Členové kolektivu

Slavnostní shromáždění

Je 1. září 1982. V 8 hodin ráno jsme se sešli v 6. třídě. Pan ředitel Škalda nás uvítal do nového školního roku. Představil nám nového pana učitele Hubeného. Potom nás pan ředitel seznámil s prváky a popřál nám mnoho úspěchů v učení. Po shromáždění jsme se rozešli do svých tříd. Přišli třídní učitelé a začali jsme si vyprávět zážitky z prázdnin. Než co každý řekl svůj zážitek, bylo skoro poledne. Rozloučili jsme se tedy s třídním učitelem a s velkým předsevzetím do nového roku jsme se rozešli domů.

Připravujeme se na branný závod

V půl páté jsme měli sraz v klubovně. Nejdříve jsme si řekli, jaké disciplíny budeme plnit, a pak hurá do práce. Nejprve jsme si napsali kviz. Jitka měla 3 chyby, Petr měl 5 chyb, Standa, Fanda a Roman neměli žádnou. Potom jsme zkoušeli zdravotnictví, a když se nám zdálo, že nám to docela jde, pustili jsme se do hasících přístrojů a topografických značek. Protože již bylo pozdě, dali jsme si rozchod. Druhý den jsme se sešli již ve čtyři hodiny. Chtěli jsme si jít zkusit disciplíny, které se musí dělat venku. Nejdříve jsme začali střelbou, potom jsme zkoušeli granát a šplh. Když jsme si to vyzkoušeli, šli jsme si ještě napsat kviz. Tentokrát byl bez chyby. Byli jsme spokojeni sami nad sebou a začali jsme se těšit na sobotní branný závod.

Branný závod

Sešli jsme se v 7 hodin u požární zbrojnice. Nasedli jsme do auta a hurá do Chábor. Nejdříve byl slavnostní nástup, pak vyhodnocení minulého roku, a potom si každé družstvo vylosovalo číslo. Nejprve se šlo na kviz. Potom jsme dobu čekali až na nás přijde řada, abychom mohli vyběhnout na trať. Nejdříve jsme běželi na šplh, potom na střelbu, dále na topografii, pak první pomoc, granát a nakonec požární ochrana. A úplně nakonec cíl. Utahaní a splavení jsme se pomalu sbírali domů. Výsledek branného závodu jsme se dozvěděli až za 14 dní. Byli jsme velice překvapeni, když nám p. vedoucí oznámila, že jsme 1. .

VŘSR

Sešli jsme se v naší klubovně, abychom si připomněli 66. výročí VŘSR. Hovořili jsme jak se lidé bouřili proti carovi pod vedením V. I. Lenina. Dozvěděli jsme se, že tehdejší život nebyl lehký. Besedovali jsme i o tom, jak revoluce pokračovala dále. Beseda skončila asi v 7 hodin. 

Schůzka

Sešli jsme se u hasičárny. Jiřík Andrš vyjel s Tatrou. Nasedli jsme do Tatry a jeli jsme na koupaliště. Nejdříve jsme si útok zkusili bez vody, ale pak to bylo s vodou. Starší kluci po sobě i po nás stříkali. Když jsme byli mokří, nasedli jsme do Tatry a odjížděli jsme k hasičárně. Každý vypadal jako hastrman z Ladových pohádek.

Sběr papíru

Sešli jsme se jedno sobotní odpoledne, abychom nasbírali nějaký papír. Někdo přivezl i kárku, takže jsme se mohli s chutí pustit do práce. Předem jsme si u některých lidí domluvili, aby nám něja

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *