41. sektor průzkumu a uvědomování

Sektor průzkumu a uvědomování je nedílnou vojenskou součástí Vzdušných sil Armády České republiky. Významně se podílí na ostraze vzdušného prostoru České republiky. V souladu s přijatou koncepcí rozvoje a výstavby ozbrojených sil se rozvíjí jako moderní celek vybavený zařízením, s nímž je schopen plnit úkoly národní obrany a úkoly vyplývající z členství Armády České republiky v NATO.

Činnost sektoru:
a) Plnění úkolů v pohotovostním systému protivzdušné obrany České republiky v rámci integrovaného systému PVO NATO:
• řízení podřízených radiolokačních středisek při průzkumu vzdušného prostoru a tvorbě obrazu o vzdušné situaci;
• uvědomování o výskytu vzdušných objektů v prostoru vymezené odpovědnosti;
• vyhodnocování letů zjištěných v identifikačním pásmu České republiky;
• sledování přidělených letů;
• vytváření podmínek pro zásah stanovených prostředků.
b) Zabezpečení stálé bojové pohotovosti k přechodu z mírového na válečný stav.
c) Zajištění efektivního výcviku.

Výcvik příslušníků radiotechnických odborností je organizován při každodenní činnosti a při nepřetržitém plnění úkolů pohotovostního systému. Sektor je stálým účastníkem mezinárodních cvičení na území České republiky (CLEAN HUNTER, COMMON GOAL); dobrá hodnocení svědčí o vysokém stupni vycvičenosti příslušníků směn.

Příslušníci sektoru se s hrdostí hlásí k tradici radiotechnického vojska, město Chomutov je kolébkou jedinečného projektu Rytířů radiotechnického vojska, který do svých řad každoročně přijímá nejen nové příslušníky vzdušných sil, ale i významné osobnosti politického a kulturního života, jež se svou činností podílejí na rozvoji radiotechnické specializace.

Partnerské styky a spolupráce
- Rozvíjí se zejména s útvarem Bundeswehru v Laudě, a to jak na profesionální bázi, tak i společenské, neboť právě velení sektoru stálo při zrodu významné spolupráce mezi zastupitelskými orgány měst Chomutov a Lauda;
- Velení sektoru stojí v popředí významných společenských a kulturních aktivit ve městech Chomutov a Žatec.
- Za svůj přístup k rozvoji regionu byl sektor oceněn představiteli radnic prapory měst Chomutova a Jirkova a stuhou královského města Louny.

Z historie sektoru průzkumu a uvědomování

Počátky útvaru spojené s pojmem radiotechnické vojsko jsou datovány do roku 1961, kdy v Chomutově vznikl 51. radiotechnický prapor. Během let docházelo k postupným organizačním změnám, kopírujícím požadavky na obranu vzdušného prostoru. V roce 2000 byl útvar přejmenován na současný název: Sektor průzkumu a uvědomování. Organizačně se sektor ustálil na velitelství v Chomutově, na jemu podřízené místo velení a 6 radiolokačních jednotek rozmístěných na území Čech.

Sektor průzkumu a uvědomování je vyzbrojen radiolokační technikou ke zjišťování a sledování vzdušných cílů. Postupně se realizuje přezbrojení na špičkovou radiolokační techniku schopnou pokrýt požadavky na tvorbu a přenos informací o vzdušné situaci, včetně aktivní a pasivní obrany těchto prostředků.

Na špičkové úrovni jsou u sektoru systémy zpracování dat, schopné poskytovat komplexní radiolokační informaci o vzdušném prostoru nad územím České republiky. Tyto systémy jsou kompatibilní s obdobnými systémy armád NATO a zabezpečují vzájemnou výměnu informací při použití ozbrojených sil NATO.

Sektor je potřebnou a pevnou součástí Vzdušných sil Armády České republiky. Jeho příslušníci příkladně reprezentují českou armádu.

* * * * *
Technika
Přehledový radiolokátor RL-4AS
Radiolokační výškoměr PRV-17
Radiolokátor P-37
Radiolokátor 1L22-1/IFF
Pasivní systém sledování

* * * * *
Posádkové město Chomutov

Za obsah stránek zodpovídá mjr. Ing. Jan Roháček
telefon - alcatel: 282 256
e-mail: petr.skrobalek@army.cz

   

 

Ziskejte penize za prijem emailu a SMS od ceske spolecnosti
Získejte peníze za pøíjem emailù a SMS od èeské spoleènosti.
* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *
Ziskejte penize za prijem emailu a SMS od ceske spolecnosti
Získejte peníze za pøíjem emailù a SMS od èeské spoleènosti.