čany obdivována. Na to zavítali do obce starosta a několik občanů z Krčína, kteří si chtěli stříkačku odkoupit a o 3 000 korun přeplatit, sbor si však stroje vážil a neprodal. Ke stříkačce byl zřízen i nový dvoukolový naviják hadic.

Požáry:

Rok 1920
Květen: požár u „ Goldsmidů " v Bystrém ( nyní u Kaválků )
Listopad: požár u Josefa Marka v Tisu č.  34 ( vyvedl se jen dobytek, ostatní vše shořelo )

Činnost hasičstva se začala v letech poválečných aktivizovat. Množství pořádaných sjezdů je toho příkladem. V uvedeném období se konaly sjezdy v Plasnicích, Bílém Újezdě, Přibyslavi, Kounově, Ohnišově, Lhotě - Netřeba, Bohuslavicích, Mastech, Sněžném, Dobrušce, Dobrém a Mezilesí. Šest členů z Bystrého se zúčastnilo 1. sjezdu hasičstva Českosl.  v Praze.
Vlastní výcvik členů sboru byl zajišťován prováděním nejméně čtyř cvičení v roce. V roce 1923 dosloužilo i staré hasičské skladiště. Třináctého června se začalo s jeho bouráním, 20. června byla započata stavba nového skladiště a 21.  srpna byla již převezena stříkačka do skladiště nového. Toto po přístavbě a opravách slouží až do dnešních dnů.
V listopadu téhož roku se vrací ze Slatiňan zmotorizovaná stříkačka.
Rázem se stala nejmodernějším strojem celé Dobrušské župy. Při dodávce vody jedním proudem dává tlak 10 atm. , při dvou až čtyř proudech tlak 5-6 atm.  .  Stříkačka byla předváděna v příštím roce při veřejném cvičení 12 sborů v Bystrém a s uznáním obdivován její výkon. Cvičení se zúčastnil i župní dozorce p.  Hanousek, který ve svém projevu zdůraznil vysoký podíl bysterských na rozvoji hasičství a zavádění nové techniky a likvidaci požárů, kterých od založení sboru bylo 80. V závěru poděkoval všem zakládajícím členům za jejich téměř čtyřicetiletou práci. Jsou to: Dyntar Ant.  - velitel, Hartman Frant. , Marek Jar.  - cvičitel, Grim Josef - podvelitel, Marek Jan, Mach Josef, Mach Jan, Čtvrtečka Josef, Vymetálek Boh. , Ševc Cyril, Hejzlar Josef, Roubal Jan a Žloutek Jos.  .
V tomto období začíná u sborů i činnost samaritánská ( zdravotnická ) sloužící občanům při vzniku úrazů nebo poranění.

Požáry:

Rok 1921
Březen: devět obytných stavení v Mezilesí ( likviduje 11 sborů )
Červenec: požár lesa Špicberk
Srpen: stavení a stodola Josefa Švorce v Dobřanech

Rok 1922
Květen: stodola Jana Bitnara na Polomech ( blesk )
Listopad: požár u Krahulců ve Sněžném

Rok 1923

Březen: Konsum filiálka Záchrany v Novém Městě nad Metují ( Nový Hrádek )
Září: továrna Jaroslava Hejzlara v Rozkoši

Rok 1924

Listopad: požár u Čápů pod Dobřany

Rok 1925

Leden: stodola a stavení u Vendelína a Jindřicha Vebra ve Sněžném ( ve stodole uhořelo dítě )

Červen:tkalcovské družstvo u Ant. Šotoly v Tisu

Sbor v období let třicátých se neodchyloval od své pravidelné činnosti. Na počátcích roku byly pořádány plesy, během roku probíhala pravidelná cvičení, účasti na pohřbech spoluobčanů a církevních oslavách. V tomto období byly pořízeny nové uniformy pro členy a kroje pro dorost, na něž látkou přispěli Jos.  Bartoň z Dobenína, Otak.  Přibyla z Krčína a Osk.  Goldsmid z Náchoda.
Členové sboru se již pravidelně účastní hlídek při provozu biografu ( kina ) v Bystrém. V roce 1928 se sbor účastní odhalení pomníku padlých na bysterském rozcestí.

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *