ký papír schovali. Papír jsme vozili k Andršovým pod kůlnu. Byli jsme spokojeni, neboť papíru bylo víc než jsme si představovali. Potom nám Jirka papír odvezl do sběrny.

Připravujeme se na kulturní program


Každé pondělí jsme se scházeli v naší klubovně a nacvičovali jsme básničky na výroční schůzi. Ze začátku se nás sešlo 8, ale později jsme zůstali jen 4. Alena přednášela básničku „ Píseň o rodné zemi " , která se všem velice líbila. Jitka a Honzík to uměli docela dobře. Lubošek se to ne a ne naučit, ale nakonec se mu přeci jenom rozsvítilo a básničku se naučil. Za podané vystoupení nám byl odměnou potlesk a mléčná čokoláda s oříšky.

Výroční schůze

Vystupujeme s kulturním programem. V 11 hodin jsme se sešli v pohostinství. Nejdříve jsme si zkusili ještě básničky a domluvili jsme se na 2 hodiny. Sešli jsme se ve smluvené dvě hodiny v pohostinství. Přednesli jsme básničky a sedli jsme si opodál, snědli jsme párek a odešli domů.

Vánoční besídka

Letošní vánoční besídka byla na Dobřanech v sokolovně. My jsme se každou středu scházeli v klubovně a nacvičovali jsme si scénku, kterou jsme mohli na besídce přednést. Dny rychle uběhly a my jsme byli v plné náladě scénku přednést naostro. Scének bylo víc a v každé něco pro smích. Na besídce se tancovalo, soutěžilo a zpívalo. Radosti a smíchu bylo moc, ale že bylo půl čtvrté, pomalu jsme šli k čekárně a potom jsme odjeli autobusem domů.

Zimní sporty

Sešli jsme se v úterý u Machů. Potom jsme vyšlapali kopec a jezdili na lyžích. Ty nejodvážnější jezdili až úplně z vrchu. Ti menší z poloviny kopce. Rychle nám čas uplynul a my jsme se měli rozejít. Ale ještě než jsme se rozešli, smluvili jsme se, že budeme zase příště lyžovat.

Odborky

Sešli jsme se v naší klubovně, abychom splnili odborky. Do klubovny přišel také Jiří Andrš, který nás měl z našich znalostí vyzkoušet. Členové našeho oddílu plnili tyto odborky: kronikář, strojník, preventista, instruktor.

Beseda

Asi o půl osmé jsme se sešli v bytě paní Povolné. Přišel mezi nás již podruhé v tomto roce pan Ševc. Začal nám vyprávět o tom, jak to bylo v únoru v roce 1948. Řekl nám toho hodně také o Klementu Gottwaldovi. Přednáška se nám líbila. Pak nám pan Ševc odpovídal na naše otázky. Nakonec jsme si už jen povídali. Domů jsme přišli v sedm hodin.

Cikánské toulky

O půl sedmé jsme se sešli před bytovkou na kolech a odjížděli jsme směrem na Ohnišov. Zamkli jsme si kola a nechali si je před hostincem. Vyrazili jsme asi v sedm hodin na trasu 15 km. Trasa vedla přes Bystré, Doly, Dobřany, Janov, Ohnišov. Dorazili jsme v pořádku a za to jsme dostali diplom, medaili a právě vyuzenou koninu. Domů jsme přijeli kolem jedné hodiny.

Národní směna

Sešli jsme se v naší klubovně a rozdělili jsme se do dvou skupin. První skupina uklízela zrušenou školu. Druhá skupina šla okopávat růžičky před školu do zahrady. Všechno se podařilo do oběda. A tímto jsme měli úkol splněn.

Oheň míru

Sraz byl pro všechny u čekárny v osm hodin, odkud jsme šli lampiónovým průvodem na Bučinu. Asi v půl deváté jsme hranici zapálili. Chvíli jsme počkali až chytne bába. Bába shořela a my jsme začali házet košťaty. Vyblbli jsme se až moc, a protože už byl čas na kutě, šli jsme domů.

1. máj

Sešli jsme se u čekárny a autobusem jsme se odebrali do Nového Města nad Metují na oslavy 1. máje. Zúčastnili jsme se průvodu, ve kterém jsme nesli symboly míru. Postupovali jsme od Rychty ke konci náměstí, kde se průvod rozešel. Odjížděli jsme autobusem o půl dvanácté. U čekárny jsme si


* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *