Schůze většinou probíhaly u předsedy sboru a na jejich závěr předseda Josef Sedláček „ pohostil členové, dal jim chleba homolek syrečků másla a k tomu půl hektor piva. "

Citát: kniha I. , zápis z 31. 12. 1903, autor neznám

Požáry:

Rok 1901
Květen: bývalá hospoda Manďákova ve Sněžném

Rok 1902
Listopad: chalupa a srub Josefa Ježka v Bačetíně

Rok 1903
Únor: stáj a kolna Ferdinanda Přibyly v Bystrém č.  54
Říjen: stodola u Syrovátků ve Spech
Prosinec: hořelo u Lipských a Syrovátků v Chlístově

Rok 1904
Březen: chalupa v Tisu - J. Šafářovi ( kramářovi ) uhořely 2 děti
Duben: chalupa Josefa Smoly v Bačetíně na Brtvě
Květen: požár na Rzech
Červen: požár u Josefa Marka v Kounově „ mezilesí "
Říjen: střecha na domě Ferd.  Přibyly v Bystrém č.  54

Rok 1905
Červenec: chalupa u Grulichů v Ohnišově
Srpen: chalupa u Josefa Marka v Bačetíně ( v poli )
            tkalcovna a chlévy u Jaroslava Marka v Sedloňově

         Září: obydlí Frant.  Krahulce a Fišery ( Mumráka ) ve Sněžném

V létech, jež jsou jmenována, nedošlo k žádným výrazným událostem. Sbor každoročně pořádal ples a cvičení při různých příležitostech, zúčastňoval se církevních oslav a posledních rozloučení s bysterskými spoluobčany. Za tuto účast obdržel do pokladny drobné peněžité odměny. Dbal na dodržování ústrojové kázně a řádnou opravu a nošení uniforem. Přísně bylo též kontrolováno dodržování pořádku v hasičské výzbroji. Dbáno bylo i na to, aby se členové aktivně účastnili práce pro sbor, jinak byli dle stanov ze sboru vyloučeni.
Sbor se zúčastnil sjezdů v Mezilesí, Dobrušce a Novém Hrádku.

Požáry:

Rok 1906
Červenec: obytné stavení Černých na Rzech
Srpen: obytné stavení u Kalendů v Mezilesí

Rok 1907
Srpen: parní pila v Kvasinách
            stavení Romana Marka v Tisu

Rok 1908
Prosinec: tkalcovna Josefa Hartmana v Kounově
                stavení Josefa Bartoše na Skalce

Rok 1909
Srpen: chalupa Josefa Schejbala v Janově

Rok 1910
Červen: požár u J. Grimma ve Sněžném ( blesk )
              stavení Eduarda Hoffmana, kováře v Kounově
Červenec: městské vězení v Novém Hrádku " zvané šatlava, kteréhož není škoda! "

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *