Vánoční besídka

Po pohřbu jsme odjeli na vánoční besídku do Dobřan. Byla tam pěkná výzdoba, ale nejvíce nás upoutal velký stromek s bohatou ozdobou. Netrpělivě se čekalo na dědu Mráze, který měl rozdávat dárky, kterých bylo opravdu hodně. Potom odjeli žáci z nižších ročníků domů. A my jsme pokračovali v zábavě. Tancovali jsme, jedli vánoční cukroví a pili čaj. Opravdu jsme se hodně pobavili a asi před sedmou hodinou jsme začali uklízet a pak jsme se všichni rozešli a rozjeli domů.

Přednášky s lékařem

Červený kříž nás požádal, jestli bychom jim neumožnili uskutečnit přednášky v naší klubovně. Předsedkyně Červeného kříže nás požádala, jestli bychom jim před každou přednáškou nemohli uklidit a zatopit. My jsme jim vyhověli. Vždy se nás pár sešlo a společně jsme uklidili a zatopili. Po tomto cyklu přednášek nám Červený kříž vyslovil vřelé díky.

Beseda

Asi o půl páté jsme se sešli v klubovně. Přišel mezi nás již po druhé v tomto roce pan Ševc. Začal nám vyprávět o tom, jak to bylo v únoru v roce 1948. Řekl nám toho hodně o Klementu Gottwaldovi. Přednáška se nám líbila. Pak nám pan Ševc odpovídal na naše otázky. Nakonec jsme si už jen povídali. Domů jsme přišli v sedm hodin.

Dětský karneval

Každým rokem se u nás pořádá karneval pro malé děti, ale i pro dospělé a mládež. Většina občanů se vždy podílí na bohaté výzdobě sálu. V neděli od tří hodin se začínají scházet do sálu rodiče se svými ratolestmi, kteří představují různé pohádkové postavy. Tombola byla velmi bohatá, a tak si lidé kupovali hned několik losů najednou. K dobré pohodě nám hrála skupina Satelit, vedená p. Pribojským.Pro děti bylo připraveno mnoho zajímavých soutěží. Kolem páté hodiny byl konec. Dětem se, ale moc končit nechtělo, ale nedalo se nic dělat.

Jarní směna

Dne 28. 4. 1981 byla jarní Národní směna. Všichni jsme se rozhodli, že se jí také zúčastníme. Měla se dělat kanalizace. Jirka s Milošem šli tedy pomoc při té kanalizaci. A my ostatní jsme uklízeli okolo čekárny. Pan předseda se postaral o občerstvení a pořídil pár snímků. Když jsme čekárnu dokrášlili rozešli jsme se domů, kde nás již maminky čekaly s obědem.

Odborky

Sešli jsme se v klubovně. Tam na nás čekali p. Novotný a p. Ševc. Dnešním naším úkolem bylo udělat odborky. Každý si sedl za stůl a vypracoval odpovědi. Otázky jsme měli na arších a z nich jsme měli trému, ale nakonec to dopadlo výborně. Odborky jsme splnili všichni. Byli to: Jitka Špačková, Alena Drašnarová, Stanislav Ševc, Luboš Nohejl, Jan Franc a Roman Čtvrtečka. Po tomto rozdělení odborek jsme se radostně rozešli domů.

Oheň míru

Již 5 dní před pálením ohně míru jsme se sešli a dohodli jsme se o stavění hranice. Dohodli jsme se, že hned druhý den se do toho dáme. Mezitím, co ti starší z nás stavěli hranici, udělali mrňousi čarodějnici. Sraz měl být u čekárny, neboť k hranici měl jít lampiónový průvod, ale sešlo se nás málo, protože dost pršelo. Hranice také nechtěla hořet, protože byla mokrá. Letos se nám to tedy moc nevydařilo. Domů jsme přišli dost brzy.

1. máj v Dobrušce

Ráno jsme se sešli asi v 8 hodin u čekárny. Přijel autobus. Všichni jsme nasedli a odjeli jsme na první máj do Dobrušky. V 9 hodin začal průvod. Prošli jsme se po hlavní silnici a zastavili jsme se na náměstí. Zde měl hlavní projev předseda MNV. Poté se lidé rozestoupili a obklopili silnici, kde projížděli bohatě ozdobené alegorické vozy. Po pěkné paletě barev se lidé pomalu začali rozcházet domů. I my jsme odjeli.

Branný závod v Dobřanech

V Dobřanech byl uspořádán branný závod s požární tématikou. Naši chlapci sestavili pětičlennou hlídku. Na tomto branném závodě obsadili 1. místo.


* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *