Organizace má 64 členů, 46 mužů a 18 žen. Organizaci byl v tomto roce udělen „ Čestný prapor " SH ČMS.

Při preventivních prohlídkách byly provedeny kontroly v 37 objektech.
V tomto roce zasahoval náš sbor v zimě při požáru objektu na Bysterských Dolech, požáru lesa u Sněžného, požáru lesa na Dolech a požáru lesa na Dobřanech.
Okrsková soutěž proběhla opět v Bystrém. Družstva mužů i žen obsadila 1. místa. Okresního kola v Týništi se zúčastnila družstva mužů a žen. Ženy obsadily 2. místo a muži 1. místo. Muži tak postoupili do oblastního kola, které se konalo v Hradci Králové. Zde obsadili 5. místo.
Organizace pořádala regionální soutěž mladých hasičů dotovanou Ministerstvem školství. Soutěže se zúčastnila 4 družstva domácích a 3 družstva z Polska. V okresním kole soutěže Plamen obsadilo naše družstvo 1. místo. V oblastním kole v Letohradě obsadilo družstvo 3. místo. Dorostenci v tomto roce soutěžili naposledy a v okresním kole v Dobřanech obsadili 1. místo. V oblastním kole skončili na 6. místě.
Sbor pořádal ples, pomlázkovou, pouťovou a posvícenskou zábavu.
Počet členů nedoznal v tomto roce žádných změn.

Bylo provedeno 48 preventivních prohlídek.
Na okrskové soutěži v Olešnici obsadila družstva mužů 1.  a 6. místo a družstvo žen 2. místo. Okresního kola se zúčastnila družstva mužů a mužů nad 35 let. Obě družstva obsadila 1. místo. V oblastním kole v Dobrušce obsadilo družstvo mužů 5. místo.
Mladí hasiči se zúčastnili okresního kola v Ličně, kde obsadili 5. místo. Poté se v rámci spolupráce s polskými kolegy zúčastnili třídenního zájezdu do Lewina Klodského. Za účasti dalších dvou kolektivů z Čech a mladých polských hasičů provedli ukázkové cvičení soutěží CTIF.
Začíná tradice družebních zájezdů. Letos jsme byli na schůzi polských kolegů v Lewíně, na oplátku nás navštívilo 8 hasičů z Lewína Klodského.

Z obecních prostředků jsme získali PPS 12 pro cvičné účely.
Organizace čítá 63 členů ( 45 mužů, 18 žen ) .
Zemřel Jan Přibyl, který byl členem 49 roků a dlouhou dobu zastával funkci jednatele.

Preventivní prohlídky byly provedeny v 41 obytných a 5 objektech organizací.
Sbor vyjíždí k jednomu požáru lesa v Nedvězí.
Při okrskové soutěži v Bohdašíně obsadilo družstvo mužů nad 35 let 1. místo, družstvo mužů 3. místo, ženy 2. místo. Okresního kola ve Žďáru nad Orlicí se zúčastnila všechna výše jmenovaná družstva. Muži a muži nad 35 let obsadila 1. místo, ženy skončily třetí. V oblastním kole v Otradově skončili muži na 7. místě.
Utužujeme s polskými hasiči vzájemnými návštěvami, pořádáme ples a pouťovou zábavu.
Mladí hasiči se zúčastnili okresního kola v Černíkovicích a obsadili 3. místo. Poté naše organizace pořádala 3. ročník regionální soutěž CTIF, které se zúčastnilo 8 družstev.
Zúčastnili jsme se námětového cvičení v Sedloňově.
Organizace čítá 62 členů ( 42 mužů, 20 žen ) .
V tomto roce bylo zprovozněno vozidlo Š 1203 a slouží k potřebám sboru.


Při preventivních prohlídkách bylo provedeno 42 kontrol.
Okrsková soutěž se konala opět v Bystrém. Muži nad 35 let obsadili 2. místo, ženy 1. místo a muži 3. místo. Okresní soutěže v Opočně se zúčastnila 3 naše družstva. Ženy obsadily 5. místo, muži nad 35 let 1. místo, muži 1. - 2. místo.
Bylo provedeno námětové cvičení na místní kostel v součinnosti okolních sborů.
Mladí hasiči se zúčastnili okresního kola soutěže Plamen v Malé Čermné, kde obsadili 5. místo. Vedení kolektivu Mladých hasičů se ujímá Michal Dusílek.
Pokračuje spolupráce s polskými kolegy, kteří se zúčastnili i oslav 110. výročí založení sboru, které jsme pořádali v srpnu. Sbor dále pořádal ples, pomlázkovou, pouťovou a posvícenskou zábavu.
Šest členů zajišťovalo požární hlídku při autokrosu v Dobřanech.
Sbor má v tomto roce 65 členů ( 44 mužů a 21 žen ) .

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *