Fuck! - O mnohotvárnosti jednoho slova

Snad jedním z nejzajímavějších a nejbarvitějších slov současné angličtiny
je slovo 'fuck'. Podotýkám, že příklady uvedené v textu neznámého autora
byly ponechány v originální verzi bez pokusu o překlad. Kdo anglicky umí,
ten si je přeloží sám, kdo ne, ten aspoň nebude pohoršen.
 
Fuck je slovo přímo magické, které už jen svým zvukem může popsat bolest,
potěšení, lásku i nenávist. Co se jazyka týká, je možno slovo fuck zařadit
do mnoha gramatických kategorií. Může být použito jako sloveso přechodné
(John fucked Mary) i nepřechodné (Mary was fucked by John). Může se stát
slovesem činným (John really gives a fuck), trpným (Mary really doesn't
give a fuck), příslovcem (Mary is fucking interested in John) nebo
podstatným jménem (Mary is a terrific fuck). Může být použito i jako jméno
přídavné (Mary is fucking beautiful) nebo jako citoslovce (Fuck! I'm late
for my date with Mary). Lze je použít dokonce i jako spojku (Mary is easy,
fuck she's also stupid).
 
Jak vidno, je jen málo slov s takovou univerzalitou, jakou se honosí fuck.
 
Ponecháme-li stranou jeho sexuální význam, může toto neuvěřitelné slovo
popsat mnohé situace či rozpoložení mysli:
 
1. Pozdrav - "How the fuck are ya?"
2. Oklamání - "I got fucked by the car dealer."
3. Rezignace - "Oh, fuck it!"
4. Mrzutost - "I guess I'm fucked now."
5. Agrese - "FUCK YOU!"
6. Znechucení - "Fuck me."
7. Zmatek - "What the fuck ... ?"
8. Nesnadnost - "I don't understand this fucking business!"
9. Zoufalství - "Fucked again..."
10. Potěšení - "I fucking couldn't be happier."
11. Nelibost - "What the fuck is going on here?"
12. Zbloudění - "Where the fuck are we."
13. Pochybnost - "UNFUCKINGBELIEVABLE!"
14. Odplata - "Up your fucking ass!"
15. Odmítnutí - "I didn't fucking do it."
16. Rozpaky - "I know fuck all about it."
17. Apatie - "Who really gives a fuck, anyhow?"
18. Nejistota - "Who the fuck are you?"
19. Panika - "Let's get the fuck out of here."
20. Příkaz - "Fuck off."
21. Nedůvěra - "How the fuck did you do that?"
 
Slovo může být anatomickým popisem - "He's a fucking asshole."
Slovo může být objasněním času - "It's five fucking thirty."
Slovo může být obchodnické - "How did I end up with this fucking job?"
Slovo může být mateřské - "Motherfucker."
Slovo může být politické - "Fuck Dan Quayle
* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *