Červenec: požár v Tisu u Vondřejců ( blesk )
Září: požár u Smolů v Kounově - nová stodola se zařízením

Rok 1934
Červen: požár u Šotolů v Tisu
Říjen: požár ve stodole Jana Andrše v Bystrém č.  20

Rok 1935
Březen: " Cárovna " v Janově
Červen: požár u Šmídů v Šedivinách
Září: požár u Krbalů a Kroupů v Tisu
         požár u Rýdla - truhláře v Ohnišově

         Prosinec: chalupa Edy Marka v Sudíně

Rychlý rozmach nastupujících mocenských sil v Německu přináší obavy vzniku válečného konfliktu. Ohrožena je i naše republika, a proto je přistoupeno k zavádění cvičení obyvatelstva v civilní obraně. Hasičské sbory přejímají do své správy úkoly spojené s protileteckou civilní a hasičskou obranou a cvičí své členy k službě hlásné a poplachové, asanační a sanitní. Pravým obrazem toho je pořádání „ Jubilejní oslavy 50 letého trvání sboru spojené s leteckým náletem. "
Slavnost se uskutečnila 28. června 1936 v zahradě u Hartmanů za pěkného počasí, koncertování hudby, předvedení cvičení dorostenců a vystoupení tanečního kroužku žákyň. Při projevech byla vyzvednuta padesátiletá usilovná práce sboru i jeho členů i to, že sbor od svého vzniku se účastnil likvidace 204 požárů. Hlavním programem byl nálet aeroplánu civilní gardy z Hradce Králové, který provedl shození cvičných bomb, na což všechny služby hasičské obrany reagovaly svou činností. Oslav se zúčastnilo 16 hostujících sborů se 191 členy. Oslavy se vydařily, o čemž svědčí i vypití 24 půlek piva.
V červenci roku 1937 se deset členů sboru účastní pohřbu p.  Smekala, dodávajícího pro náš sbor stříkačky a krátce na to i pohřbu svého velitele Antonína Dyntara, který byl 51 roků členem a 43 roků velitelem sboru.
Politická situace ve světě se začíná neustále vyostřovat a z toho důvodu přichází 28. 10. 1937 do obce vojenská posádka určená k ochraně hranic a 21. 5. 1938 dochází k obsazování hranic naší armádou. V té době se ruší hasičské župy a zřizují se Okresní hasičské jednoty. Náš sbor tak správně připadá k Novému Městu nad Metují.
Vyhlášení mobilizace nastává 14. září 1938, naší obcí projíždí množství vojska obsazujícího pohraniční pevnosti. Krátce na to však dochází k podepsání Mnichovských dohod, které přivádějí naší republiku do stavu pokoření. Nastolení této politické situace se potom úzce dotýká práce nejenom hasičských sborů, ale i ostatních organizací.
Sjezdy pořádány: v Kounově, Olešnici, Bohdašíně, Lhotě - Netřebě, Dobrušce a Krčíně. Slavnosti v Plasnicích a Bačetíně.

Požáry:

Rok 1936
Červen: chalupa Drašnarova v Novém Hrádku
Srpen: chalupa Josefa Dyntara  ( náj.  Efemberk ) pod Dobřany

Rok 1937
Květen: chalupy u Novotných, Kejvalů a Šotolů v Tisu
Říjen: chalupa u Dusílků v Ohnišově

Rok 1938
Červenec: hotel „ Bartoňova chata " na Polomech

Rok 1939
Srpen: požár u Kasnarů v Bohdašíně ( blesk )

Rok 1940

         Červenec: statek a stodola u Preclíků a Matějů v Hlinném

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *