Svět se zmítá ve víru války. Německý fašismus se snaží pokořit celou Evropu. V průběhu pětiletí dochází však ke zlomu a spojenci začínají protivníka porážet. Jejich vítězné tažení se postupně přibližuje k hranicím naší vlasti. Je osvobozováno Slovensko a potom celá naše republika. Můžeme s dojetím číst zápis o třídenním nepřetržitém pochodu Rudé armády - osvoboditelky naší obce a její nadšené vítání občany i členy hasičského sboru v slavnostních uniformách.
Sbor v jmenovaných letech vytvářel minimální činnost, neboť pořádání zábav, sjezdů i cvičení bylo zakázáno. Jenom několik jednotlivců se zúčastnilo při školeních a cvičeních vyšších hasičských orgánů.
Pro zajímavost uvádíme, co píše Jan Novotný v pamětní knize II.  - r.  1941 ( upraveno ).
Dovídáme se, že 3. ledna 1941 byl silný mráz a veliká vánice. Navršily se závěje 4 - 5 metrové a občané museli jeden druhému pomoci vyházet vchody domů. V Novém Městě nad Metují se za nádražím zavál vlak a 2 lokomotivy tak, že druhý den se už nad vlakem dalo lyžovat.
Pro všechny práceschopné občany byla vyhlášena pracovní povinnost vyhazovat sníh. Pošta přijela do Bystrého až za pět dní. Sníh ležel na některých místech až do 20. května. Na podzim brzy nachumelilo, obilí se někde sklízelo až ke konci listopadu, brambory a řepa zůstaly na mnoha místech na poli.
21. října 1945 se konala v Hasičském domě v Praze ustavující schůze Svazu československého hasičstva, jíž se zúčastnili zástupci všech zemských jednot.

Požáry:

Rok 1942
Září: stodola u Čejpů v Janově
Říjen: požár na Spáleništi

Rok 1943
Srpen: požár hospodářství ve Valu

Činnost sboru se po létech útlumu začíná opět aktivizovat. Dochází k pravidelným cvičením a sbor se vybavuje novou technikou výsuvným žebříkem a novou přenosnou motorovou stříkačkou.
Nastává i obnovení styků s okolními sbory a spolupráce při přípravách sjezdů. Členové sboru - občané bysterští se podílejí při pracích v obci prováděných, započaté silnice na Doly, velké opravě školy, opravě silnice přes obec. Svou techniku udržují v naprostém pořádku a kamkoli s automobilovou stříkačkou přijíždějí, je její výkon dobře hodnocen.

Sjezdy pořádány v Olešnici, Dobrušce, Ohnišově, Vrchovinách, Slavoňově, Skalce, Novém Městě nad Metují, Spech a Semechnicích.


Požáry:

Rok 1946
Červen: požár pastviny u Mádrů na Dolech
              tkalcovna Hejzlarova na Dolech
Říjen: požár v Mezilesí

Rok 1947
Srpen: domek p.  Valáškové v Ohnišově
            hospodářství u Smolů v Bohdašíně ( blesk )
            domek u Přibylů v Tisu
            hospodářství u Zeiplů na Polomech

Rok 1948
Prosinec: hotel Praha v Deštném
                požár u Čtvrtečků v Bystrém č.  37 ( sklep )
                hotel Šerlišský mlýn v Deštném

Rok 1949
Září: půda v obecním domě 107 v Bystrém

Rok 1950
Květen: chalupa p.  Novotného v Tisu
Červenec: požár v Dlouhém
                 chalupa u Prázů v Rovném

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *