoku „ O pohár přednosty OÚ Rychnov " . V celkovém hodnocení obsadilo 4. místo.  Kromě toho se družstvo mužů zúčastnilo soutěže v Tutlekách, Letohradě, Českém Krumlově a Širokém Dole.
Nově ustavené družstvo mladých hasičů se zúčastnilo okresní soutěže v Černíkovicích, kde obsadilo 6. místo. Na dětské pohárové soutěži v Opočně se kolektiv umístil na 4. místě. Vstup do nového soutěžního ročníku se však našemu družstvu nevydařil a v zahajovacím závodě požárnické všestrannosti, který se konal v Malé Čermné obsadilo družstvo 10. místo.
Kolektiv dorostenců se zúčastnil okresní soutěže v Černíkovicích, kde obsadil 2. místo a závodu požárnické všestrannosti, kde rovněž obsadil 2. místo. Kromě toho se kolektiv zúčastnil několika závodů okresního poháru v požárním útoku.

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *