hasičskému sboru k opatrování a k upotřebení hasičským výkonům, což sbor hasičský s díkem přijal. Potom byl nový stroj dopraven do zbrojnice, kde se jedna stříkačka staršího systému nalézá. Tato stará stříkačka byla koupená roku 1839, dodaná do obce Bystré ze Přepych za Opočnem.
5) Dne 18. července o čtvrté hod.  ráno dán byl poplach, že v sousední obci Janově vypukl požár, i sešli se ihned členové našeho mladého sboru a ujížděli jsme k prvnímu požáru.

Když jsme přijeli do Janova, viděli jsme, že to hoří stavení Josefa Dyntara, čís.  4, zřídili jsme rychle stříkačku a počali jsme hájiti poblíže stojící stodolu, neb tam mnohé věci byli uschovány, potom když nebezpečí minulo, hájili jsme světnici, která jest ze dřevěného roubení zbudovaná, kterou jsme také uhájili, potom asi o 8. hod.  jsme se navrátili do Bystrého, stroj zpět dopravil p.  Karel Dyntar rolník z Janova čís .  7.. . "
Konec citátu.

6) Dne 10. srpna vyjíždí 12 členů sboru o 11. hodině dopoledne k požáru v Novém Hrádku.

Citát: kniha I. , zápis roku 1887, autor neznám

1) " Dne 22. dubna t.  r.  zpozorován požár o 8. hod.  večer jako v Bohdašíně, na daný poplach sešli se členové sboru, a jelikož se žádný s přípřeží nedostavil, táhli členové sami stroj k lesu tak zvaný farský a dolu ku Kajtánovu rybníku a od téhož rybníka pěšinou vzhůru ku Bohdašínu, a jelikož tato pěšina stoupá do prudkého kopečka, rozdělali jsme dvě smyčky hasičské, které se na voj zaklesli a za ně se táhlo kdo kde byl, též i Důst.  Pán páter A. Dvořák z Bystrého pomohl táhnouti stroj na kopec, kam když jsme přijeli, viděli jsme, že to není v obci Bohdašíně, ale vzdálenější obci Slavoňově. Když se dopravil stroj až do Slavoňova, hořely v nejprudším žáru tyto usedlosti a sice č.  1 u Suchánků, kde vypukl požár, a u téhož výměničná chalupa, dále u Martinků č.  3, u Přibyli Kováře u Knoulichů č.  2 u Machů, u Linharta, u Obstů u Jana Švarce, u Václava Holečka, čís.  34 u Josefa Kárníka čís.  48, u Antonína Švorce čís.  49, u Balcarů čís.  47, kterýžto právě chytilo, též se s téhož příbytku vyneslo množství nábytku a našla se v komoře stařena poněkud dýmem omámená, kterou vynesli členové Jan Marek č.  89 a Josef Remeš hrobecký, Jos.  Hejzlar a Josef Marek řezník, která se na čerstvém vzduchu zotavila tak, že žádala, aby byl povolán duchovní, aby ji posloužil umírajících, což se také stalo,a když se rozednívalo, tak v Pánu skonala. Potom jsme se navrátili domů, a stroj nám dopraviti dal pan starosta tamní obce. "

Konec citátu

2) Dne 21. června byl zpozorován požár v Dobrušce. Ihned bylo troubeno na poplach a než se členové sešli, měl p.  Jan Andrš zapřažen žebřinový vůz, k němu přivázali stříkačku a už se „ tryskem " ujíždělo k požáru. V Bačetíně přepřáhl koně p.  Josef Smažík a v provozu p. Čančara. V Dobrušce vyhořely tři stodoly u silnice vedoucí k Solnici. Zpět dal stroj dopravit magistrát dobrušský.
Dne 8. listopadu vypukl požár po půlnoci u Frant.  Ryšavého ve Sněžném, kde bylo hašeno obytné stavení a stodola. Od starosty dostali hasiči půlku piva.
Dne 30. září se účastní sbor hašení požáru obytných stavení u Langrů a u Svatáku v Křovicích.
Téhož roku vyjíždí sbor do Bohdašína, kde vyhořela čtyři obytná stavení.

Tohoto roku byla též utvořena župa Dobrušská a bylo rozhodnuto, že první župní sjezd bude v Bystrém. Po tomto rozhodnutí sbor každodenně cvičil a připravoval se na slavnost. Konečně se přiblížil den sjezdu, 15. červenec. Na pozemku p.  Antonína Andrše, t.  č.  obecního starosty byla zřízena „ umělá zahrada " s obrubou ze smrčků a bříz. Od časného rána vyhrávala místní kapela, vedená kapelníkem p.  Hartmanem. K deváté hodině se šlo naproti župě Dobrušské až do Kuchyněk. Tam byly přivítány sbory hasičů z Dobrušky, z Čes.  Meziříčí, z Bohuslavic. Na župní sjezd přijel také sbor hasičů z Viserova v Pruském Slezsku a sbor ze Sedloňova. Hasiči z Olešnice poslali deputaci.

Citát: kniha I. , zápis roku 1888, autor neznám
„ Co ve vůkolních osadách sboru hasičských již bylo, všickni tento sjezd navštívili, a jiných lidů tolik, že o žádné pouti jich v Bystrém tolik nebylo. O druhé hodině započalo cvičení požárové místního sboru. Po cvičení se veškeré sbory a obecenstvo odebralo do zahrady výše uvedené kdež koncertovala hudba Bysterská.
Vstupné do zahrady vybíraly členové sboru p. Antonín Dyntar, Josef Čtvrtečka a Josef Černý, nával do zahrady obecenstva byl tak velký, že když byly talíře plné, tak obecní starosta je vysypal do kapsáře nepočítané a výběrčím dal šesták spropitného, a tak se to opakovalo několikráte, a když druhý den chtěla hudba výplatu nedostali nic, vlastně dostala 3 zl.  50 kr. . Tím byl sjezd první župy Dobrušské ze začátku tak skvělý, kukonci Bohužel tak smutný, ukončen. "

Konec citátu

V srpnu se jelo „ tryskem" přes Rokol a Mezilesí k požáru, který vypukl v Sendraži u Hurdálků. Odměnou za pomoc dostali hasiči z Bystrého od místního starosty chléb, máslo a pivo,  „ přičemž Ant.  Roubal a Jan Marek hornyst mazal chléb na obouch stranách. "

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *