V tomto roce se sbor zúčastnil likvidace požáru v Bohdašíně u Vymetálků a Mádrů a v Tisu u Martínků, kde po příjezdu na požářiště prosil majitel o hájení dveří do sklepa proto, že si zde uložil peněženku s obnosem 500 zl.  . Člen sboru Jan Marek proběhl skrze hořící světnici a zásuvku s penězi vynesl ven.

Hnedle po návratu z veřejného sjezdu sepského spolku pořádaného v srpnu v Ohnišově likvidovali hasiči požár v Novém Hrádku, v prosinci potom požár ve Sněžném u Hartmanů.

Kronika zaznamenala v tomto roce několik požárů. Dne 15. února vypukl požár u Stanislava Moravce pod Janovem. Pro velké množství sněhu, velké mrazy a nedostatek vody dostavili se členové sboru na místo beze stroje a rvali se s ohněm pomocí trhacích háků a tesáků, při čemž Josef Kejval utrpěl poranění ruky. Do Janova zajížděli znovu 1. dubna likvidovat požár u Frant.  Ducháče. V květnu byl zvolen nový výbor hasičského spolku. Hašení dalších dvou ohňů se zúčastnil sbor v Bačetíně a to 28. srpna, kdy hořela chalupa Josefa Firše a potom 16. října, kdy hořely prudkém ohni chalupy Josefa Hartmana a Hejzlara. V listopadu hasili příbytek Stan.  Macha v Ohnišově a prosinci vše nasvědčovalo tomu, že opět hoří v Bačetíně. Při výjezdu na návrší byla vidět ohnivá zář ve větší dálce, vyhořel tenkrát dvůr v Ostrově.

Množstvím výjezdů k požárům se vyznačoval i tento rok. Mlýn u Novotných v Sedloňově hořel v dubnu. V květnu vznikl požár u Čejpů v Bohdašíně, v červnu u Balcarů v Tisu a dva dny potom u F. Černého na Rzech. Chlévy u usedlosti Ryndových vyhořely v červenci ve Sněžném.
Hasičský sjezd byl pořádán v Dobrušce.

Pamětní kniha tohoto roku zaznamenává účast na sjezdu ve Sněžném, návštěvu církevních slavností a smutečních rozloučení se členy sboru.

Ples sboru hasičského byl uskutečněn v lednu v hostinci u Šintáků a při něm „ sme se bavili až do rána " . Sedmnáct členů sboru vyjelo v lednu k požáru do Janova, kde vyhořely chalupy Novotného, Zákravského a Švorcova. V červnu chalupa Vébrova v Tisu. Spolkový výbor byl volen na schůzi v květnu a za předsedu byl zvolen Josef Dyntar, č.  7, velitelem Dyntar Antonín, č.  65. Šestý župní sjezd byl uspořádán v Křovicích s návštěvou všech okolních sborů a 16 mužů z Bystrého.


Vzniku požáru nebyla ušetřena ani obec Bystré. Za červnové noci strávil oheň chalupu Jana Marka, č.  11 a létajícím popelem byly ohroženy okolní domky. Téhož měsíce sbor hasil požár stodoly u Linhartů v Ohnišově a chalupy u Hartmanů v Janově u Brodky. Měsíc na to, opět v Janově. Vyhořela chalupa Bubeníčkova, v říjnu stavení Bekovo v Tisu a v listopadu hořelo v domě F. Přibyly v Bystrém.

Desetileté výročí založení sboru bylo vzpomenuto o slavnosti, pořádané v zahradě Vendelína Hartmana. Při této příležitosti bylo vyznamenáním záslužního kříže odměněno 10 členů sboru. Program slavnosti byl vyplněn účinkováním hudby a divadelních ochotníků. Župní sjezdy byly uspořádány ve Valu a Novém Hrádku. Záznamy v knize dále hovoří o pořádání plesu, účasti na církevních slavnostech, pohřebních rozloučeních a konání schůze ( valné hromady )  k zhodnocení roku. K požárů se vyjíždělo do Ohnišova ke Kroupům, Bohdašína k Lukáškům, Sudína k Hejzlarům, v Bystrém k Andršům a do Domašína.

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *