V soutěži „ O nejlepší Základní organizaci Svazu požární ochrany v okrese Rychnov nad Kněžnou " za rok 1985 jsme obsadili s počtem 433 bodů 3. místo ze 137 hodnocených organizací. Také 14. okrsek, jehož jsme členy získal prvenství.
Dne 17. 12. 1985 byl schválen nový zákon o požární ochraně č. 133, který nabude platnost 1. 7.1 986. Zákon směřuje především k účinnější preventivní ochraně socialistické ekonomiky. Jsou zde zakotveny základní povinnosti orgánů a organizací při ochraně před požáry. K podstatným změnám dojde ve státní správě nově vytvořeným Sborem požární ochrany.


V tomto roce má organizace 56 členů, 43 mužů a 13 žen. Preventivní prohlídky byly provedeny v 86 objektech obce.
Družstvo mužů obsadilo na okrskové soutěží 4.  a družstvo žen 2. místo. Mladí požárníci obsadili 1. místo na obvodní soutěži v Opočně a 1. místo v okresní soutěži v Rychnově nad Kněžnou. V krajském kole obsadili 8. místo.
Organizace pořádala hasičský ples, pouťovou zábavu a posvícenskou zábavu. I v tomto roce jsme zajišťovali požární hlídku na autokrosu a motokrosu v Dobřanech.
Tento rok byl však především rokem oslav 100. výročí založení sboru. V závěru května proběhla slavnostní schůze v rekreačním zařízení na Bysterských Dolech, kde bylo odměněno mnoho členů. Vlastní oslavy proběhly 24. srpna za velice příznivého počasí a účasti 1 600 návštěvníků. Při této příležitosti byl také vydán almanach, který zachycuje 100 letou historii sboru.
Sbor v tomto roce zasahoval u dvou požárů. Prvního května zasahoval při požáru skládky a 21. října při požáru rekreační chalupy v Bystrém.

V tomto roce byly provedeny preventivní prohlídky v 80 objektech. Sbor zasahoval při požáru 23. srpna na Bysterských Dolech.
Na meziokrskové soutěži 5. května v Ohnišově obsadila družstva mužů i žen shodně 2. místo.
Úspěšní byli mladí požárníci, kteří v obvodovém kole v Kvasinách obsadili 1. místo. Na okresní soutěži v Dobrušce obsadili rovněž 1. místo a postoupili tak do krajského kola v Pardubicích. Zde obsadili 9. místo. V říjnu připravovala naše organizace branný závod. Mladí požárnici se rozdělili na dvě hlídky, které obsadily 2.  a 7. místo. Soutěže se zúčastnili i dva dorostenci z naší organizace ( A. Machová a L. Ševc ) . Oba zástupci obsadili 1. místa.
Opět jsme zajišťovali požární hlídku na autokrosu a motokrosu v Dobřanech.
V tomto roce přistoupili 2 členové, takže máme 58 členů - 44 mužů a 14 žen.


Prevence byla v tomto roce provedena v 39 objektech obytných a 3 objektech výrobních.
V meziokrskové soutěži obsadili ženy 1. místo a muži 2. místo.
Mladí požárníci obsadili v obvodové soutěži  Plamen 2. místo. V podzimním branném závodě obsadily hlídky 1.  a 2. místo. V soutěži dorostenců - jednotlivců obsadila A. Machová 1. místo a L. Ševc 2. místo.
V tomto roce naši členové odpracovali 1015 hodin na výstavbě vodovodu v obci.
Uspořádali jsme požárnický ples a naše hlídka se zúčastnila požárního dozoru na autokrosu v Dobřanech.
V tomto roce byli přijati dva členové. Celkově má sbor 60 členů - 45 mužů a 15 žen.


Při prevenci bylo provedeno 93 kontrol v obytných a rekreačních budovách. Bylo provedeno okrskové cvičení na objekt kravína v obci.
V meziokrskové soutěži v Olešnici obsadili ženy 1. místo a muži 3. místo. Družstvo mužů se zúčastnilo kvalifikace na okresní kolo a uspělo. Družstvo žen postoupilo přímo. V okresním kole v Solnici obsadila obě družstva pěkné 2. místo. Začínají se organizovat pohárové soutěže, kterých se zúčastňují i naše družstva. Na poháru v Borové obsadili muži 4. místo. Společně se ženami se zúčastnili pohárové soutěže v Dobrušce. Zde obsadili naše družstva 3.  a  4. místo.
Sbor zasahoval u jednoho požáru rodinného domku v sousedních Dobřanech.
V soutěži mladých požárníků v Pohoří obsazuje první družstvo 1. místo a druhé družstvo 7. místo. Okresního kola v Kostelci nad Orlicí se zúčastňuje naše družstvo a vítězí. Postupuje do krajského kola v Žamberku, kde obsazuje pěkné 2. místo.

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *