Cvika z Terma (zs 2009/2010)


Vyučující: Ing. Jaroslav Volavý, A2-301A
E-mail: jaroslav.volavy@gmail.com
Tel: 541143242 (kancelář)

Skupiny:
Čtvrtek od 8:00, místnost A4/305
Čtvrtek od 10:00, místnost A4/305


ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

Organizační pokyny a obsah cvičení - DŮLEŽITÉ INFORMACE !!!! (dokument Word)

Oficiální stránky s podmínkami zápočtu


HODNOCENÍ ZA SEMESTR

Domácí projekty: Hodnocení pro skupinu ve čtvrtek od 8:00

Domácí projekty: Hodnocení pro skupinu ve čtvrtek od 10:00

Opravná zápočtová písemka se píše ve čtvrtek 7.1.2010 od 8:00 v učebně A4/302 (platí pro obě skupiny)

ZADÁNÍ PŘÍKLADŮ DO CVIČENÍ

Cv. 1. - Kalorimetrická rovnice, stavová rovnice

Cv. 2. - Stavová rovnice, směsi plynů

Cv. 3. - První zákon termodynamiky

Cv. 4. - Carnotův cyklus

Cv. 5. - Druhý zákon termodynamiky

Cv. 6. - Termomechanika par

Cv. 7. - Vlhký vzduch

Cv. 8. - Proudění plynů a par

Cv. 11. - Přenos tepla - vedení, konvekce, radiace


UČEBNÍ POMŮCKY

Řešení příkladů 4 a 5 ze cvičení Vlhký vzduch

!! eLearning podpora na porátlu VUT !! - zajímavé informace - nutno se přihlásit VUTloginem

Učební opora (pomůcka)

Tabulky termodynamických dějů ideálních plynů - pro 1 kg plynu

Tabulky termodynamických dějů ideálních plynů - pro m kg plynu

Tabulka: vlastnosti plynů

Učební opora (pomůcka)


GRAFY A TABULKY PRO CVIČENÍ 6 AŽ 8 (DOPORUČUJI VYTISKNOUT NUTNÉ PRO ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ)

Vlastnosti syté kapaliny a syté páry H2O - uspořádání podle teploty

Vlastnosti syté kapaliny a syté páry H2O - uspořádání podle tlaku

i-s diagram vodní páry

i-x diagram vlhkého vzduchu

vlastnosti vlhkého vzduchu (tabulka)


Powered by Poznámkový blok verze 5.1 - Jaroslav Volavý 2009