Vzpomínka

Zalistujeme -  li v historických knihách organizace, setkáváme se po celé stoleté období v čelných funkcích sboru se jménem Dyntar. Bysterské Dyntary můžeme právem nazvat nositeli hasičských tradic v obci.
Jejich působení ve sboru se datuje už v roce 1894, kdy Antonín Dyntar přebírá funkci velitele. Za celu dobu působení ve funkci se svým přístupem ke členům, rozvážností a dodržováním zásad příkladné hasičské práce zapisuje do listů kronik jako obětavý velitel sboru. V činnosti mu pomáhají synové Josef a Adolf. Antonín Dyntar zastával funkci velitele 42 roků, zemřel v roce 1937 a funkci velitele předal v roce 1936 synu Josefu Dyntarovi.

Starostové sboru za dobu jeho trvání

Velitelé sboru za dobu jeho trvání

Jednatelé sboru za dobu jeho trvání
* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *