Začátkem každého roku byl pořádán hasičský ples. Z programu jednoho citujeme „ Při oné zábavě p.  Jan Marek, čís.  89 provedl dražbu obrouského handžáru z války v roce 1878 Bosensko Hercegovské, po zajatém Hadži - Loju, který on zakoupil a ve prospěch dobrovolných hasičů v Bystrém dražebně prodal a výtěžek z dražby oné jmenovanému sboru 58 kr.  daroval. "

Kniha I. , zapsáno 17. 1. 1899, autor neznám

Sjezdy župní, jichž se členové zúčastnili, byly konány v Hlinném, Bačetíně, Houdkovicích a Bohuslavicích.
Událostí roku 1898 byly oslavy „ Jubilea Jeho Apoštolského Veličenstva Císaře a Krále Františka Josefa I. "  Po slavnostních okázalostech „ hudba zahrála rakouskou Národní Hymnu a potom Kde domov můj a potom s celím průvodem jsme šli do dolejšího hostince Jana Šintáka kde se dala půlka piva a potom druhá a pilo se při veselím hovoru do 3 hodin. Odpoledne a potom se šlo nahoru  do hostince Josefa Hartmana kdež se dala opět půlka piva a tak jsme se zdržali při této Slavnosti až do večera a nakonec musím podotknout,že na světě všího mnoho škodí. "

Citát: kniha I. , zápis z 2. 12. 1898, autor neznám

Požáry:

Rok 1897
Červenec: chalupa Josefa Štěpána v Bystrém č.  47
Září: Nedvězí a Sněžné
Listopad: mlýn Josefa Mizery, Bystré na Dolech č.  52

Rok 1898
Červenec: chalupa Vendelína Hartmana v Bystrém č.  1

Rok 1899
Březen: Ohnišov
Září: v Sudíně

Rok 1900
Duben: hostinec Richarda Samka v Bystrém

         Srpen:chalupa p. Picha v Nedvězí,kováře v Dobrušce

Patnáctileté výročí založení sboru bylo oslavováno při župním sjezdu, konaném v Bystrém 21. července 1901. Sjezd byl pořádán na zahradě p.  Josefa Štěpána, kde se místní ochotníci postarali o naplnění programu předvedením několika žertovných kousků. Obecenstvo se bavilo ve veselé náladě až do pozdního večera, načež byly v obou bysterských hostincích pořádány taneční věnečky, které trvaly až do svítání.  „ O sjezdu se dočítáme i v Náchodských novinách: Při sjezdu hasičském pořádaném župou Dobrušskou dne 21. července t.  r.  v Bystrém zúčastnilo se 15 hasičských sborů se 247 členy. Hrubý příjem obnášel 505 korun, čistý výtěžek 206 korun, z kteréhož přikázáno 46 kor.  na opravu obecních hodiny věžních v Bystrém, a 160 kor.  připadlo ve prospěch hasičské pokladny v Bystrém . "

Citát: kniha I. , zápis r.  1901 - bod 8, autor neznám

Sjezdu se zúčastnili sbory z Dobrušky, Provozu, Bačetína, Dobřan, Křovic, Sněžného, Bohuslavic, Hlinného, Valu, Ohnišova, Nového Hrádku, Bohdašína, Rovného, Nového Města nad Metují a Bystrého. V dalších letech se zúčastnili bysterští hasiči sjezdů ve Sněžném, Provozu, Křovicích, Mastech, Olešnici, Libchyních a Dobřanech.

Novou čtyřkolovou stříkačku zakoupilo obecní zastupitelstvo za přispění hasičského sboru v roce 1902. Vstříc s hudbou šli členové sboru naproti přijíždějící stříkačce pod Ohnišovský kopec, tato pak byla slavnostně vysvěcena a předána starostou obce k provedení stříkacích zkoušek zástupcem firmy Smekal z Prahy. Od téže firmy obdržel ke konci roku ještě sbor berlovou stříkačku.
Sbory prováděly každoročně i svá cvičení, v roce 1903 jsou zaznamenána tři a na jednom i kontrolní účast zemského hasičského dozorce p.  Seidla z Náchodska. V těchto letech byla postavena sušárna hadic.

Vždy na závěr roku byly ve sborech pořádány valné schůze a na nich byly probírány celoroční problémy sborů, přijímáni noví členové, schvalovány účty, určovány termíny plesů a systémem lístkového hlasování voleny nové výbory sborů.

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *