ASOC.   

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Pavel Lang

Středisko vzdušné suverenity (ASOC)

Dne 15. února 1999 vydala tisková služba velitelství Vzdušných sil Armády České republiky následující zprávu: "Za přítomnosti představitelů MO ČR, velvyslanectví USA, dodavatelské firmy Lockheed Martin a dalších významných osobností bylo na Národním středisku velení VzS AČR zasazeno do provozu Středisko vzdušné suverenity (ASOC - Air Sovereignty Operations Center)". Budování programu ASOC má svoje počátky v roce 1994. Tehdy na lednovém setkání prezidentů USA a České republiky v Praze nabídl Bill Clinton středoevropským zemím (České republice, Maďarsku, Polsku a Slovensku) program asistence Spojených států na zvýšení úrovně řízení vzdušného provozu (program RAI - Regional Airspace Initiative neboli Regionální vzdušná iniciativa).

V této souvislosti je třeba říci, že iniciativa RAI zahrnuje především dvě základní oblasti:
- civilní a vojenský systém řízení letového provozu
- systém vzdušné suverenity

V tomto období již Česká republika rozvíjela vlastní program harmonizace a integrace vojenského a civilního systému řízení letového provozu a to Komplexní integrovaný systém zabezpečení a řízení letového provozu (KISZŘLP). Filosofie přechodu vojenské služby ŘLP a vojenského letového provozu na normy ICAO (International Civil Aviation Organization) respektovala obrovský nárůst letového provozu v Evropě a vycházela ze zásady, že v době míru je prvořadým úkolem civilní i vojenské služby ŘLP zajištění bezpečnosti letového provozu a umožnění flexibilního využívání vzdušného prostoru v zájmu všech jeho uživatelů.

Evropské státy, sdružené v Evropské konferenci pro civilní letectví (ECAC) přijaly Evropský program harmonizace a integrace řízení letového provozu (European Air Traffic Control Harmonization and Integration Programme - EATCHIP), který je řízen a koordinován Evropskou organizací pro bezpečnost letového provozu (EUROCONTROL). Česká republika je členem ECAC od roku 1992, členem EUROCONTROLU se stala v roce 1996. Výsledkem programu RAI pro Českou republiku, Polsko, Slovensko a Maďarsko (do současné doby byl program dále nabídnut Albánii, Slovinsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Bulharsku, Rumunsku a Makedonii) je jeho součást a to již vzpomínaný program Air Sovereignty Operations Center (ASOC Program). Konkrétní jednání o vlastní podobě programu ASOC byla zahájena v září 1995 v Bostonu za účasti pracovních skupin (ARWG - Air Regional Working Group) z České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska.

 

Česká republika od samého počátku preferovala dvě úlohy tohoto programu:

- propojení národních systémů vzdušné suverenity mezi účastníky programu a vzájemnou výměnu informací o vzdušné situaci v zájmovém prostoru partnerů prostřednictvím ASOC
- propojení budovaného národního systému vzdušné suverenity ČR se systémem vzdušné suverenity států Severoatlantické aliance a vzájemnou výměnu informací mezi ASOC v České republice a příslušnými operačními středisky NATO (ICAOC 4 - Messtetten a CRC Lauda).

Dne 28. srpna 1996 byla na MO ČR podepsána právní dohoda o realizaci programu ASOC. V říjnu 1996 schválil velitel ESC koncepci akvizice programu pro nákup ASOC. Dne 27. července 1998 se započalo na Národním středisku velení Vzdušných sil AČR s instalací zařízení ASOC.

Nezasvěceným krátce připomeňme zásadní fakta. Národní středisko velení VzS AČR je podzemní režimové pracoviště odkud je nepřetržitě zabezpečován pohotovostní systém. Všechny lety, které jsou prováděny přes naši státní hranici jsou neustále koordinovány a řízeny v souladu s letovými plány. Kterýkoliv let, jež není povolen, se vyhodnocuje jako narušení suverenity vzdušného prostoru. Národní středisko velení má tedy, v jakýkoliv okamžik, detailní přehled o situaci nad územím České republiky i v zájmových prostorech. Využívá k tomu jak "civilní" informace od svého součinnostního partnera (Řízení letového provozu Praha Ruzyně), tak radiolokační informaci od vlastních prostředků zasazených do pohotovostního systému (ty vyhodnocují tzv. primární lety). Obměna informací se provádí v reálném čase.

Středisko vzdušné suverenity (ASOC) bylo vybudováno jako součást Národního střediska velení VzS AČR. Jeho úkolem je zabezpečovat zpracování a automatizovanou výměnu informací o vzdušné situaci se sousedními ASOC a operačním střediskem, NATO. Program doplňuje budovaný národní systém velení a řízení vzdušných sil České republiky o prvek, který umožňuje efektivnější zahraniční spolupráci při využití sil a prostředků, které budou tvořit základ systémů vzdušné suverenity a protivzdušné obrany.
Program ASOC poskytne vybavení pro zpracování a zobrazení dat (Data Processing and Display Equipment - DPDE) a software nezbytný pro zřízení střediska pro vojenské operace, které budou podporovat mise vzdušné suverenity v době míru. ASOC, bude-li použit ve spojení s národními prostředky PVO, bude poskytovat možnosti k uskutečňování kontroly suverenity národního vzdušného prostoru. ASOC bude rovněž schopen spolupráce s podobně vybavenými sousedními státy a s kompatibilními systémy v západních zemích.

Nepřetržitou čtyřiadvaceti hodinovou službu, jejíž klíčovým momentem je vyhodnocování reálné vzdušné situace s přiřazováním identity cílům a jejich vedení zabezpečuje na pracovišti ASOC čtyřčlenná směna ve složení:
- vedoucí směny ASOC
- důstojník identifikace
- důstojník pro tvorbu vzdušné situace
- asistent

Náročnosti i významu projektu ASOC na Národním středisku velení VzS AČR pochopitelně odpovídala i vysoká úroveň odborné a jazykové přípravy operátorů a dalších specialistů. Nejlepší školou je však praxe. Proto na závěr zmíním "modelový křest ohněm", kterým výše zmíněná pracoviště koncem února prošla. Jednalo se o závěrečnou prověrku připravenosti vyčleněných jednotek Vzdušných sil AČR, které jsou dnem přijetí České republiky do NATO zasazeny do systému NATINADS (NATO - Integrated Air Defence). Smyslem prověrky bylo zjistit ve vzdušném prostoru České republiky neohlášený cíl - narušitele, identifikovat jej a určit v jaké je pozici nebezpečnosti pro vzdušný prostor, za který neseme plnou odpovědnost. Poté standardními postupy předat informace do míst velení NATO. Po vyhodnocení cíle byl vydán rozkaz ke vzletu a zásahu hotovostního letounu (MiG-21MF od 4. základny taktického letectva Čáslav) proti narušiteli. A'propos, činnost probíhala za krajně nepříznivých povětrnostních podmínek.

Závěr?

Příslušníci Vzdušných sil Armády České republiky prokázali svoji připravenost k začlenění do integrovaného hotovostního systému NATO (NATINADS)...

 ATM č.4/99, s.34-35

 

ASOC - Air Sovereignty Operation Center
(Středisko vzdušné suverenity)

Jedním ze základních atributů svrchovanosti státu je zabezpečení suverenity vzdušného prostoru. Tento úkol je v naší vlasti hlavním úkolem pro Vzdušné síly Armády ČR. V rámci programu Partnerství pro mír zpracovaly USA studii koordinace civilního a vojenského řízení letového provozu a zabezpečení svrchovanosti s cílem zajištění současného stavu a jeho předpokládané modernizace.

V lednu 1994 se setkal v Praze prezident USA Bill Clinton s prezidentem Václavem Havlem a dalšími představiteli České republiky. V průběhu tohoto setkání nabídl středoevropským zemím (ČR, Maďarsku, Polsku a Slovensku) program asistence USA na zvýšení úrovně řízení vzdušného prostoru. Tento program má název REGIONAL AIRSPACE INITIATIVE (Regionální vzdušná iniciativa) a zahrnuje dvě základní oblasti:

  • Civilní a vojenský systém řízení letového provozu
  • Systém vzdušné suverenity

Do současné doby byl program dále nabídnut Albánii, Slovinsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Bulharsku, Rumunsku a Makedonii. V té době Česká republika již rozvíjela vlastní program Harmonizace a integrace vojenského a civilního sytému řízení letového provozu v souladu s doporučeními ICAO (normy a předpisy pro létání) a EUROCONTROL (řízení letového provozu v rámci nebo podle norem ICAO), jehož cílem je do roku 2000 harmonizovat a do roku 2005 integrovat oba podsytémy řízení letového provozu (jako jediný a společný) do evropského sytému. Česká republika od samého počátku preferovala dvě úlohy tohoto programu:

  • Propojení národních sytémů vzdušné suverenity mezi účastníky programu a vzájemná výměna informací o vzdušné situaci v zájmovém prostoru partnerů prostřednictví ASOC.
  • Propojení budovaného národního systému vzdušné suverenity ČR se systémem vzdušné suverenity států NATO a vzájemná výměna informací mezi ASOC ČR a příslušnými operačními středisky NATO.

Dne 15. února 1999 bylo Středisko vzdušné suverenity ASOC na velitelství Vzdušných sil Armády České republiky předáno do provozu. Slavnostní předání se uskutečnilo za přítomnosti náměstka ministra obrany České republiky, velvyslance USA v Praze, velitele Vzdušných sil AČR, příslušníků USA v čele s představitelem hlavního velení amerických vzdušných sil, zástupců dodavatelské firmy a dalších významných osobností.V současné době je systém funkční a umožňuje praktickou výměnu informací o vzdušné situaci s příslušnými operačními středisky NATO a Polska. Česká republika je první ze středoevropských zemí kde je ASOC předán do užívání. Ukončení výstavby ASOC je po připojení České republiky do Aliance, významným krokem přechodu VzS AČR na standardy NATO.

 

mjr. Petr Fajl, tiskový mluvčí velitele VzS AČR

* Kurzy * Last minute * Letenky * Kurzy akcie a burza * Reality a bydlení * Akcie * Rejstřík * Hotel Prague *
Ziskejte penize za prijem emailu a SMS od ceske spolecnosti
Získejte peníze za pøíjem emailù a SMS od èeské spoleènosti.