geodetická kancelář

ING. JIŘÍ SALCBURGER

Božetěchova 101, 612 00 BRNO

tel./zázn./fax 549 248 362

mobil: 728 061 684

Veškeré geodetické práce v digitální formě

Práce v KN :

- geometrické plány

- vytyčování hranic pozemků

Polohopisné a výškové měření :

- účelové mapy

- základní mapy závodu

- geodetické práce pro stavbu a projekt

- vytyčování staveb

- vytyčování inženýrských sítí

Činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra

 

* Kurzy * Akcie * Práce * Zájezdy * Zájezdy * Meteobox * Auto *