Členové kolektivu

Jedeme do kina

Sešli jsme se před požární zbrojnicí asi o půl páté. Museli jsme čekat, co přijde Pepík. Potom jsme nasedli a jeli do Nového Města na film „ Jáchyme, hoď ho do stroje " . V kině jsme měli objednané lístky, tak jsme nemuseli dlouho čekat. Film se nám velice líbil. Cestou domů jsme se ještě smáli. Přijeli jsme asi v osm hodin domů.

Schůzka

Sešli jsme se asi o půl páté u paní Povolné. Ta nás seznámila s hrou Plamen 75. Domů jsme se rozešli asi o 7 hodině.

Kviz

Sešli jsme se opět u paní Povolné. Ta nám rozdala papíry a už jsme psali kviz. Moc nám to nešlo. Za rok jsme to už zapomněli. Rozešli jsme se asi v 7 hodin.

Schůzka

Sešli jsme se v jídelně asi o půl třetí. Prohlédli jsme si hry, které nám zakoupil místní národní výbor. Potom jsme se vydali udělat novou nástěnku. Rozešli jsme se o půl páté.

Připravujeme kulturní program

Dnes jsme se sešli již ve dvě hodiny v jídelně. Hráli jsme různé hry. Hlavně jsme se však sešli kvůli programu, se kterým budeme mět vystoupit pátého ledna na výroční schůzi. Nevěděli jsme, jaký program udělat a tak jsme se rozešli s tím, že zkusíme něco vymyslet.

Beseda

Dnes jsme se opět sešli v jídelně. Nebyli jsme však jako jindy sami. Měli jsme hosta. Přišel nás navštívit pan Remeš, aby nám něco řekl o minulosti našeho hasičského sboru. Ze začátku nás to dost bavilo, každý napjatě poslouchal. Ke konci si však pan Remeš povídal jen s paní Povolnou, neboť my jsme už nedávali vůbec pozor a bavili jsme se po svém. Po papírech jsme psali různé monogramy, Pepík dokonce nalil do soli vosk. Nakonec to došlo tak daleko, že jsme se museli rozejít, neboť ten den s námi asi nebylo k vydržení.

Kulturní program

Dnes jsme se zaměřili pouze na program. Rozdali jsme básničky a říkadla a začali jsme si to zkoušet. Zatím to moc slibně nevypadalo. Pro začátek to bylo ale omluvené. Dali jsme si za úkol, naučit se to nazpaměť a šli jsme domů.
Dnes jsme se sešli naposledy před Vánocemi. Paní Povolná pro nás měla překvapení. Pro Zuzku, Evu, Jirku a Alenu sehnala krásné kroje. Byly celé bílé, jen límečky měly červené. Moc se nám líbily. Začali jsme zkoušet program, a když jsme došli k Pepíkovi, který měl přednést svou básničku, poch

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *