Jedeme do kina

Všichni jsme se sešli u autobusové zastávky a jeli jsme do Dobrušky do kina na film „ Šampión " . Tento film vypráví o dostihovém prostředí západní Ameriky. Film se nám moc líbil, domů jsme přijeli o půl deváté.

Okresní kolo

Pátek
Asi ve tři hodiny jsme se pomalu začali scházet u požární zbrojnice. Každý nesl pořádný ranec. Všechno jsme naskládali do Tatry a hurá do Zdelova. Do Zdelova jsme dojeli asi ve čtyři hodiny. Nejdříve jsme vytahali stany a pustili jsme se do stavění. Než co jsme všechny stany postavili a srovnali věci, byla už skoro tma. Po dobré večeři jsme se šli všichni umýt. Chvíli jsme si ještě povídali o zítřejší soutěži. Potom jsme všichni zalehli a usnuli.

Sobota
V sobotu jsme vstávali v 7 hodin ráno. Po snídani jsme se šli umýt a pomalu jsme se začali strojit do hasičského obleku. V osm hodin byl slavnostní nástup. Po nástupu se losovaly čísla. Jára si vytáhl číslo 12. Hned po nástupu se běhal útok a štafeta. Hned po odběhnutí jsme se šli schovat do stanů, neboť pršelo. Po obědě byl další nástup. My jsme přišli jako poslední. Po nástupu se šlo na pětiboj. Šli jsme nejprve na požární dvojice. Odtud jsme šli na džberovky. Potom jsme šli na kuželky. Po kuželkách jsme spěchali na uzle. Po uzlech nás čekala jenom stovka. Tu jsme odběhli dobře. Po odběhnutí i poslední disciplíny jsme šli do stanů. Unavení a zdrcení jsme večer brzy usnuli.

Neděle
Ráno jsme vstávali o něco déle. V deset hodin jsme šli na vyhodnocení. Na útoku a štafetě jsme byli čtvrtí. " V Plamenu 80 obsadilo 1. místo Bystré " . Po vyhodnocení jsme šli do stanů a pomalu jsme začali balit. Domů jsme přijeli asi ve čtyři hodiny.

Krajské kolo

Pátek
V pátek bylo v Bystrém dost hlučno. Všichni, kdo byli schopni se hýbat snášeli své věci na jednu hromadu k čekárně. Už od časného rána byli všichni na nohou. Když bylo všechno sbaleno, sedli jsme na autobus. Z Bystrého jsme odjížděli asi v 9 hodin. Cesta byla strašná, neboť bylo hrozné vedro. Cestou jsme se byli podívat ve vojenských kasárnách v Hradci Králové. V kasárnách nám ukázali vojenskou techniku. Zde jsme pobyli asi dvě hodiny. Až už jsme se zase plahočili autobusem. Byli jsme šťastni, když jsme zahlédli Sečskou přehradu. Hned jsme postavili stany, potom jsme se šli umýt a pak rychle na večeři. Po večeři jsme všichni hned usnuli, unaveni po cestě.

Sobota
Ráno v 7, 30 byl budíček. Umyli jsme se, ustrojili a spěchali jsme na snídani. Potom byl nástup a losování čísel. Pevně jsme doufali, že dostaneme šťastné číslo. Zůstalo však jenom při domněnce, neboť když se velitel obrátil s číslem 2, moc do smíchu nám nebylo. Nálada v kolektivu nebyla moc dobrá. Začínali jsme stovkou, potom jsme šli na kuželky. Po kuželkách byli džberovky. Ty nám dopadli špatně, neboť náš velitel J. Komůrka zapomněl vypnout el. proud. A tak se trestné body jen hrnuli. Po džberovkách následoval kviz. Potom se šlo na oběd a po obědě ještě na kulturní program a uzle. Všechno, až na ty džberovky dopadlo vcelku dobře. K dobré náladě hrála vojenská hudba. Po těžkém boji jsme všichni ulehli, i když zarmouceni.

Neděle
V neděli ráno jsme vstávali o něco později. Moc řečí jsme přitom nenadělali. Už jsme všichni tušili, jak to dopadne. Když byli všichni ustrojeni, odešli jsme svorně na snídani. Potom jsme se vrátili na slavnostní nástup. Všechna družstva se vzorně seřadila a velitelé družstev dávali slavnostní hlášení. Potom se přistoupilo k tomu hlavnímu. Umístění družstev se četla od posledních. Když se začala číst poslední desítka, byla přece jenom jiskřička naděje, že to snad nebude tak zlé, po chybě našeho velitele. Konečně jsme se dočkali. Družstvo obsadilo 5. místo. Po nástupu jsme se sešli u stanu naší vedoucí a začali jsme počítat, jak bychom dopadli, kdyby nebylo té chyby. Všechno nasvědčovalo tomu, že bychom skončili druzí. Pak jsme začali balit. Jak jsme se těšili na Seč, tak jsme se těšili domů.

Schůzka

I když jsme ze Seče přijeli tak trochu zklamáni, přece jenom jsme se za týden sešli ke schůzce. Ihned jsme navrhli nového velitele. Jeho chyba, kterou udělal na Seči, nás velmi mrzela, protože jsme se všichni snažili a on to během dvou minut všechno zkazil. Kdyby nedošlo k této jeho chybě, mohli jsme obsadit dokonce i druhé místo. Tady záleželo na všem. Po hlasování všech členů kolektivu byl na místo velitel navrhnut Fanda. Takže na další soutěž nastoupí místo Járy Fanda. Všichni teď už jen


* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *