Cvičení z termomechaniky (zs 2009/2010)


Vyučující: Ing. Stanislav Knotek , A2-301a
E-mail: yknote01@stud.fme.vutbr.cz
Tel: 541143242 (kancelář)

Skupiny: středa od 10:00 - 3B/12, středa od 14:00 - 3B/16
Učebna: A4/304

Počítadlo přístupů na stránku:
ZADÁNÍ DOMÁCÍCH ÚLOH 1

DU1 - A4/304 středa 10:00

DU1 - A4/304 středa 14:00


ZADÁNÍ DOMÁCÍCH ÚLOH 2

DU2 - A4/304 středa 10:00

DU2 - A4/304 středa 14:00


ZADÁNÍ PŘÍKLADŮ DO CVIČENÍ

Cvičení 1. - Stavová a kalorimetrická rovnice

Cvičení 2. - Stavová rovnice, směsi plynů

Cvičení 3. - První zákon termodynamiky, termodynamické děje
Doporučuji vytisknout si rovněž tabulku termodynamických dějů viz níže v sekci učební pomůcky.

Cvičení 4. - Carnotův cyklus

Cvičení 4.- Druhý zákon termodynamiky

Cvičení 5.- Termodynamika par

Cvičení 5. - bude mít v režii Dr. Krejčí. Doporučuji vytisknout si tabulky vlastností H2O viz níže v sekci GRAFY A TABULKY.

Cvičení 6. - Vlhký vzduch

Dále je možno stáhnout si řešené příklady k samostudiu viz sekce Zajímavosti.

Cvičení 7. - Proudění plynů a par v dýzách


ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

Organizační pokyny a obsah cvičení - DŮLEŽITÉ INFORMACE ! (dokument Word)

Oficiální stránky s podmínkami zápočtu


ZAJÍMAVOSTI

Technologie OTEC - získávání energie z oceánů

Vysvětlení EXTENZIVNÍ a INTENZIVNÍ veličiny

Vlhký vzduch - řešené příklady

UČEBNÍ POMŮCKY

!! eLearning podpora na porátlu VUT !! - zajímavé informace - nutno se přihlásit VUTloginem

Učební opora (pomůcka)

Tabulky termodynamických dějů ideálních plynů - pro 1 kg plynu

Tabulky termodynamických dějů ideálních plynů - pro m kg plynu


GRAFY A TABULKY PRO CVIČENÍ 6 AŽ 8 (DOPORUČUJI VYTISKNOUT NUTNÉ PRO ŘEŠENÍ PŘÍKLADŮ)

Vlastnosti syté kapaliny a syté páry H2O - uspořádání podle teploty

Vlastnosti syté kapaliny a syté páry H2O - uspořádání podle tlaku

i-s diagram vodní páry

i-x diagram vlhkého vzduchu

vlastnosti vlhkého vzduchu (tabulka)