1967 - Okrskové cvičení proběhlo v Bystrém na Dolech a v Sudíně. Sbor uspořádal 9 cvičení. Obvodní SPD byla uspořádána v Bílém Újezdě .Možno konstatovat, že nastupují léta největších úspěchů v soutěžích požárních družstev jak v umístění, tak v zastoupení počtu soutěžících družstev.
1968 - Sbor provedl 10 cvičení a jedno námětové. Zúčastnil se SPD v Deštném v O. h. , Opočně a Dvoře Králové, soutěže žactva v Rychnově nad Kněžnou. Vznikem federace zanikl Československý svaz požární ochrany a byl ustaven Český svaz požární ochrany a Slovenský svaz požární ochrany.
1969 - Technický stav výzbroje byl posílen o novou požární stříkačku PPS 12 zakoupenou ONV za 28 000 korun a novou, výkonnou sirénou umístěnou na střechu kostela. Uspořádáno bylo 7 cvičení, okrskové v Nedvězí a Bystrém. Družstva se účastnila SPD ve Valu a Malé Čermné, žáci v Kvasinách. V jednotlivcích postoupila Gerlinda Povolná do krajského kola, kde obsadila 3. místo.
1970 - Okrskové cvičení proběhlo v Sedloňově a v Nedvězím. Sbor prováděl čištění studen v obci. Tři družstva se zúčastnila obvodní SPD v Čánce. Žáci soutěžili v Bartošovicích. Při okrskové poradě konané v září v Sedloňově byl zvolen okrskovým velitelem Josef Netík, člen OV ČSPO. Stávající okrskový velitel Luboš Duzbaba nastoupil do funkce předsedy OV ČSPO v Rychnově nad Kněžnou.
Za první místo v meziokrskové soutěži obdržela organizace od OIPO 2 díly hadic B.

Požáry:

Rok 1966
Požár v Sendraži a v Tisu

Rok 1967
Les v Bystrém na Dolech ( u Mádrů )
Požár ve Valu

Rok 1968
Požár v Drutce Bystré
Požár v Janově u Roubalů ( blesk )

Rok 1969
Požár v Dobřanech

Rok 1970
Požár u Prouzů v Bačetíně

          Požár skladové haly ČSSS v Bystrém

Sbor v tomto roce pořádá ples a další 3 taneční zábavy, provádí preventivní prohlídky budov a 15 cvičení. Okrskové cvičení proběhlo v Deštném v O. h.  na hotel Panoráma v Bačetíně na objekt JZD. Obvodní soutěž požárních družstev byla v Bačetíně, okresní v Rychnově nad Kněžnou. Zde se všechna čtyři družstva stala přeborníky okresu. Soutěž žactva byla uskutečněna v Potštejně. Soutěží se poprvé účastní starší muži ve věkovém průměru družstva 70 let a pokračují v dalších 6 letech.
Dostává se jim uznání a obdiv všech soutěžících a diváků.
Dosavadní velitel Josef Dyntar je jmenován čestným velitelem sboru. Zemřel Josef Marek - kolář, který byl členem 42 let. Několik členů se účastní záchranných prací při povodni v Sedloňově. Na bysterskou pouť byla připravena výstava požární techniky. Většina členů byla na oslavě 100 let trvání PO v Rychnově nad Kněžnou.
V soutěži o nejlepší požární sbor jsme se umístili na 3. místě a získali tak odměnu 2 000 korun.


Požárnický ples a taneční zábava byly uskutečněny na začátku roku. Námětová cvičení v Sedloňově na školu na Polomech, další v Dobřanech. Odznak „ Vzorný požárník III.  stupně " získává 17 členů sboru. Na stavbě koupaliště v akci Z je odpracováno 820 hodin. Sbor zakupuje novou 8 mm filmovou kameru pro zachycování dokumentace organizace.
Člen Josef Netík je na krajské konferenci volen do krajského výboru SPO a členka Věra Lemfeldová se účastní II. sjezdu ČSPO v Ostravě. Zahajuje se hra mladých požárníků PLAMEN a žáci se účastní soutěže ve Slatině n.  Z.  a Libli.
Starší muže navštěvují představitelé KV SPO a předávají jim pozvání do národního kola SPD do Pardubic. Při návštěvě se prohlídkou kronik seznamují s historií sboru a navštěvují požární zbrojnici.
Na stadiónu v Pardubicích, kde bylo národní kolo uskutečněno, předváděli členové družstva, které mělo věkový průměr 70 let, požární útok a štafetu mimo soutěž. Za vše sklidili obrovský potlesk diváků. Na závěr jim byl předán pohár ONV v Pardubicích a čestné uznání ministra vnitra.

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *