Zimní sporty

Sešli jsme se vyzbrojeni lyžemi a vyrazili jsme na výlet. Šli jsme na Matyskův kopec, neboť ten je nejvyšší. Uplácali jsme si skok a tak jsme projezdili celé odpoledne.

Zimní soustředění

Ráno jsme se v 7 hodin sešli u hasičárny a vyjeli do Lukavic. V Lukavicích jsme se zastavili před pohostinstvím. Tam jsme si vylosovali číslo 13 a čekali na kviz. Kviz jsme psali všichni pohromadě. Pak se vyklidila místnost a přednášel se kulturní program. Všichni jsme se třásli, abychom se nespletli. Po kulturním programu jsme odjeli domů. Asi za 14 dnů nám přišel dopis. Všichni jsme byli šťastni, že jsme vyhráli první místo.

MDŽ

Dnes jsme přišli k paní Povolné už ve tři hodiny. Měli jsme na programu připravit dárky osamělým ženám k MDŽ. Každá holka si přinesla pěknou látku,na které vystřihla pěknou květinu, kterou pak nalepila na tvrdou čtvrtku a zhotovila pěkné blahopřání. K blahopřání přijdou také narcisky a toto všechno jsme v sobotu 8. března roznesli osamělým ženám. V neděli odpoledne začala v Dobřanech slavnostní schůze, věnovaná dobřanským ženám. Mladší žáci vystoupili se svým kulturním programem. Všichni dostali pohoštění a asi v šest hodin se slavnostní schůze rozešla.

Beseda o dopravě

Dne 14. dubna začala v 10 hodin v 8. třídě beseda s příslušníky VB. Besedy se ale zúčastnila jenom 8. a  9. třída. Přijeli k nám dva příslušníci. Jeden z nich se zabýval trestnými činy u mládeže a druhý dopravními nehodami. Každý nám řekl o své práci mnoho zajímavého. Také nám přivezli ukázat fotografie z jejich případů. Po besedě jsme se jich mohli ptát, co nás zajímalo. Nakonec jsme se s nimi rozloučili a popřáli jim mnoho úspěchů v další práci.

Den pionýrů

Dnes slavíme svůj velký svátek, Den pionýrů. Sešli jsme se v sokolovně na slavnostním shromáždění. Po projevu a kulturním programu následoval slavnostní slib pionýrů a jisker. Z našeho oddílu slib složili: Alena Drašnarová, Luboš Nohejl, Jan Franc.

Připravujeme se na odborky

Dnes jsme museli udělat schůzku v klubovně, protože venku pršelo. Začali jsme se připravovat k plnění odborek. Nejprve jsme si zopakovali druhy motorových stříkaček. Také jsme si zopakovali druhy hasících prostředků a hadic. Nakonec jsme si řekli, čeho je zapotřebí, aby mohlo hořet a jaké máme dodržovat předpisy, aby nedošlo k požáru. Potom jsme si už jen povídali a hráli různé hry.

Stavíme hranici

Ve čtyři hodiny jsme se vydali na Bučinu vyzbrojeni pilkou a sekerou. Na Bučině jsme se hned pustili do práce. Kluci káceli stromy. My jsme je osekávali a tahali dolů. Jirka s Milanem stavěli základy hranice. Po chvíli perné práce jsme zjistili, že nám ten les začíná pomalu, ale jistě řídnout. Potom zajel Jirka s traktorem na hřbitov. Tam jsme naložili věnce a kytice. Všechno jsme odvezli na Bučinu. Jimi se totiž každý rok vyplňuje hranice. Asi v šest hodin jsme se rozešli domů. Hranice však hotová ještě nebyla. Chyběla jí bába. Tu jsme zhotovili druhý den.

Sovětští přátelé nám píší

Dnešní schůzka se od předcházejících trochu lišila. Do bytu vedoucí jsme s sebou vzali dopisy a dárky od sovětských přátel. Zuzka dostala pěknou loď Auroru - model a sošku osla. Hanka míšánka a vyšívaného osla. A těch dopisů a lístků. O svých kamarádkách každý vyprávěl, co o nich věděl. Schůzka se nám moc líbila.

Oheň míru

Slavnostní sraz na lampiónový průvod začal v osm hodin večer srazem u čekárny. Všichni účastníci se vydali slavnostně na Bučinu. My starší jsme byli již na Bučině a čekali na příchod rodičů a dětí až přijdou a mohli bychom slavnostně zapálit naši hranici. V devět hodin již hranice hořela a všichni s údivem sledovali, jak dřevo praská, jiskry létají a děti si šťastně házeli košťaty. Oheň vydržel hořet dlouho. A proto se svazarmovci postarali o pití. Všem se to líbilo a všichni si řekli „ Příští rok příjdem zas " .


* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *