dili do kulturního programu. Najednou se ozvalo „ Nástup " a my jsme museli nastoupit v hasičském stejnokroji. Velitelem našeho družstva byla Hanka. Ta vytáhla číslo 4. Na kulturní program jsme nastupovali jako čtvrtí. Program měl úspěch. A velký. Získal prvenství. Tím skončil páteční večer. Jirka odvezl Evu, Alenu a Zuzku domů a my jsme šli spokojeni spát.

Sobota
V sedm hodin byl budíček. Všichni jsme vyrazili ven z chatek. A nahoru a dolů, vpravo a vlevo, už cvičíme. Po patnáctiminutové rozcvičce jsme se rozešli domů. V umývárně jsme se umyli a alou uklízet. Ve čtvrt na devět jsme vyrazili na snídani, moc kuchařky chválit nemůžeme. O půl deváté byl nástup. Seznámili jsme se s programem dne. Po nástupu Jitka, Hana, Ilona, Ivana a Pepík odešli namáhat své mozečky kvizem a tajným úkolem. To nám dopadlo dobře. Po kvizu kluci odešli na branný závod. My jsme si pouštěli magneťák a odpočívali. Už jsme se hlady nemohli dočkat odpoledne a oběda. Asi o půl dvanácté se kluci přiřítili z braňáku a my mohli odejít do jídelny. Po obědě nový nástup. Bylo rozděleno pořadí družstev ve čtyřboji. My jsme odešli nejprve na džberovky. Dopadly prachbídně. To samé s uzlovou štafetou. Bylo nám jasné, že mezi prvními třemi nebudeme. Ach jo. S nechutí jsme odešli na štafetu požárních dvojic. Zaběhli jsme nad očekávání dobře. Stejně i u hadicové štafety. To nám trochu pozdvihlo náladu. Kluci šli pomáhat při stavbě táboráku a my na borůvky. Po večeři jsme se všichni sešli u táboráku. Nejlepší kolektivy předváděli své kulturní programy. Docela solidně jsme se pobavili. A v deset hodin hajdy na kutě.

Neděle
Ráno jsme se vzbudili akorát při budíčku. Rozcvička nám byla odpuštěna. V osm jsme odešli na snídani a potom byl nástup. Po nástupu odevzdali vedoucí jména členů kolektivů, kteří se zúčastní běhů jednotlivce. Soutěžili jsme ve střelbě, kuželkách a útoku. Nedopadli jsme moc dobře, ale o umístění nešlo. Po obědě jsme spakovali zavazadla a čekali na nástup. S úderem jedné hodiny se ozvalo „ Nástup " . S chutí jsme se šli zařadit. Odevzdali jsme ostatním kolektivům upomínkové dárky. A nastal ten slavný okamžik. Začalo se od posledního místa. My jsme jen trnuli. Rozhodčí říkal na pátém místě se umístilo družstvo z……, na čtvrtém……., na třetím…..už jsme jásali. Ano na druhém místě se umístilo družstvo z Bystrého, okres Rychnov nad Kněžnou. Pro ceny šla Hana. Dostali jsme diplom a další ceny. Po slavnostním nástupu jsme šli sbírat papírky a dávat celý tábor do pořádku. Už také přijel Jirka. Dali jsme si zavazadla do auta a nasedli jsme. Neradi jsme se loučili s Mírovem. Mnozí nás touto soutěží opouštěli navždy. Chtěla bych touto cestou poděkovat naší vedoucí za to, že s nám měla trpělivost a obětovala nám svůj volný čas. Všem požárníkům a pořadatelům všech soutěží a závodů. I našim požárníkům v obci, kteří s námi pilně nacvičovali štafety. Díky Vám všem! Holkám i klukům přejeme, aby se v učilišti nebo ve škole cítili dobře a aby byli spokojeni se svým povoláním. Mnoho úspěchů do dalšího neznámého života plného záhad!

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *