Hurá na výlet

Sešli jsme se ráno v 9 hodina u naší hasičárny. Každý měl sebou nějaký ten batoh. Šli jsme se podívat na oboru, kde se chovají divoká prasata. Když jsme došli na místo, museli jsme si pořádně odpočinout a řádně se posilnit, protože nám vytrávilo. A to, co jsme nemohli sníst, jsme házeli divočákům. Výlet se nám líbil a užili jsme si na něm hodně srandy.

Afrika

O záhadách tohoto světadílu jsme se dozvěděli na besedě s panem Hoffmanem.

Výroční členská schůze

Na naší schůzi jsme vystoupili s kulturním programem. Vyslechli jsme zprávu o činnosti naší organizace, pak následovalo pohoštění, při kterém jsme se snažili pomoci. Nejen obsluhovat, ale hlavně jíst věnečky. V ten den jsme měli prodlouženou. Přišli jsme domů v 10 hodin večer.

Beseda s důchodci

Sešli jsme se ve 14 hodin v místnosti SPOZ, abychom svým kulturním pásmem pozdravili přítomné důchodce. Bylo jich asi 50. Při jejich besedě jsme až do 6 do večera vydrželi koukat na filmy, které jim byly promítány. Potom jsme dostali velikou tašku a do ní sáčky s koledami. Na každém sáčku jsme měli napsáno jméno důchodce, který sáček dostal domů, protože se nemohl zúčastnit besedy. Nežli jsme poběhali vesnici byla hrozná tma.

Beseda s účastníkem odboje

Paní Čtvrtečková, kronikářka naší obce nám věnovala pondělní odpoledne, aby nám vyprávěla o době, kterou sama i v rodině prožívala. Tato beseda nás zaujala, neboť paní Čtvrtečková moc hezky vypravuje, rádi ji posloucháme i při jiných besedách, když má diskusní příspěvek z kroniky naší vesnice.

Naše beseda

Pro všechnu mládež v naší obci jsme připravili odpoledne s promítáním filmů o požární ochraně a také o likvidaci požáru skladové haly v Bystrém. Byla nás plná třída.

Plníme odborky

Učíme naše nejmenší v kolektivu tomu, co my jsme se za ta léta naučili.

Výlet po Jiráskově stezce

V sobotu ráno jsme se sešli, abychom společně podnikli výlet. Z Bystrého na Deštnou jsme vyjeli autobusem a pak už po svých. Nejdřív jsme šlapali dost rychle, pak ubývalo sil, byla žízeň a začali jsme se courat. Po přestávce jsme opět spěchali dolů z kopce. Tentokrát už s chutí, protože jsme byli hodně vysoko a bylo daleko vidět. K večeru jsme se došourali až do svých domovů plni dojmů.

Brigádničíme

Na jarní směnu jsme se vyzbrojili potřebným nářadím a dostavili jsme se v plném počtu. Vše co bylo v naších silách jsme se snažili vzorně uklidit.

Obvodové kolo

Pátek
Po dlouhém trénování jsme získali pár volných chvil, kdy už jsme se těšili na obvodové kolo pod stany. A taky na to, že v pátek nejdeme do školy. V pátek jsme se sbalili a vyrazili jsme směrem k Solnici. Přijeli jsme jako první a hned jsme postavili stany. Zatímco se holky zabydlovaly, kluci naházeli věci do stanu a šli hrát s místníma klukama fočus. A potom jsme až do branného závodu odpočívali. Pak jsme nastoupili na slavnostní zahájení a hned potom se konal branný závod, kde jsme se umístili mizerně a skončili až 12. . Noc ubíhala špatně, některé oddíly se nechovaly tak jak měli. Takže jsme si moc nepospali.

Sobota

Ráno jsme nastoupili na různé disciplíny. Jako první byla štafeta, umístili jsme se na druhém místě. Následoval útok, ten byl zase fajn, byli jsme 1. . Pak trochu horší džberovky, ale rozveselil nás kviz,takže uzle byli i přes přísný dohled rozhodčích dobré. Nakonec jsme skončili druzí. Dost nás to mrzelo, protože nás od kraje dělil jen kousíček. Letošní sezóna pro nás skončila, takže musíme příště

* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *