a zvonky. Děti se nás dost báli. Občas jsme něco dostali a tak jsme se potom rozdělili v čekárně. Domů jsme přišli v osm hodin.

Výroční členská schůze


Na členské schůzi jsme vystoupili s kulturním programem, který jsme si před ní nacvičili. Po ukončení schůze se promítalo. Filmy z požární oblasti všem líbily.

Plameny a cesty

Dnešní schůzku jsme věnovali plamenům a cestám. Přinesli jsme si malé zápisníčky a zapisovali jsme si splněné úkoly. Chceme, aby každý z nás během tohoto roku splnil jeden odznak.

Vánoční besídka

Je 21. prosince a 13 hodin. V dobřanské sokolovně začala vánoční besídka. Na úvod začala 1. a 2. třída. Také se hráli pěkné hry a soutěže. Moc jsme se nasmáli. Když se skončilo s kulturou, přišel děda Mráz s košem plným dárků. Devátá třída pouštěla písničky a proto jsme se dali do tance. Než jsme odjeli domů, uklidili jsme sokolovnu. Domů jsme jeli v 6 hodin. Besídka se všem moc líbila. Ráno si o ní ve škole každý vyprávěl.

Dětský karneval

V pátek v 13 hodin začal v Dobřanech dětský karneval. Všichni jsme se sešli v sokolovně, která byla hezky vyzdobena. Nejprve byli vybrány nejlepší masky. Na prvním místě se umístila rodina Rumcajsova a mimino. Na druhém místě se umístila dáma. Na třetím se umístila princezna a kominík. Všechny byly odměněny bohatou odměnou. Dále následoval rej masek. Potom byly rozdány ceny za losy. Po vylosování dojeli mladší žáci domů. Potom už se tancovalo. Tak nám uběhlo odpoledne. Uklidili jsme sokolovnu a šli jsme k autobusu.

Sběr papíru

Sešli jsme se v klubovně. Po skupinkách jsme chodili pro starý papír. Každý alespoň přinesl něco papíru. Se svou kořistí jsme byli spokojeni. Sběr jsme skládali u p .vedoucí v dřevníku. Pak jsme naložili papír do Tatry a jeli jsme do Dobrušky. Domů jsme přijeli v 6 hodin.

Připravujeme se na kviz

Schůzka začala v 5 hodin. Přišli ti starší, aby si napsali kviz. Každý z nás měl alespoň 6 chyb. Rozdali jsme si tužky a papíry a mohlo se psát. Kviz jsme si napsali asi 3 x až jsme tam měli 1 až 2 chyby. Potom jsme si zahráli na mrkanou, moc se nám to líbilo. Domů jsme přišli v 7 hodin.

Připravujeme se na kulturní program

Schůzka začala o půl páté. Přišli mladší i starší. Jednou jsme si to přejeli. Docela nám to šlo. Ale pořád to nebylo ono. Ještě jsme si to zkusili párkrát. Potom jsme si říkali fóry a hádanky. Domluvili jsme se, kdy bude schůzka. Každý šel potom domů.

Beseda

Asi o půl páté jsme se sešli v bytě paní Povolné. Přišel mezi nás pan Ševc. Začal nám vyprávět o tom, jak to bylo v únoru v roce 1948. Řekl nám toho hodně také o Klementu Gottwaldovi. Přednáška se nám líbila. Pak nám pan Ševc odpovídal na naše otázky. Nakonec jsme si už jen povídali. Domů jsme přišli v sedm hodin.

Beseda

V sobotu odpoledne jsme se všichni sešli v klubovně. Měli jsme zde besedu s panem Ševcem, který nám vyprávěl, jak se chodí po prevenci. Upozornil nás na nepořádek na půdách, na špatně nahozené komíny a na dobře zajištěné branky ke komínům. Malé požárníky upozorníme, aby nezakládali ohníčky, nehráli si se zápalkami. Všem se nám beseda líbila.

Malujeme do soutěže

Dnes jsme se sešli již ve čtyři hodiny odpoledne v naší klubovně. Máme za úkol nakreslit každý dva plakáty na soutěž. Jirka přinesl barvy a štětce a ostatní sehnali čtvrtky. Malým dětem to moc nešlo a tak jsme jim museli pomáhat. Všem se nám plakáty povedly a měli jsme z nich radost. Domů jsme přišli asi v 7 hodin.


* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *