Charakteristika

živel - vzduch

charakter - diplomat

klíčové slovo - vyrovnávám

barva - modrá

kámen - safír

impuls - spravedlnost

touha - dokonalá láska

Vládcem tohoto znamení je Venuše. Převážná většina lidí narozených v tomto znamení je intelektuálně založená a žijí intenzivním citovým životem. Dokáží se radovat z každé maličkosti a dovedou se nadchnout i pro sebenepatrnější věci. Život dokáží vychutnávat plnými doušky, ale nikdy ne na úkor někoho druhého. Mají totiž neobyčejně vyvinutý smysl pro spravedlnost. Jsou poctivý, pravdomluvní a neustále váží zda to či ono udělali správně a především zda někoho nepoškodili. Většinou jsou to lidé dobří, snadno si získávající sympatie svého okolí, mají podobně jako ryby velké soucítění s ostatními a jsou vždy připraveni a ochotni Vám pomoci. Jejich okolí je často využívá pro jejich jemnocit a až určité lidumilství. Občas reagují netrpělivě a většinou u sebe nedokáží udržet peníze, protože pro ně nejsou podstatné. Váhy žijí především svými ideály a snaží se je naplnit. Navzdory těmto ideálům dokáží žít v reálném světě a jsou ostatním oporou v životních nesnázích. Manželství a rodina jsou pro ně důležité. Váhy nikdy nedokáží žít osamoceně. Často raději volí neuspokojivý manželský svazek než samotu. Jako životní partneři jsou neproblémoví. Dávají svému partnerovi dostatek svobody, jsou skromní, nenároční a často pozitivně vyladění. Těší se dobrému zdraví a je jen málo nemocí kterým podléhají. Je to především určitá choulostivost ledvin a močového měchýře

Zrozenci tohoto znamení jsou převážně intelektuálně založeni, se silně citovým životem. Mají radost ze života a touží po požitcích a dovedou se pro vše krásné nadchnout. A tak se u nich projevuje láska k umění a také dobré vlohy pro samostatné umělecké výkony. Milují šperky, krásné šaty, zábavu, hudbu i tanec, ale i peníze, protože jimi vše, po čem touží, mohou získat. Jsou poctiví, pravdomluvní a mají vyvinutý smysl pro právo a spravedlnost. Většinou jsou to lidé dobří a sympatičtí, jemnocitní, lidumilní, vždy ochotni pomoci. Vždy přívětiví ve svých způsobech a ve svém jednání, rychle si získávají přátelství druhých. S hlediska lidského ideálu mu odpovídají nejlépe zrozenci ve Vahách. Spojují krásu tělesnou s krásnými duševními vlastnostmi a mají sami vyvinutý smysl pro harmonii.
Za jistou vadu nutno považovat jejich značnou citlivost a sklon k netrpělivosti, rovněž jejich celkovou bezstarostnost, což se za nepříznivých konstelacích mnohdy projevuje v poněkud lehkomyslném nakladání s pěnězi.
Přes své dobré rozumové schopnosti jsou většinou ovládáni citem a dají se spíše vést svým vnuknutím, než-li rozumovými úvahami. Milují harmonické okolí a proto dosti značně trpí, jsou-li nuceni žíti ve stísněných poměrech. Mají své ideály a snaží se zařídit svůj život podle nich. Jsou dosti ctižádostiví, touží po uznání a po lichotkách, ale dovedou dobře vzdorovat životním nesnázím. Ačkoliv se snaží o sebezapření, nedaří se jim to příliš dobře a jeví také sklon k náladovosti. Milují sice svobodu a neodvislost, ale nedovedou žít osamoceně. Společnost, družnost, pro ně mnoho znamená a také manželství hraje v jejich životě významnou úlohu. Je to snad proto, že nedovedou dobře vzdorovat různým životním nesnázím a proto potřebují druha, který by je podpořil a kterému mohou důvěřovat. Stojí-li v životě osamoceni, snadno ztrácejí odvahu a pak se také silněji projevuje jejich sklon k nerozhodnosti. Jinak mají pevnou vůli, avšak nedovedou vytrvat, což je obvykle zavněno jejich citovým založením.
Hodí se téměř pro všechna povolání, zejména taková, kde přicházejí do styku s lidmi a mohou tak uplatnit své společenské schopnosti. Dovedou se však dobře uplatnit v obchodním životě jako v umění.
Jelikož znamení Vah je sedmým znamením zvěrokruhu, hraje manželství a společenství významnou úlohu v jejich životě, přičemž se sotva obejdou bez nesnází.
Jejich neúspěchy v životě jsou většinou zaviněny jistou jejich bezstarostností a pak proto, že snadno podléhají cizím vlivům a působí na ně stejně silně dobro i zlo.
Jsou celkem dobré tělesné konstituce a nebezpečí chorob není značné. Z chorob najčastěji trpívají nemocí ledvin, ale též chorobami nervovými.

Všichni lidé narození v tomto znamení mají velmi souměrnou, krásnou postavu a pěkné držení těla. Jejich pohyby jsou klidné a vláčné. Mívají typickou oválnou tvář se souměrnými rysy. Jejich oči jsou obyčejně velké a sametově lesklé, s klidným, mírným pohledem. Velmi charakteristické jsou jejich perfektně formované dlouhé ruce.

O lidech narozených ve znamení Vah se říká, že jsou velmi otevření, svědomití a slušní, přímo nenávidící spory. Raději obejdou všechno, co zavání konfliktem. Nikdy spor nevyvolávají. Ale třebaže působí dojmem velmi vyrovnaných, jistých a stálých lidí, není tomu tak, neboť jsou velmi nerozhodní a nejistí. Pravdu má obyčejně ten, kdo mluvil poslední. A ačkoli jsou celkem poctiví a upřimní, není možno se na ně spolehnout, neboť se dají snadno ovlivnit. I když se do něčeho dají velmi soustředěně, zakolísají, jen co uslyší nějaký jiný názor, a dají se do úplně protichůdné věci. Jejich zvláštností je, že navenek jsou neochvějní, ale přece každému přístupní. Když je někdo označí za "náladové", velmi jim křivdí. Vždyť se i oni sami pokládají za takové, co nepodléhají vlivům. Ale přece jen hledají oporu, o čemž svědčí zvláště to, že se rádi přátelí s lidmi se silnou povahou. Máme je rádi pro jejich laskavost, přímost a šlechetné myšlenky.

Jejich povaha je vyrovnaná. Dovedou se velmi dobře přizpůsobit. Nehádají se. Rozčilí se jen tehdy, když je někdo velmi ostře napadne. Tehdy se stávají trochu energičtějšími. Když se musí sami o něčem rozhodnout, jsou velmi zneklidněni a těší se, když to namísto nich udělá někdo jiný. Často se stává, že je nepovolaní lidé přemluví a poradí jim.

Typickým rysem jejich povahy je spravedlivost. Ale nemají silnou povahu, neboť když narazí na odpor, ochabnou a vzdají se všeho, i kdyby šlo o milé a příjemné věci.

Mají vyvinutý smysl pro krásu. Mluví slušně, hrubých slov nepoužívají. Všechno dělají s určitým kouzlem a půvabem. I jejich domov je velmi pěkný. Nábytek hezky rozestavený, zařízení i šatstvo vkusné a harmonické. Nesnášejí ostré barvy, ale jemné, ovšem pěkně zladěné. Mají rádi kvalitní věci, nenávidí napodobeniny a laciné klenoty.

Milují hudbu a umění. Výborně tančí, mají velmi silný cit pro rytmus a ladné pohyby. Také sami jsou většinou dobrými hudebníky a dávají přednost lehké hudbě před těžkou. Rádi se zdržují v malých, uzavřených společnostech, nesnášejí hlučné zábavy. Jsou výbornými hostiteli, všechno dokáží tak příjemně uspořádat, že se hosté u nich cíti jako doma.

Protože jsou to lidé velmi klidní, obyčejně jsou dobrými manželi. Jen málokdy způsobují sváry. Jsou taktní a přizpůsobiví, vyhýbají se třenicím, výstupům a nepříjemnostem. Ale jsou značně samolibí. Těší se, když schvalujeme jejich vkus a když si všímáme jejich oděvu. Dopouštíme se velké chyby, když u žen přehlédneme novou toaletu nebo nový klobouk. Jejich druh musí vždy vystupovat bezvadně, působit dojmem elegance, mít vybrané způsoby. Rády chodí do společnosti, neboť chtějí, aby je mnozí viděli. Nejsou příliš koketné, ale velmi samolibé. Rády chodí do divadla, rády tančí a rády se slušně baví. Stravují se v prvotřídních jídelnách. Velmi dbají na své věci a správně si je ošetřují.

Takoví lidé jsou tedy velmi způsobilí pro manželství. Bývají jemně veselí, což je pro každého příjemné. V domácnosti nevyvolávají hádky, všechno se vyřídí v klidu. V nevinných zábavách a v návštěvě divadel je nemusíme omezovat, neboť je to jejich jediná radost.

Nejlépe se k nim hodí osoby narozené ve znamení Vodnáře, neboť dovedou dobře chápat jejich hluboké umělecké cítění a na mnohé otázky mají společný názor. Přiměřenými partnery jim mohou být i osoby narozené ve znamení Blíženců. Když jeden z manželů je narozen ve znamení Lva nebo Střelce, mohou mít příjemný život. Velmi dobře by si rozuměli také s osobou, které Měsíc stojí ve znamení Vah.

Váhy jako rodiče
Váhy jako rodiče se snaží vytvořit mezi sebou a dětmi přátelský vztah. To se jim daří s dětmi narozenými ve Vodnáři a v Blížencích. Hůře to může dopadat s dětmi narozenými ve znameních Kozoroha a Raka. Váhy hledající ve všem harmonii, nejsou schopné se vypořádat s tím, že jejich Kozoroh od mlada projevuje podivnou zralost. Nikdy není moc nakloněn nějakému velkému mazlení, nikdy si nedá do ničeho mluvit. Blíženec je zaráží svou nespoutanou fantazií, s kterou dokáže vylíčit i tu nejvšednější událost. Není nikdy moc dochvilný a častěji nedisciplinovaný, což rodič Váhy vidí vždy černěji, než tomu je.

Lidé narození ve znamení Vah jsou obvykle velmi zdraví, ačkoli trochu citliví na ledviny a močový měchýř. Při zanedbání léčení těchto chorob vznikají u nich chronická onemocnění. Někdy je trápí také cukrovka. Jsou dost citliví na nápoje, nesnášejí zvláště uhličité tekutiny a trochu jim škodí i víno, ačkoli je velmi rádi pijí. Jejich výchova jim sice bráni v opíjení se, ale zato prudce reagují na alkohol. Někdy stačí jeden pohárek, aby se dostali do veselé nálady.

Pokud jde o výběr povolání pro lidi narozené ve znamení Vah, můžeme ríci, že jim dobře sluší soudcovský talár. Mají totiž velký smysl pro spravedlnost. Také se dobře osvědčují jako vyšší úředníci, protože v případě potřeby vždy umějí říci rozhodné slovo. V soukromém životě mají všichni rádi komorní hudbu a rádi účinkují v ochotnických divadlech. Pracuje se s nimi příjemně. Jsou svědomití a skromní, dají se poučit a nejsou vzdorovití.

Pro muže se hodí ještě povolání bytového architekta, respektive čalouníka. Ženy zase mívají úspěch v módních ateliérech. Jejich návrhy jsou smělé a jejich práce vkusná. Velmi úspěšně vedou také rytmické a taneční školy. Jako herečky vynikají v úloze salónních dam.

Děti narozené ve znamení Vah potřebují při své výchově především velkou lásku. A stálou oporu. Nejraději mají laskavé napomínání, neboť velké řeči je zastrašují. Jejich výchova není těžká, neboť dobré způsoby mají vrozené. Je třeba však velmi dbát na to, aby se nestaly samolibými, každou chvíli nehleděli do zrcadla. A omezovat jejich přílišné touhy po zábavách.

Zmírňovat však musíme také jejich nerozhodnost a kolísavost náhledů. Když zpozorujeme, že přátelé je příliš ovlivňují, musíme je zavčas dostat z dosahu tohoto působení. Je pozoruhodné, že tyto děti velmi rády hrají divadlo.

Váhy jsou znamením rovnováhy a harmonie. Tu se zrozenci v tomto znamení také snaží ve všem hledat. Mají vysoce vyvinutý smysl pro krásu a estetično. Touží uzavírat harmonické vztahy se svým okolím a pro svou existenci potřebují vztah, ať už přátelský či partnerský. Jestli je některá vlastnost pro ně typická, tak je to právě váhavost. Stále zvažují všechna pro a proti, seznámí se se všemi možnostmi, ale přesto je pro ně velmi obtížné dospět ke konečnému rozhodnutí. Nesnáší extrémy. Mají neuvěřitelný smysl pro spravedlnost a hledají pravdu. Obvykle bývají velmi moudré, jsou taktéž oblíbené ve společnosti. Prozradí je jejich nezaměnitelný charismatický úsměv, kterým rozhodně nešetří - a i když vám budou vyhrožovat, stejně se přitom budou nevinně culit, takže zapochybujete, zda-li svou hrozbu myslí vážně. Milují harmonii zvuků, barev, krásu a čistotu. Cítí se nejisté v prostředí, které takové není.

Povahové rysy:
Společenské, přátelské, jemné, samolibé, nerozhodné, diplomatické, civilizované, půvabné, romantické, nestálé, snadno ovlivnitelné, snášenlivé

 

 
 
Vztahy znamení

Váhy a Beran

Protiklady se přitahují. U tohoto páru je přitažlivost okamžitá. Beran je střemhlavý a Váhy se nebudou příliš zdráhat, pokud si budou myslet, že Beran je ten pravý. Oba se chtějí mít dobře a mají skvělý smysl pro obchod a finance. Tato kombinace vychází nejlépe, když nemají problémy, které vychází z rozdílného rodinného zázemí a kultury. Oba jsou rádi, když cítí, že jsou vyhledávaný pár ve svém okolí. Často jsou to oblíbení lidé. Vypadají jako dokonalý pár. Pokud však nevyřeší otázku "já versus my", mohou se jako protiklady začít odpuzovat. Nezávislost a svoboda být sám sebou jsou pro Berana vším. Váhy však mohou vzájemnost zavést příliš daleko. Chtějí dělat všechno ve dvou. Pokud se nesejdou na půli cesty, pak se Beran začne dusit a začne se poohlížet jinde. Váhy se budou cítit jako nemilované a opuštěné... než se objeví někdo jiný (a bohatší).

Váhy a Býk

Přestože jsou tito dva v zásadě zcela odlišní, oba touží po tradičním manželství s tradičními rolemi. Oběma jim vládne Venuše, bohyně krásy a lásky. V jejich domácnosti tedy nebudou chybět květiny, krásné obrazy a božský nábytek. Tato dvojice stručně řečeno vytvoří domov, který jim budou všichni závidět. Býk dá Vahám pocit bezpečí a oddanosti. Sofistikované Váhy dají Býkovi tisíc důvodů, proč na ně být pyšný. Problémy nastanou, když Býk ucítí, že Váhy jsou příliš chladné a odměřené. Nebo když Váhy cítí, že Býk je příliš náročný a poněkud neurvalý. Býk je velice pevné, pozemské zvíře, které může občas otřást jemnou rovnováhou Vah. Ani jeden z nich není nezávislý typ. Ani jeden nebude uvažovat o tom, že by žili sami. Udělají tedy všechno proto, aby srovnali veškeré rozdíly a udrželi si manželství. Manželství? Ano, tito dva se nebudou zdráhat říci své "ano".

Váhy a Blíženci

"Jak dokonalý pár!" vykřiknou lidé, když oni dva vstoupí. Miláčkové společnosti jsou vždy krásně oblečení a vždy baví druhé svou společností a chytrou konverzací. Může to být velice šťastný pár, protože jejich vkus a postoj k životu k sobě tak pasuje. Dobré způsoby a zevnějšek jsou součástí životního stylu, který spolu vytváří. Sexuálně jsou na sebe také vyladění. Ani jeden z nich se nepohybuje v oblasti emocí příliš hluboko a oba vědí, že s trochou šarmu se dojde daleko... ve všech vztazích. Touha Vah po harmonii může být občas otřesena schopností Blíženců udělat důležitá rozhodnutí během pěti minut. Vahám trvá alespoň pět dní, než se rozhodou, co si vzít na sebe na bratrancovu svatbu. Největší překážkou, kterou budou muset překonat, je potřeba Vah po neustálé pospolitosti a potřeba Blíženců jisté osobní svobody. Jakmile to vyřeší, mohou si říct své "ano" a žít spolu šťastně navěky.

Váhy a Rak

Ani jeden, ani druhý neusilují o to, žít sám. Naopak, oba se chtějí usadit v životě domácího blaha. Když se tito dva potkají, budou se jim líbit vzájemné postoje k vztahu a brzy spolu začnou mít vážné úmysly. Sociálně k sobě sedí dobře. O jejich svatbě může mluvit celé město. Jsou dokonalý obchodní pár. Oba jsou majetničtí a jejich domov bude brzy přetékat věcmi, které si prostě "museli koupit" a přístroji ulehčujícími práci. Kamenem úrazu může být, že Rak je na emocionální scény a Váhy ne. Přecitlivělý Rak nachází úlevu v tom, že svým citům dá volný průběh. To však vůbec nevyhovuje klidným objektivním Vahám, které udělají všechno proto, aby se scénám vyhnuli. Rak navíc přemýšlí v rámci rodiny, kdežto Váhy vidí nejdřív ze všeho sebe, jako jednoho z páru. Pokud si však vyhovují jejich měsíční znamení, mohou dojít naplnění

Váhy a Lev

To je ale pár, řekne si každý, když spolu vejdou do místnosti. Vypadají spolu tak hezky, tak sebejistě a šťastně jeden s druhým. Tento okouzlující pár má společný rozvinutý smysl pro příjemný život - dokonce i život ve vysoké společnosti. Žádná restaurace, opera nebo obchod pro ně není příliš nóbl. Jejich kreditní karty se budou neustále předhánět. Oba potřebují vždy vypadat dobře. Oddělené koupelny jsou proto zásadní a oddělené účty se doporučují. Pokud se všechno odehrává dobře, vztah bude dobrý. Přestane-li však skutečný život připomínat celuloidový ideál, pak můžou nastat hádky o tom, kdo za to může. Otálení a loudání se Vah může rychlého Lva dohánět k šílenství. Váhy naopak můžou Lva pokládat za příliš hlasitého, ctižádostivého a občas neomaleného. V duchu spolupráce, který mezi těmito dvěma znameními existuje, má tento svazek dobrou šanci na trvalý úspěch.

Váhy a Panna

Na první pohled se tito dva zdvořilí, jemní lidé zdají pro sebe určeni. Oba si vypěstovali sociální chování a dávají si pozor, aby řekli nebo udělali, co se po nich žádá a nebyli útoční. Nebude však trvat dlouho a Váhy objeví, že Panna (která má k životu serióznější přístup) nerada chodí po večírcích. Panna se brzy dozví, že Váhy touží získat to nejlepší, co se dá za peníze (ať už jejich nebo partnerovy) pořídit. Tak skromný a šetrný člověk, jako je Panna, může začít být mírně nervózní. Životní styl a způsob utrácení peněz se ve skutečnosti může stát kamenem úrazu v jejich vztahu. Kombinace ustaranosti Panny a nutkání Vah starat se o rodinné příslušníky se může proměnit v peklo. Pokud však Váhy ocení hodnotu zdravého rozumu a praktičnosti Panny a pokud si Panna bude užívat čerstvého vzduchu uvolněnějšího a sociabilnějšího přístupu Vah, může jejich vztah dobře fungovat. Milovat či nemilovat, odejít či neodejít - to je ta otázka. Odpověď závisí na slučitelnosti jejich horoskopů, protože navzdory tomu jak působí, mají tato dvě znamení velice odlišnou životní filozofii.

Váhy a Váhy

Když se sejdou dvě Váhy, které milují klid, vypadá to, že spolu budou mít domácí blaho. Jedno je jisté. Ani jeden nechce zůstat sám, takže jejich vztah může začít být během krátké doby velice závažný. Každá kombinace stejných znamení si rozumí. Lidé Váhy, kteří tolik chtějí potěšit svou lepší polovici, jsou však, jako by se dívali do zrcadla a viděli někoho, kdo chce stejně jako oni žít pohodlně a bez komplikací s takovým materiálním požitkem, kolik jen si budou moci dovolit. Když vidí, že jsou si oba vědomi, že aby mohli mít požitek, musí mít peníze, budou spolupracovat jako tým, aby ty peníze získali. Nastane však mnoho okamžiků, kdy jejich společná nerozhodnost promění rozhodnutí v noční můru. Měla by koupelna být modrá, nebo zelená? Do kuchyně dát nerezovou ocel, nebo mramor? Na prázdniny jet do Paříže, nebo do New Yorku? Ať se rozhodnou pro cokoli, nikdy nebudou zcela přesvědčeni, že zvolili dobře. Budou však pevně přesvědčeni o tom, že život jim začal dnem, kdy se potkali.

Váhy a Štír

Jejich povahy mohou být zcela odlišné. Zachytí-li však nádherné Váhy štírův radar pro všechno lechtivé a sexuální, může vzniknout okamžitá fyzická přitažlivost. Poté, co počáteční okouzlení opadne, mohou však zjistit, že si nemají příliš co říct, a říkat si, co spolu proboha mají společného. Odpověď: málo. Lehký nekomplikovaný přístup Vah k životu nemusí vždy ladit s potřebou Štíra po otázkách a po hloubání pod povrchem věcí. Váhy se samozřejmě odtáhnou kvůli silným emocionálním scénám, které, jak si Váhy myslí, Štír vyvolává jen kvůli scénám samotným. Štír bude jistě frustrovaný odmítavým postojem Vah zabývat se čímkoli hlubším než tím, co Štír považuje za povrchní parádu. Pokud v jejich horoskopu nejsou jiné planety, které by byly kompatibilní, není toho mezi nimi obvykle dost, co by jejich zájem udrželo a vytvořilo naplňující vztah.

Váhy a Střelec

Může to být dokonalý návod na štěstí. Ani jeden z nich nechce domácký klaustrofobní vztah. Oba jsou velice společenští, takže budou mít nabitý program. Mohou být velice nepříjemní, pokud není nikdo zajímavý, s kým by se mohli bavit, nebo když není kam jít, aby to bylo vzrušující. Nebude to však zcela bez problémů. Střelec je na Váhy občas příliš necitlivý. Váhy se mohou tiše pohoršit nad jeho nediplomatickou upřímností. Střelec naopak jen těžko skryje své znechucení nad strojeností Vah. Oba mají navíc tendenci žít život jiným tempem. Ohnivý Střelec věří ve spontaneitu a rád dělá věci okamžitě, jak ho napadnou. Váhy ve všem zvažují pro a proti. Povahou Vah je však podrobit se svému partnerovi. Přijmou proto velkou část Střelcova ohnivého, impulzivního a zdánlivě iracionálního chování. Tato dvojice má výborné šance uznat vzájemně své rozdíly a může vytvořit podnětný uspokojivý vztah.

Váhy a Kozoroh

Protože spolu na veřejnosti vystupují tak dobře a protože mají v zásadě stejné životní cíle, může to být dobrá kombinace. Přátelé a rodina jejich svazek jistě ocení. Oba chtějí tradiční svatbu a obdiv druhých. Nebude tedy trvat dlouho a budou se vdávat. Neznamená to však, že mezi nimi nejsou rozdíly. Kozoroh si nejvíc ze všeho cení integrity a bude občas popuzen tím, že se Váhy zabývají sociální scénou. Kozoroh to bude vnímat jako klam versus upřímnost. Váhy to však mohou interpretovat jako ponurost versus lesk. Kozoroh může být na Váhy někdy příliš depresivní a sexuálně náročný. Přesto je to pár, jehož společný elán k životu zajistí, že tyto rozdíly nepřeváží. Skutečnost, že působí jako důstojný úspěšný pár, který má dobrou image, jim oběma dá pocit velké satisfakce.

Váhy a Vodnář

Budou mluvit celou noc. Možná to bude vše, k čemu dojde, ale jim se to bude líbit a zopakují to. Oba jsou společensky orientovaní, oba mají široký a zajímavý okruh přátel a brzy se ocitnou v ještě širším. Tito dva by v sobě mohli najít vhodné partnery. Nejsou však ze stejného těsta. Váhy jsou velice uhlazené a sofistikované. Společenská zdvořilost pro ně znamená hodně. Vodnář se svým bohémským, občas ztřeštěným přístupem dost dobře nezapadá do jejich smyslu pro dekorum a nažehlené košile. Pro Váhy je důležitá image a Vodnář Váhy občas jistě zahanbí "nevhodným chováním". Ani jeden nemá rád velké emocionální scény. Váhy však potřebují někoho, kdo je s nimi i tělem, nejen duchem. Vodnář si chce nechat možnost volby a času otevřenou a může začít zazlívat Vahám jejich touhu po tom být neustále spolu. Protože jsou však oba vzdušná znamení a jsou na stejné mentální vlně, jejich společné zájmy mohou jejich vztah udržet.

Váhy a Ryby

Kdo řekl, že romantika je mrtvá? Jistě to nebyly ani Váhy, ani Ryby. Když se jeden do druhého zamilují, je to romantika s velkým R. Možná to až hraničí s fantazií. Oba chtějí mít příjemný domov, hezké věci a příjemný život, kam se mohou schovat před hrozným a necitelným světem. Pro oba je důležité vytvořit si estetický život. Oba se mohou stát oblíbenci umělecké scény. Oba touží po harmonii a blahu a pozorně se snažit druhého potěšit. Ryby jsou však emocionální vodní znamení a pokud je mezi nimi nějaká nepříjemná emocionální otázka, která se musí vyřešit, Váhy se mohou odklonit. Ryby z toho budou v depresi. Oba můžou skončit tak, že se budou vzájemně utěšovat v náručí druhého. A to by byla chyba, protože tento vztah může zůstat tak magický jako v momentě, kdy se potkali.

Známé osobnosti narozené ve znamení vah:

Václav Havel, Brigitte Bardotová, Wiliam Faulkner, Mahátmá Gándhí, John Lennon, Franz Liszt, Oscar Wilde, Marcello Mastroianni, Eleanor Rooseveltová, George Gershwin, Vladimír Menšík, Guiseppe Verdi, Jana Novotná, Luciano Pavarotti, Sting, Zuzana Bydžovská

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *