V tomto roce se L. Ševc účastní s družstvem MP Bačetín mezinárodní soutěže CTIF ve Varšavě a přispívá tak k 6. místu tohoto družstva. V kategorii dorostu pokračujeme jen v soutěži jednotlivců, družstvo se nedaří ustavit.
Uspořádali jsme ples, pouťovou a posvícenskou zábavu.
Na autokrosu v Dobřanech jsme zajišťovali asistenční hlídku.
V tomto roce se odhlásili dva členové, ZO má 63 členů ( 46 mužů, 17 žen ) . Do 18 let je registrováno 7 členů.
V soutěži ZO okresu za rok 1989 jsme obsadili 1. místo a získali tak odměnu 2000 korun.

Při preventivních prohlídkách bylo provedeno 40 kontrol. V květnu bylo provedeno námětové cvičení z Bysterských Dolů na mysliveckou chatu.
V tomto roce sbor likvidoval pouze zahoření odpadu v odpadových kontejnerech.
V meziokrskové soutěži v Ohnišově obsadila družstva mužů i žen 1. místa.
Mladí požárníci obsadili v obvodovém kole v Pohoří 1. místo. Vítězství si odvezli i z okresní soutěže v Opočně. Nad očekávání se jim dařilo i v krajském kole  v Bílých Poličanech a opět zvítězili. Poté se zúčastnili celostátního kola v Havlíčkově Brodě, kde tento kolektiv zvítězil a dosáhl tak dalšího historického úspěchu v naší práci s mládeží. Do soutěží vedli tento kolektiv Josef Dusílek z Bystrého a Josef Andrš z Bačetína. Podařilo se ustavit družstvo dorostenců a jejich vstupem bylo vítězství v podzimním závodě požárnické všestrannosti.
Organizace uspořádala ples a posezení s opékáním.
Deset členů se zajišťovalo požární hlídku na autokrosu v Dobřanech.
Organizace usiluje o získání nového požárního vozidla, zatím bez úspěchu. Dva roky trvá problém s uvedením vozidla 1203 do provozu.
Do sboru přistupují 3 členové. Organizace tedy čítá 65 členů ( 47 mužů a 18 žen ) .
Registrujeme 8 členů do 18 let.
V tomto roce zemřel Jaroslav Novotný, který byl členem 52 let a dlouhou dobu zastával různé funkce.

V preventivní činnosti bylo provedeno 68 kontrol.
Okrsková soutěž proběhla za nepříznivého počasí v naší obci. Družstva mužů i žen v ní obsadila shodně 1. místa. Mimo soutěž se představilo naše družstvo dorostenců. Na okresní soutěži v Kostelci nad Orlicí obsadili muži 6. místo a ženy 3. místo.
Zasahovali jsme při požáru lesa v Bystrém, provedeno bylo námětové cvičení na kravín.
Mladí požárníci se po vítězství v minulém roce zúčastnili kvalifikace na soutěž CTIF ve Finsku v Bílých Poličanech. Této kvalifikace se zúčastnili 3 kolektivy. Naši obsadili 2. místo, vítězství si odneslo družstvo z Karolinky. V dalším období nastoupila od funkce vedoucí mládeže M. Martínková za pomoci J. Dusílka AJ. Andrše. V obvodním kole v Pohoří obsadili mladí požárníci 1. místo. V okresním kole v Čermné nad Orlicí obsazují 2. místo. Dorostenci v okresní soutěži obsazují 2. místo.
Organizace pořádala ples, pouťovou a posvícenskou zábavu.
Osm členů zajišťuje požární hlídku na autokrosu v Dobřanech. Desátého května jsme zajišťovali bezpečný průjezd cyklistického „ Závodu Míru " .
V tomto roce má organizace 63 členů, 46 mužů a 17 žen.
Š 1203 stále není v provozu.


Prevence byla provedena v 36 objektech.
V naší obci proběhla okrsková soutěž. Družstvo mužů obsadilo 1. místo, družstvo žen místo druhé. Mimo soutěž se zúčastnilo i družstvo dorostenců. Okresního kola v Dobrušce se zúčastnila družstva mužů i žen. Ženy obsadily 5. místo a muži těsné druhé místo.
Zásahové družstvo vyjelo v tomto roce k jednomu technickému zásahu a k požáru kravína v sousedním Kounově. V tomto roce získal sbor nové požární vozidlo Avia s vybavením.
Na okresní soutěži mladých hasičů obsadilo naše družstvo 3. místo. Na podzimním závodě požárnické všestrannosti obsadila naše hlídka 1. místo. Mimoto se mladí hasiči zúčastnili výkonnostní soutěže v rakouském Štýrsku, která se konala v městě Liezen. Soutěže se zúčastnilo 250 družstev. Kolektiv zde obsadil 13. - 14. místo, získal bronzový odznak CTIF. Družstvo dorostenců zvítězilo v okresní soutěži a zastupovalo tak náš okres v oblastním kole v Poličanech. Zde obsadilo 7. místo.
Sbor pořádal hasičský ples a dvě zábavy. Na autokrosu v Dobřanech jsme zajišťovali požární hlídku.

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *