MDŽ

Dnes jsme se mimořádně sešli, abychom se vzájemně poradili, jak udělat našim maminkám, babičkám a tetám radost. Každý z nás měl jiný nápad, ale nakonec jsme společně vytvořili přáníčka a slavnostně jsme vyzdobili naši vývěsní skříňku.

Cikánské toulky

Zúčastnili jsme se „ Cikánských toulek " . Letos jsme se rozhodli pro 15 km.

Národní směny

Nastal den, na který byla vyhlášena Národní směna. Sešli jsme se všichni u autobusové zastávky s nářadím a nasedli na vlek u traktoru. Jezdili jsme po celé vesnici a uklízeli po zimě zbylý nepořádek. V poledne jsme se po práci rozešli domů na oběd, na který jsme se už o rána těšili.

Průtrž mračen a další Národní směna

Za týden po Národní směně se přes naši vesnici přehnala bouře s krupobitím a velkým deštěm. Po této pohromě nastala nová Národní směna, která se zaměřovala hlavně na koupaliště. Seškrabávali jsme vrstvu bláta z dlaždiček celé dopoledne a odváželi na kupu. V poledne jsme notně utahaní odešli domů.

Sběr léčivých rostlin

Ve škole nám rozhlasem nahlásili, že máme sbírat léčivé rostliny. Ještě toho dne jsme se vypravili pro list břízy. Rozdělily jsme se na skupinky a každá skupinka sbírala někde jinde. Sešli jsme se u školy a dali ji sušit na školní půdu.

Beseda s důchodci

Chystali jsme se na kulturní program, který jsme připravovali na setkání s důchodci. Na setkání jsme nejdříve přednesli básně a potom jsme si povídali o významných událostech naší obce a důchodci si zavzpomínali. Paní Čtvrtečková, kronikářka naší obce nám vyprávěla o svých pamětech.

Výlet na Šerlišský mlýn

V sobotu odpoledne jsme se sešli u autobusové zastávky, protože jsme měli namířeno na Šerlišský Mlýn. O půl třetí nám jel autobus na Deštnou. Když jsme na Šerlich dorazili, dali jsme si limonádu, protože slunce dost pálilo. Porozhlídli jsme se po lese a vydali se na zpáteční cestu. Domů jsme dorazili asi v 6 hodin.

Sběr odpadových surovin

Jednoho dne jsme se sešli na konci vesnice. Objížděli jsme všechny domy a vybírali jsme starý papír a hadry. Když jsme objeli celou vesnici, složili jsme sběr u školy a rozešli jsme se domů. Druhý den se sběr odvezl.

Beseda s houslařem B. Joo


Od sedmi hodin se začali do školy scházet lidé a o půl osmé začala beseda s Bohumilem Joo o houslích a jejich výrobě. Potom jsme zhlédli diapozitivy z Kanady, které si s sebou Bohumil Joo přinesl. Beseda se všem líbila a my jsme mu poděkovali a předali kytku.

Připravujeme se na závod

Asi měsíc před závodem jsme se začali scházet častěji, abychom si zopakovali uzle, útok, kviz. Pan Netík nám vysvětlil štafetu a my jsme pak celou dobu nacvičovali. Jsme zvědavi, jak to dopadne.

Okrskový závod

O půl sedmé jsme se sešli všichni a nasedli do Tatry, s kterou jsme ujížděli směrem k Českému Meziříčí. Hned ráno jsme obhlédli terén a odevzdali kroniku. Potom jsme si vytáhli číslo 19. Jako první disciplína byli uzle, které se nám moc nepodařily, ale byli jsme v nich nejlepší. Zkroušení jsme se vydávali k druhé disciplíně džberovkám, které taky nedopadly slavně. Třetí disciplínou byla štafeta, která dopadla výborně. Hned potom následoval bezchybný kviz. A poslední byl útok. Naše družstvo si vedlo výborně i v něm a tak jsme 1. .


* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *