Členové kolektivu

Slavnostní shromáždění

První den školy se všechny třídy sešli v 5. třídě na slavnostním shromáždění. Ředitel školy p. Škalda nás slavnostně uvítal, představil nám novou paní učitelku Vágnerovou a popřál nám mnoho úspěchů ve školním roce 1983 - 1984. Potom jsme se rozešli do svých tříd, kde jsme poslouchali z rozhlasu projev ministra školství. Nakonec jsme si se svými třídními učiteli vyprávěli zážitky z prázdnin.

Slavíme den ČSLA

V den ČSLA jsme se sešli v páté třídě, protože pionýrská organizace pořádala besedu s vojáky. Ti nám ukazovali své zbraně, samopaly i menší zbraně, zásobníky. Potom jsme se mohli ptát na to, co nás zajímalo. Nakonec jsme si všechny zbraně prohlédli zblízka. Byla to moc zajímavá beseda a my jsme se toho dozvěděli hodně o životě vojáků.

Připravujeme se na branný závod

Sešli jsme se v pět hodin v naší klubovně. Nepřišel sice celý kolektiv, přišla pouze Jitka, Alena, Roman, Standa, Leoš a Petr. Hned jsme se začali připravovat. Nejdříve jsme si napsali kviz. Roman a Standa si pamatovali některé otázky z loňska, takže měli asi dvě chyby. Ostatní sice měli chyb více, ale když si to napsali ještě jednou měli chybu už jenom Leoš a Petr. Potom jsme si vyzkoušeli zdravotnickou tématiku. Ta nám docela šla. Uspokojeni jsme se rozešli domů.

Sešli jsme se ve čtyři hodiny u požární zbrojnice. Dnes jsme měli naplánovanou střelbu ze vzduchovky a hod granátem. Nejdříve jsme stříleli. Nejlépe to šlo Romanovi. Každý si střelil pětkrát a Jitka s Leošem potom ještě jednou. Když jsme si odstříleli, šli jsme na granát. Každý měl tři granáty. Ten, kdo nehodil všechny tři, házel ještě jednou. Domů jsme se rozešli asi v šest hodin.

Dnes jsme se sešli v klubovně. Nejprve jsme si zopakovali zdravotnickou tématiku, a potom se šlo na kviz. Leoš a Roman udělali chybu a museli psát znovu. My ostatní jsme se zatím učili topografické značky. Když kluci dopsali kviz, učili se s námi značky a potom jsme si zahráli stolovou hru. Potom jsme si domluvili další schůzku a rozešli jsme se domů.

Sešli jsme se o půl čtvrté u požární zbrojnice. Dnes jsme chtěli zvládnout orientaci s buzolou a šplh na laně. Orientace s buzolou nám šla dobře, neboť jsme si toho hodně zapamatovali ze školy. Také jsme chtěli vidět hasící přístroje. Přišel tedy mezi nás Jirka a ukázal nám je a o každém nám něco řekl. Byli jsme rádi,že nám vyprávěl o hasících přístrojích, neboť kluky to docela zajímalo. Domů jsme se rozešli asi v šest hodin s novými poznatky.

Dnes jsme měli poslední schůzku před závodem. Sešli jsme se ve čtyři hodiny v klubovně. Nejdřív jsme si zopakovali kviz. Dnes neudělal nikdo chybu. Potom jsme si předříkali topografické značky. I ty nám šly dobře. Byli jsme rádi, že jsme přípravy na branný závod zvládli docela dobře a sami se sebou jsme byli spokojeni. Jak to dopadne poznáme až zítra. Domluvili jsme se, že se ráno sejdeme o půl osmé u požární zbrojnice a odtud trádá do Častolovic. Domů jsme se rozcházeli už tak trochu se strachem, jak zítřejší závod dopadne
.


* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *