Kounov postavili nový zkušební kravín na odchov telat. Jezdí se na něj dívat mnohé delegace. Pan Smola nám řekl, že po roce 1975 je v našem okrese už jen 7 kooperačních seskupení družstev. Potom jsme se ho ptali, co nás zajímalo ze zemědělské výroby, mezi námi a ním se rozvinula upřímná beseda. Asi o půl dvanácté jsme přistoupili k slavnostnímu slibu pionýrů a jisker. Sedm pionýrů skládalo slib a čtyři jiskry. Jiskřičky a šátky pionýrům předal pan Smola. Ve dvanáct hodin bylo shromáždění ukončeno.

Odborky

Přišli jsme opět k paní Povolné. Dnes byly na programu odborky. A to konkrétně hasící přístroje a vznik našeho požárního sboru. Paní Povolná nám diktovala všechny druhy hasících přístrojů a jejich použití. My jsme si dělali poznámky. Eva v polovině hasičáku odjela do Náchoda. Mrňata to vůbec nestačili psát a tak měly napsané strašné nesmysly. Hlavně Zuzka a Jirka. Při poznávání historie našeho požárního sboru jsme se srdečně zasmáli. Hlavně dřívějším primitivním zásahům. V kronice byly vypsány stavy dobytka, které uhořely. Jeden požár zavinila husa. V šest hodin jsme se rozešli domů.

Jedeme do kina

V sobotu jsme se měli sejít ve čtyři hodiny odpoledne, ale nebyly už lístky, museli jsme vyjet již v jednu hodinu. Dopoledne jsme se k holkám do Dobřan nedovolali a Zákraví mělo poruchu, tak s námi Irena, Ivana a Dušan nejeli. Dušan kino oželel, ale holky se naštvaly a že na hasičák nebudou chodit. Jinak se nám kino moc líbilo, až na to, že byly titulky. Vrátili jsme se domů asi o půl páté.

Schůzka

Sešli jsme se o půl páté u paní Povolné. Nejprve jsme si probrali zásady první pomoci a požární ochrany. Dozvěděli jsme se také něco bližšího o požárních prohlídkách domů a státních objektů. Potom si každý vzal velký kus papíru a na něj napsal jméno, město, zvíře, rostlina a věc do jednoho řádku. Paní Povolná řekla nahlas písmeno A a zbytek odříkávala potichu. Pepík řekl dost a ona se při tom písmenku zastavila. My jsme psali slova s tímto písmenem na začátku. Kdo byl první, řekl Dost !! . Celou hru vyhrála Jitka. O půl šesté jsme šli s holkama k autobusu a hurá na večeři. Jitka přinesla dopis od sovětské kamarádky Olgy.

Národní směna

Ráno v sedm hodin jsme se sešli u čekárny pod vedením vedoucí. Pustili jsme se do úklidu čekárny a jejího okolí. Já, Jitka a vedoucí, která nám radila, jsme se dali do mytí zdí v čekárně. Potom jsme namíchali bílou barvu a vymalovali celou čekárnu. Ještě víc než tak čekárna jsme byli vymalováni my. Mrňata zryla a okopala záhony okolo ní. Vysadili jsme tam nové květiny. Šli jsme si do bytovky pro teplou vodu a umyli jsme okna v čekárně, lavičky jsme vydrbali rejžákem. Holky ještě umyly vývěsky všech organizací v obci. Upravili jsme také prostranství kolem kostela a na hřbitově. O půl jedenácté jsme se vydali ne dětský koutek. Celý jsme jej uhrabali. Upravili jsme doskočiště a kolotoč. Celí unavení a utahaní jsme šli domů o půl jedné na zasloužený oběd.

Schůzka

Dnešní schůzku jsme věnovali hrám a zábavě. Mrňata na zemi hrála pexeso. Strašně se při tom hádala, a tak musela přejít ke hře člověče, nezlob se. My starší jsme hráli ruletu, ale neznali jsme pravidla a dopadlo to obdobně. Potom jsme si radši zahráli dámu a mlýn. Při těchto hrách jsme se domlouvali o programu příštích schůzek a kam půjdeme na výlety. Asi v pět jsme si šli zahrát kopanou. Hana přinesla dopis od sovětské kamarádky Nadi.

Čarodějnice

Ve čtyři hodiny jsme se vydali na Bučinu, vyzbrojeni pilkou a sekerou. Na Bučině jsme se pustili do práce. Kluci káceli stromy. My jsme je osekávali a tahali dolů. Jirka a Milanem dávali základy hranice. Po chvíli jsme zjistili, že nám les začíná pomalu, ale jistě řídnout. Jirka zajel s traktorem na hřbitov. Tam jsme naložili věnce a kytice. Ty jsme odvezli na Bučinu. Jimi se každý rok totiž vyplňuje hranice. V šest jsme doprovodili holky k autobusu a hurá na večeři.

Lampiónový průvod

Dohodli jsme se, že holky na ně zůstanou doma. Sešli jsme se na Bučině asi o půl osmé. V osm hodin jsme slavnostně zapálili hranici. Potom jsme házeli košťaty a hráli si s mrňaty. Z našeho kopce jsme viděli i sousední ohně a z měst rakety. My jsme v jedenáct odešli. Na požářišti zůstaly pouze požární hlídky.


* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *