Léta, s nimiž se budeme postupně seznamovat, ukazují i na počátky prevenční práce ve sborech. Sbor navrhuje, aby bylo včas prováděno vybírání rybníku k zajištění dostatku vody při hašení a dále provádění prohlídek „ stran bezpečí ohně " . Sborová schůze přijímá návrh, aby do sboru byly přijímány i ženy - hasičky. Členové sboru drželi i hlídky při tanečních zábavách a divadelních představeních, jejichž některé názvy udávané v roku 1913 uvádíme: „ Maryša, Pro kus chleba, Matěj a Michal, Mlsní kocouři. "
Při sjezdech a oslavách byla účast sboru v Bačetíně, Osečnici, Dobřanech, Novém Městě nad Metují, Janově a ukázkovém cvičení v Kounově. Nejvýraznější sborovou činností těchto let bylo pořádání župního sjezdu v Bystrém v roce 1913. Kniha pamětí zaznamenává tuto událost velmi pěkně a obšírně, a proto si některé části přiblížíme.
Dobrušská župa pořádala 6. července 1913 v Bystrém již svůj 25. sjezd. Ačkoliv bylo počasí nepříznivé, sjelo se na sjezd 19 okolních sborů. Všechny sbory byly přivítány hudbou. Dopoledne byla valná hromada, po obědě ukázkové hasičské cvičení na louce Jos.  Hartmana. Zde byly předváděny obě stříkačky i berlovky s vodou. Program zábavného odpoledne potom pokračoval na vyzdobené zahradě u fary. Obecenstvo vstupovalo do zahrady uvítací branou, na níž byl nápis zhotovený z březového dřeva, na straně protější bylo postaveno jeviště, na němž vystupovali místní ochotníci se žertovným programem a taktéž sbor zpěváků zde přednesl několik písní.

Citát: kniha I. , zápis z 6. 7. 1913, autor neznám

„ Na čtvrtém místě Zvěřinec, kdež bylo mnoho rozličných dravců viděno a což ctěné obecenstvo velice překvapilo. Uprostřed hrála hudba Jana Hartmana. Dále na jedné straně byl hotel h.  Josefa Hartmana a uzenářství Josefa Šintáka z Bohdašína, na druhé u Pekařových hotel p.  Jana Šintáka. Na třetí straně u brány cukrářství p.  Drašnara z Nov. Hrádku. Velice překvapila obecenstvo hudba z „ Paříže " , která svými citlivými tóny tak dojímala, že až někdy uši zaléhaly. Na to přišel pan Medvědář se svým medvědem. Medvědář bubnoval, medvídek tancoval, ach to byla podívaná, co ubohý medvídek zkusil, aby všechno obecenstvo pobavil. "

Požáry:

Rok 1911
Duben: veliký požár v Dobrém - hoří u Mňuků, Škodů, Štefanů, Polů a Po       láčků.
Květen: srub u Ježků ( Rychedníků ) v Ohnišově ( blesk )

Rok 1913
Květen: požár u J. Dubánka ve Sněžném ( shořel dům a všechen majetek a uhořela jeho zesnulá manželka ) .
Červenec: stodola u Tomášů v Dobřanech ( blesk )
                  továrna u Vondřejců v Tisu
                  požár u Václava Marka v Kounově
Srpen: chalupa p.  Dubánka v Bačetíně


Rok 1914
Květen: stavení Josefa Andrše v Kounově ( pod přístřeším uhořel čeledín ) .

Rok 1915
Leden: stavení Jana Novotného v Janově
Duben:srub a obytné stavení u Václava Hejzlara v Bačetíně

Hrozbou pro lidstvo jsou poznamenána tato léta - ve světě zuřila světová válka. Na válečná pole bylo povoláno i 20 mladších členů našeho sboru, osm z nich bylo ve válce raněno. Z bojiště se již nevrátil sbormistr František Melichar, který tam padl. Odchod mnoha členů se promítl do slabší činnosti a práce sboru. Ta se však po jejich návratu rychle aktivizovala, o čemž svědčí i zápis z r.  1918 o provedené opravě hasičského skladiště - střechy, podlahy a bílení a provedených 2 cvičeních. V roce 1919 bylo provedeno 5 pochodových cvičení se stroji a v roce 1920 osm cvičení. Sbor se zúčastnil též sjezdu v Dobrušce a oslav vzniku republiky, při kterých byly ku kříži dole ve vesnici zasazeny pamětní lípy.
Veliká péče byla též věnována technickému vybavení sboru. Členové Jaroslav Marek a Josef Dyntar byli v září 1919 vysláni do Slatiňan, aby zde shlédli novou, moderní stříkačku, kterou za 5 500 korun pro sbor zakoupili. Zpět firma odkoupila stříkačku starou za 2 000 korun. Peníze na zakoupení stříkačky zapůjčili členové sboru a tyto jim byly vráceny zpět z přídělových subvencí. Začátkem prosince byla nová stříkačka dopravována z Nového Města nad Metují do Bystrého a ve všech obcích ob

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *