Členové kolektivu

Slavnostní shromáždění v Dobřanech

Je 1. Září 1980. Začíná nový školní rok 1980 - 81. Sešli jsme se v 6. třídě. Shromáždění zahájil ředitel školy p. Škalda. Přivítal nové prváky a popřál jim mnoho úspěchů v učení. Potom následovalo zhodnocení roku 1979 - 80. Ke konci shromáždění promluvil každý učitel. Po slavnostním shromáždění se všichni rozešli do svých tříd. Ve třídách jim třídní učitelé rozdali knížky, sešity a povídali si o tom, co o prázdninách zažili. Učitelé jim popřáli mnoho úspěchů v učení v novém školním roce. Tak skončil náš první den ve školním roce 1980 - 81.

Branný závod

Před branným závodem jsme měli schůzky každý den. Všechny disciplíny jsme si doma vyzkoušeli, takže jsme strach neměli z ničeho. Branný závod se konal v sobotu. Sešli jsme se v sedm hodin u hasičárny. Nalezli jsme do auta a vyrazili jsme. Slavnostní zahájení bylo v osm hodin. Fanda nám vylosoval číslo 22. Protože jsme měli chvíli čas, šli jsme se podívat na fotbal. Potom jsme se šli připravit na start. Nastoupilo nás pět: Fanda, Jirka, Miloš, Zuzka a Roman. Jako náhradníka jsme s sebou měli Járu. Po odstartování jsme běželi na kuželky a potom na střelbu. Po střelbě byla první pomoc a po ní šplh na laně. Pak jsme běželi na hasící přístroje. Nakonec byl hod granátem. Po doběhnutí do cíle jsme se posilnili a odjeli jsme domů. Asi za čtyři dny jsme dostali listinu vyhodnocení. My jsme obsadili 4. místo.

VŘSR

Sešli jsme se ve čtyři hodiny v naší klubovně. Přišel mezi nás i pan Ševc, aby nám řekl něco o Velké říjnové socialistické revoluci. I když jsme její průběh znali, řekl nám ho ještě jednou. Nakonec jsme se ho na mnoho věcí ptali a on nám odpovídal. Asi v šest hodin jsme už byli doma.

Mikuláš a čerti

Už odpoledne 6. prosince jsme sháněli věci na Mikuláše. Chtěli jsme chodit čtyři: Hana, Zuzka, Jirka a Miloš. Hanka dělala Mikuláše. Miloš s Jirkou byli odpoledne nalámat metly. Sešli jsme se v pět hodin v bytovce. Chodit jsme začali v šest hodin. Začali jsme v bytovce. Než jsme obešli celé Bystré bylo deset hodin a tak jsme spěchali domů.

Rozloučení s A. Machem

Protože byl p. Mach dlouholetým členem ZO SPO, zúčastnili se jeho pohřbu také mladí požárníci a čestná stráž požárníků. Všichni jsme ho vyprovodili na jeho poslední cestě.
* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *