SPD proběhly: obvodní v Dlouhé Vsi, okresní v Ledcích s účastí družstva žen, mužů, dorostenců, a starších mužů, krajská v novém Městě nad Metují s účastí družstva dorostenců a starších mužů.

Rok minulý hodnotí na začátku tohoto roku výroční členská schůze. Účastní se jí předseda OV ČSPO Luboš Duzbaba a na schůzi jsou předávána poděkování a čestná uznání organizace a OV ČSPO a dále čestný odznak „ Za zásluhy " KV ČSPO Josefu Dyntarovi.
Čestné uznání ÚV ČSPO - Adolfu Dyntarovi a Adolfu Hartmanovi
Odznak za příkladnou práci - Josefu Netíkovi a Jiřímu Andršovi
Věrnostní medaile za 50 let - Antonínu Čtvrtečkovi a Jaroslavu Remešovi
Věrnostní medaile za 40 let - Václavu Netíkovi a Adolfu Machovi.
V tomto roce odhlasoval IV. sjezd, kterého se zúčastnila naše členka Věra Lemfeldová, název Svaz požární ochrany ČSSR a vrcholné orgány - federální výbor SPO ČSSR, ústřední výbor SPO ČSR a ústřední výbor SPO SSR. Místní jednoty se staly základními organizacemi SPO ČSSR.
Několik členů sboru se účastní požárního dozoru při autokrosu pořádaném v Dobřanech.
SPD se uskutečňuje v Deštném v O. h.  a soutěž mládeže PLAMEN v Kvasinách, Černíkovicích a Dobrušce - Mělčanech. Zahajuje se výstavba nové prodejny Jednoty v obci a sbor odpracovává v tomto roce 650 brig.  hodin. Okrsek ´pořádá kurs první pomoci a účastní se ho i členové naší organizace. V červenci byl uspořádán zájezd na Mezinárodní soutěž CTIF v Brně za účasti sousedních ZO okrsku.
Zemřel Antonín Čtvrtečka, který byl členem sboru 56 roků. Umírá také velitel sboru Josef Dyntar ve stáří 85 let, jenž byl 69 roků členem a 33 roky velitelem. Loučíme se s ním vzpomínkou před požární zbrojnicí.

Vyjíždíme k požárům do Sedloňova ( les ), Nedvězí ( výkrmna prasat ), Ohnišova ( skladová hala JZD ) .

V tomto roce bylo ve sboru organizováno 68 členů, z toho 13 žen. Při preventivních prohlídkách bylo shlédnuto 82 obytných domů a 15 provozoven nebo veřejných místností. V obci byla uspořádána 3 námětová cvičení, okrskové proběhlo v Kounově na objekt JZD a v Nedvězí. Sbor pořádal ples, oslavu MDŽ pro členky sboru a 3 taneční zábavy. Požárních hlídek na autokrosu v Dobřanech se účastní několik členů sboru. V akcích Z je odpracováno 930 hodin.
Vedení mládeže se ujímá Gerlinda Povolná a s mladými požárníky se účastní soutěží PLAMEN v okresním a krajském kole v Častolovicích a Kostelci n.  O. . Družstvo mužů, žen a starších mužů se účastní CSPD meziokrskové v Dobrém a Okresní v Častolovicích.
Sbor se účastní výstavy požární techniky v Dobrušce s automobilní stříkačkou. V soutěži o nejlepší ZO SPO v okrese se organizace umístila na 4. místě a získala odměnu 800 korun.
Zemřel Josef Mach, který byl 38 let členem sboru.


Preventivní prohlídky probíhají i v tomto roce a jsou rozšířeny o přednášky z oblasti požární prevence ve školách a provozovnách. Odznak Vzorný požárník II. stupně  získávají 3 členové. Sbor pořádá ples a taneční zábavu a je pověřen pořádáním okrskového plesu v Bystrém. Mladí požárníci vystupují s kulturním programem při oslavě MDŽ v obci a na okresní konferenci SPO v Dlouhé Vsi. Jsou provedena dvě námětová cvičení okrsku v Bačetíně a Bystrém a SPD meziokrsková je uskutečněna v Ohnišově. Okresní soutěže PLAMENu se účastníme v Častolovicích a krajské soutěže v Kostelci n.  O.  .
Požární dozor je prováděn na autokrosu v Dobřanech, sbor zajíždí do Mezilesí na oslavy otevření nové požární zbrojnice a do Nového Města n.  M.  na požární den. V akci Z je odpracováno 510 hodin.
Zemřel František Hrnčíř - člen sboru 44 let.


* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *